Synevo România S.R.L. („Synevo”/ „Compania”), cu sediul în București, B-dul Pache Protopopescu, Nr. 81, Etaj 2, Camera 3, Sector 2, 021408, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/20319/1994, EIUD ROONRC.J40/20319/1994, Cod Unic de Înregistrare: RO6479639, tel. 021.407.07.00, fax 021.316.21.60, în calitate de operator de date, direct sau prin împuterniciții săi, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu principiile și legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Synevo în contextul utilizării platformei ATLAS, denumită în continuare ”ATLAS”, în calitate de angajat al Synevo, pentru primirea unor rapoarte periodice, ce nu conțin în forma finală informații care pot duce la identificarea unei persoane fizice de către Synevo.

Pentru alte informații privind modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către ATLAS, vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate pusă la dispoziție de ATLAS, la următorul link Acorduri Juridice

Categorii de date prelucrate

Pentru obținerea raportului periodic menționat, Synevo, împreună cu împuterniciții săi vor prelucra următoarele categorii de date:

  1. Date personale generale: nume, prenume, adresa de e-mail, angajator, metadate (ex. adresa IP, locatia dispozitivului, data si ora dispozitivului, s.a);

  2. Date agregate: informatii privind sesiuni de interes, programari pe categorii (spre ex. nutritie, parenting, dermatologie s.a.).

Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri și temeiuri:

  1. În scopul asigurării accesului angajaților la informații utile pentru o stare de wellness și mindfulness;

  2. În scopul efectuării de statistici anonime ca urmare a utilizării platformei ATLAS în scopul pentru care a fost făcută disponibilă către angajații SYNEVO, precum și pentru a înțelege prin respectivele rapoarte statistice dacă beneficiul acordat angajaților a fost utilizat de către aceștia și în ce procent, pentru a avea în vedere acordarea unor astfel de facilități pentru angajați în viitor;

  3. În temeiul interesului legitim al SYNEVO, în calitate de angajator, de a pune la dispoziție angajaților săi anumite facilități, precum participarea la webinarii, articole de specialitate, programari medicale, disponibile pe platforma furnizorului ATLAS;

  4. În temeiul interesului legitim al SYNEVO, în calitate de angajator, de a facilita dezvoltarea personală și profesională a propriilor angajați;

  5. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, cum ar fi cele privind domeniul financiar-contabil și de arhivare (dacă este cazul).

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite către alte societăți din grupul din care face parte Synevo sau către alți parteneri contractuali, în afară de cei menționați în prezentul document. Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Synevo Romania și nu vor fi furnizate către alți terți. În măsura în care este necesar să comunicăm datele cu caracter personal către terti, vă vom informa în prealabil.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor menționate, Synevo Romania va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate datele, precum și pe durata prevăzută de lege (obligații legale), după caz.

În cazul prelucrărilor efectuate în baza interesului legitim al Synevo, datele vor fi prelucrate pe perioada existenței interesului legitim al Synevo Romania, iar după îndeplinirea acestuia, acestea vor fi distruse.

În cazul prelucrărilor efectuate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, datele vor fi prelucrate pe perioada prevăzută de lege (cum ar fi în domeniul financiar-contabil, de arhivare), în măsura în care sunt prevederi specifice.

Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Synevo Romania pe durata de timp prevăzută de legislația aplicabilă și/ sau vor fi distruse.

Drepturile persoanelor vizate

În relația cu Synevo Romania beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, dreptul de a depune plângeri în instanță sau la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Exercitarea oricăror drepturi anterior amintite, are loc cu îndeplinirea condițiilor stabilite de Regulamentul de protecția datelor pentru fiecare drept în parte.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Responsabilului cu Protecţia Datelor al Synevo Romania, la adresa de e-mail: datepersonale@synevo.ro sau cu o cerere la următoarea adresă: str. Serg. Ghercu Constantin, Nr. 1A, Etaj 1, Sector 6, 060201 București.