1. Aspecte generale

Utilizarea paginii dedicate SYNEVO.atlas.app este condiționată de citirea, înțelegerea și acordul cu privire la Termenii și Condițiile de utilizare a paginii dedicate SYNEVO.atlas.app. (în continuare ”Termenii și Condițiile”).

În cazul în care decideți să accesați Serviciile Medicale în cadrul paginii dedicate SYNEVO.atlas.app, acești Termeni și Condiții reprezintă acordul dintre Synevo și dumneavoastră și vor guverna relația dintre dumneavoastră și Synevo. Accesare Serviciilor medicale în cadrul SYNEVO.atlas.app va fi posibilă doar după citirea, înțelegerea și acceptarea acestor Termeni și Condiții. În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, aveți posibilitatea să nu folosiți SYNEVO.atlas.app.

Termenii și Condițiile se completează cu Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei ATLAS, dacă în cadrul acestor Termeni și Condiții nu se prevede contrariul. În caz de conflict între acești Termeni și Condiții și Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei ATLAS, Termenii și Condițiile de utilizare a paginii dedicate SYNEVO.atlas.app prevalează.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în cadrul SYNEVO.atlas.app în conformitate cu Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul SYNEVO.atlas.app pe care o puteți consulta accesând link-ul Nota de informare privind prelucrarea datelor personale  și în conformitate cu Politica de confidențialitate a Synevo Romania S.R.L. pe care o puteți consulta accesând link-ul https://www.synevo.ro/politica-de-confidentialitate/  

2. Definiții

SYNEVO.atlas.app este o pagină din cadrul Platformei ATLAS, dedicată Synevo Romania S.R.L. (”Synevo”), o societate cu răspundere limitată cu sediul în Bucuresti, Bd. Pache Protopopescu, nr. 81, Etaj 2, Camera 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20319/11.11.1994, avand CUI RO6479639. În cadrul paginii dedicate SYNEVO.atlas.app Synevo acordă Servicii Medicale Clienților/ Pacienților săi, în condițiile stipulate în acești Termeni și Condiții.  

Serviciile Medicale sunt serviciile de consultanță privind interpretarea rezultatelor investigațiilor efectuate și ale eventualelor investigații ulterioare necesare, pe care Synevo, prin Specialiștii săi, le poate acorda în conformitate cu revederile Ordinul nr. 1301/ 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, Serviciile Medicale nu sunt consultații medicale și nu vor presupune eliberarea de prescripții medicale, bilete de trimitere sau alte documente medicale similare.

Serviciile Medicale vor fi acordate de către Specialiștii Synevo în mod gratuit Clienților/ Pacienților Synevo în limita Sesiunilor/ Programărilor disponibile în cadrul SYNEVO.atlas.app.  

Platforma ATLAS este o platformă online pusă la dispoziția Synevo de către ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES S.R.L., care conectează/ facilitează interacțiunea dintre Specialiștii Synevo, care acordă în mod gratuit Serviciile Medicale online Clienților/ Pacienților Synevo, care achiziționează de la Synevo aceste servicii. Serviciile Medicale pot fi accesate la https://synevo.atlas.app/ro și/ sau https://my.atlas.app (denumit în continuare și “Site”, “Platformă”, “Platformă online”, “ATLAS”) și/ sau ca aplicații pentru telefoanele mobile, tablete, alte echipamente inteligente sau chiar prin APIs (Application Program Interfaces) (denumite în continuarea “ Aplicații”).  

Utilizatorul este Specialistul Synevo și Clientul/ Pacientul Synevo care a parcurs procesul de înregistrare în cadrul SYNEVO.atlas.app.

Specialistul este Utilizatorul medic de laborator al Synevo listat în cadrul SYNEVO.atlas.app care va acorda Serviciile Medicale

Clientul/ Pacientul este Utilizatorul care achiziționează de la Synevo Serviciile Medicale și solicită serviciile de consultanță privind interpretarea rezultatelor investigațiilor efectuate, fiind îndreptățit să le acceseze în cadrul SYNEVO.atlas.app în condițiile menționate prin acești Termeni și Condiții, respectiv care solicită rezervarea unei Sesiuni/ Programări prin intermediul Platformei ATLAS în cadrul SYNEVO.atlas.app și participă la o Sesiune online.

“ Programarea” sau “Sesiunea” este interacțiunea online dintre Specialist și Client/ Pacient, respectiv singura modalitate de accesare a Serviciilor Medicale, prin interacțiunea video și audio direct în cadrul SYNEVO.atlas.app.

Identificarea Clientului/ Pacientului este preliminară și obligatorie prin care Specialistul, înainte de a da starta Sesiunea/ Programarea, va face identificarea Clientului/ Pacientului pentru a stabili dacă acesta este persoana îndreptățită să solicite și să primească Serviciile Medicale. Identificarea Clientului/ Pacientului se va realiza prin confirmarea numelui și prenumelui acestuia, a datei nașterii și a locației Synevo în cadrul căreia s-a realizat ultima vizită.

Conținut SYNEVO.atlas.app reprezintă conținutul pe care Synevo îl pune la dispoziție în cadrul SYNEVO.atlas.app

Conținut Utilizator este întregul conținut pe care Utilizatorul îl redactează, încarcă, afișează, publică, transmite său îl include în profilul său de Utilizator, în cadrul mesajelor scrise/ audio/ video pe care le transmite altor Utilizatori SYNEVO.atlas.app dar și în cadrul Programărilor listate și/ sau la care ia parte în cadrul SYNEVO.atlas.app.  

Întregul Conținut SYNEVO.atlas.app reprezintă Conținutul SYNEVO.atlas.app și Conținutul Utilizatorilor.

3. Condiții de utilizare

Utilizarea SYNEVO.atlas.app presupune și reprezintă acordul dumneavoastră neechivoc cu privire la Termeni și Condiții precum și cu privire la răspunderea dumneavoastră față de încălcarea Termenilor și Condițiilor, indiferent dacă sunteți sau veți deveni Utilizator al SYNEVO.atlas.app.

Termenii și Condițiile reglementează și guvernează accesul și utilizarea SYNEVO.atlas.app și reprezintă (i) acordul dintre Synevo și dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea SYNEVO.atlas.app și accesarea Serviciilor Medicale, pe de o parte și (ii) acordul între Utilizatorii SYNEVO.atlas.app care interacționează în cadrul acesteia, de pe altă parte. Prin interacțiune se va înțelege, dar fără a se limita la, vizitarea/ vizualizarea profilelor Utilizatorilor, schimbul de mesaje scrise, rezervarea unei Ședințe, participarea la o Programare/ Sesiune etc.

Încălcarea în orice fel a acestor Termeni și Condiții poate atrage răspunderea dumneavoastră nelimitată pentru toate și oricare din prejudiciile pe care o astfel de încălcare le-ar putea aduce Synevo, ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES S.R.L., celorlalți Utilizatori și/ sau unor terțe persoane.

Dreptul și posibilitatea de Vizualizare a profilelor Specialiștilor și a intervalelor orare disponibile pentru Programări îl vor avea doar Clienții/ Pacienții care au parcurs procesul de înregistrare în cadrul SYNEVO.atlas.app.

Accesarea propriu-zisă a Serviciilor Medicale va fi posibilă doar după ce este parcurs procesul de identificare a Clientului/ Pacientului de către Specialist. Procesul de identificare a Clientului/ Pacientului se va desfășura prin confirmarea numelui și prenumelui Clientului/Pacientului, a datei nașterii și a locației Synevo în cadrul căreia s-a realizat ultima vizită.

Accesând SYNEVO.atlas.app, înțelegeți și sunteți de acord că Synevo:

 • Nu poate și nu controlează nicio altă informație din cadrul Platformei ATLAS care nu este în cadrul SYNEVO.atlas.app și nici conținutul profilelor Clienților/ Pacienților și/ sau mesajele scrise/ audio/ video pe care le transmite Clientul/ Pacientul în cadrul SYNEVO.atlas.app dar și în cadrul Programărilor listate și/ sau la care ia parte în cadrul SYNEVO.atlas.app și nici conținutul mesajelor scrise/ audio/ video pe care le transmite Specialistul și care nu au legătură cu Serviciile Medicale accesate;

 • Nu este răspunzător pentru calitatea tehnică a prestării serviciilor online (calitatea imaginilor video, calitatea sunetului etc.).

Toate interacțiunile dintre Specialist și Client (mesaje, rezervări, ședințe online etc.) vor fi făcute și acceptate pe propriul risc al fiecărui Utilizator.

4. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Synevo își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a modifica atât conținutul SYNEVO.atlas.app cât și acești Termeni și Condiții, în orice moment și fără obligația unei notificări prealabile, de aceea este recomandat ca Termenii și Condițiile să fie consultați ori de câte ori utilizați SYNEVO.atlas.app.

În cazul în care Termenii și Condițiile se vor modifica, Synevo va publica modificările în cadrul SYNEVO.atlas.app.

Data ultimei actualizări va fi disponibilă întotdeauna în secțiunea de sus a acestor Termeni și Condiții. 

Continuarea utilizării SYNEVO.atlas.app și după modificarea Termenilor și Condițiilor, reprezintă acordul dumneavoastră neechivoc cu privire la citirea, înțelegerea și acceptarea versiunii respective a Termenilor și Condițiilor.

În cazul în care nu sunteți de acord cu modificările aduse Termenilor și Condițiilor, aveți opțiunea de a renunța la utilizarea SYNEVO.atlas.app și la Serviciile Medicale acordate prin intermediul acesteia.

5. Condiții de Eligibilitate

SYNEVO.atlas.app este adresată în mod exclusiv Clienților/ Pacienților Synevo care au achiziționat în prealabil Serviciile Medicale, respectiv reprezentanților legali ai acestora, după caz.  

SYNEVO.atlas.app poate fi utilizată doar de persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.

Orice utilizare a SYNEVO.atlas.app de către persoane care nu au calitatea de Client/ Pacient și care nu au împlinit vârsta de 18 ani este complet interzisă.

Prin utilizarea SYNEVO.atlas.app confirmați și garantați faptul că aveți calitatea de Client/ Pacient și vârsta de 18 ani la data respectivei accesări.

Accesarea propriu-zisă a Serviciilor Medicale va fi posibilă doar în condițiile stabilite prin acești Termeni și Condiții, după ce va fi realizată de către Specialist identificarea Clientului/ Pacientului.

6. Durata acordării și disponibilitatea Serviciilor Medicale în cadrul SYNEVO.atlas.app

Serviciile Medicale vor fi acordate de Synevo în cadrul SYNEVO.atlas.app pe durata de valabilitate a contractului. Acordarea Serviciilor Medicale peste această perioadă, precum și stabilirea unei perioade adiționale în care vor fi acordate Serviciile Medicale rămâne la latitudinea exclusivă a Synevo care nu este astfel obligată față de Clienți/ Pacienți la prelungirea perioadei inițiale sau la stabilirea unei perioade suplimentare.

Serviciile Medicale vor fi disponibile Clientilor/ Pacienților care achiziționează de la Synevo Serviciile Medicale și solicită serviciile de consultanță privind interpretarea rezultatelor investigațiilor efectuate, fiind îndreptățit să le acceseze în cadrul SYNEVO.atlas.app în condițiile menționate prin acești Termeni și Condiții, respectiv care solicită rezervarea unei Sesiuni/ Programări prin intermediul Platformei ATLAS în cadrul SYNEVO.atlas.app și participă la o Sesiune online.

Synevo nu garantează și nu se obligă față de Clienți/ Pacienți cu privire la accesarea serviciilor peste numărul de Sesiuni/ Programări disponibile în perioada în care Serviciile Medicale vor fi accesibile în cadrul SYNEVO.atlas.app. Astfel, în cazul în care când doriți să efectuați o programare pentru accesarea Serviciilor Medicale, iar toate Programările disponibile au fost deja epuizate, Synevo nu va putea acorda Serviciile Medicale în cadrul SYNEVO.atlas.app.

7. Contul de Utilizator

În vederea acordării, respectiv accesării Serviciilor Medicale în cadrul SYNEVO.atlas.app, este necesar un cont de Utilizator

Contul de Utilizator și profilul Utilizatorilor vor fi create în baza informațiilor personale necesare pe care le pun la dispoziție și le completează în cadrul SYNEVO.atlas.app. De aceea, fiecare Utilizator este singurul responsabil și garantează pentru corectitudinea, actualitatea și completitudinea datelor furnizate în procesul de creare a profilului de Utilizator. De asemenea, Utilizatorii au obligația ca ori de câte ori intervin modificări cu privire la datele care au stat la baza creării profilului de Utilizator să actualizeze aceste date. Orice consecință de orice fel care ar putea să apară în cadrul utilizării SYNEVO.atlas.app de către Utilizatori care ar putea să fie generată de faptul că datele nu sunt corecte, actuale și complete, este în responsabilitatea exclusivă a Utilizatorilor, iar Synevo nu va putea fi trasă la răspundere pentru niciuna și oricare dintre prejudiciile pe care le-ar putea suferi Utilizatorii, ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES S.R.L. sau terțe persoane ca urmare a faptului că datele furnizate de Utilizatori nu sunt corecte, actuale și/ sau complete.

În cadrul SYNEVO.atlas.app, fiecare Utilizator va putea avea doar un singur cont de Utilizator, înregistrat pe baza unui cod furnizat de către Synevo (barcode). În baza rolului de Client/ Pacient, se poate interacționa cu Specialiștii Synevo în cadrul SYNEVO.atlas.app.

Specialistul Synevo, în baza contului său de Utilizator va gestiona rezervările de Sesiuni/ Programări și derularea Sesiunilor/ Programărilor.  

În cazul în care un Utilizator își va crea mai multe conturi, Synevo își rezervă dreptul de a solicita ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES S.R.L. suspendarea sau chiar închiderea contul de Utilizator și a limita/ opri accesul în cadrul SYNEVO.atlas.app sau în cazul în care orice informație furnizată pe parcursul procesului de înregistrare, sau chiar ulterior, se dovedește a fi inexactă, incompletă, neactuală sau în contradicție cu acești Termeni și Condiții

În ceea ce privește parola asociată contului dvs. de Utilizator, sunteți singurul responsabil pentru păstrarea în siguranță a acesteia. Sunteți astfel de acord, garantați și vă asumați să nu comunicați această parolă altor persoane, fiind singurul care are deplina responsabilitate asupra tuturor acțiunilor desfășurate în cadrul SYNEVO.atlas.app în utilizarea contului dumneavoastră de Utilizator.

8. Anularea/ reprogramarea Sesiunilor/ Programărilor

a. De către Specialist

În cazul în care, din diferite motive, Specialistul nu mai poate participa la o Sesiune/ Programare, acesta are la dispoziție două opțiuni:

 • Poate anula Sesiunea până la, cel mai târziu, cu 1 oră înainte de Data de Start a acesteia;

 • Poate cere Reprogramarea Sesiunii respective pentru o altă dată, până la, cel mai târziu, cu 1 oră înainte de Data de Start a acesteia, în cazul în care nu există un alt termen setat de un Specialist

Clientul/ Pacientul va fi notificat cu privire la anularea Sesiunii/ Programării sale și va putea vizualiza în cadrul SYNEVO.atlas.app detaliile cu privire la aceasta.

b. De către Client/ Pacient

În cazul în care, din diferite motive, Clientul/ Pacientul nu mai poate participa la o Sesiune/ Programare, acesta poate anula Sesiunea/ Programarea și poate cere reprogramarea Sesiunii/ Programării respective pentru o altă dată.

Atenție: Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că Sesiunile/Programările gratuite rezervate se pot anula și reprograma o singură dată.

Intervalul de timp până la care poate cere reprogramarea este afișat întotdeauna în aplicația ATLAS iar în cazul în care nu există o limită impusă de Specialist, reprogramarea se poate iniția cu până la, cel mai târziu cu 1 oră înainte de Data de Start a acesteia.

Dacă o reprogramare nu este confirmată de către Specialist, ATLAS va comunica un e-mail în acest sens în mod automat către Client/ Pacient.

c. Alte precizări

Orice Sesiune listată în cadrul SYNEVO.atlas.app se poate anula sau reprograma cu minimum 1 oră înainte de Data de Start a Sesiunii.

9. Desfășurarea Sesiunilor/ Programărilor

a. Înainte de ședință

Utilizatorii înțeleg, cunoasc și sunt de acord că, în cazul Sesiunilor/ Programărilor Online în cazul în care ceva nu va funcționa corect și sunt în imposibilitatea de a iniția, participa și/ sau continua în cadrul unei Sesiuni/ Programări în cadrul SYNEVO.atlas.app, este responsabilitatea directă a Utilizatorilor pentru a nu fi asigurat toate condițiile de mai sus, Synevo neavând nicio răspundere sau obligație în acest sens.

b. Desfășurarea

Nicio Sesiune/ Programare nu va fi startată fără a fi realizată Identificarea Clientului/ Pacientului. O Sesiune/ Programare va avea loc doar dacă în urma Identificării Clientului/ Pacientului, Specialistul constată că acesta este persoana îndreptățită să primească Serviciile Medicale.  

Înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că:

 • În cazul Sesiunilor/ Programărilor online, semnalul video și audio nu se înregistrează de către Synevo și/ sau de un alt partener al acestuia, comunicația realizându-se în mod direct între echipamentele folosite de Utilizatori.

 • Sunteți singurii răspunzători de calitatea conținutului video și audio, Synevo neavând nicio responsabilitate în acest sens.

 • Nu aveți un comportament perturbator, abuziv sau de hârțuire în utilizarea SYNEVO.atlas.app și în timpul desfășurării Sesiunilor / Programărilor online;

c. Încheierea

În cazul în care Sesiunea/ Programarea online se va închide din cauze externe și independente de voința Utilizatorilor (pană de curent electric, sistarea serviciilor de acces la internet, cauză de forță majoră, calamități naturale etc.), acest lucru nu se poate individualiza și trata diferit de cazurile în care decideți sau, din greșeală, închideți sesiunea. Astfel, înțelegeți și sunteți de acord că Synevo:

 • Nu este și nu poate fi responsabili în niciun fel pentru astfel de cazuri, evenimente externe, calamități naturale, stări excepționale, cauze de forță majore etc;

 • Nu va oferi nici o compensație cu privire și în legătură cu Sesiunea/ Programarea în cauză.

Pentru îmbunătățirea serviciilor disponibile în cadrul SYNEVO.atlas.app, la finalul Sesiunilor/ Programărilor online, Clientul/ Pacientul va putea aprecia modul în care a interacționat cu Specialistul în cadrul Sesiunii/ Programării.

10. Conduita Utilizatorilor în cadrul SYNEVO.atlas.app

Înțelegeți și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor, regulilor, reglementărilor care vi se pot aplica pentru utilizarea SYNEVO.atlas.app. Astfel, nu aveți dreptul și sunteți de acord să:  

 • Nu utilizați SYNEVO.atlas.app într-un alt scopt decât accesarea Serviciilor Medicale;

 • Nu aduceți atingeri, în niciun mod și de orice fel, identității și brand-ului Synevo, inclusiv prin:

  • Utilizarea neautorizată a Conținutului SYNEVO.atlas.app;

  • Înregistrarea și/ sau utilizarea SYNEVO.atlas.app sau a unor denumiri asemănătoare, derivate etc, în nume de domenii, denumiri comerciale, mărci comerciale etc.;

  • Înregistrarea și/ sau utilizarea unor denumiri care imită sau care sunt similare cu SYNEVO.atlas.app, astfel încât să producă confuzii.

 • Nu copiați, stocați, accesați, utilizați orice informație din cadrul SYNEVO.atlas.app în scopuri care nu sunt explicit permise prin acești Termeni și Condiții;

 • Nu încălcați drepturile Synevo și/sau drepturile oricărei alte persoane și/sau entități cu privire, dar nelimitându-se, la: proprietate, confidențialitate, publicitate și/ sau drepturi contractuale;

 • Nu interveniți, deteriorați și/sau distrugeți SYNEVO.atlas.app cu ajutorul, dar fără să se limiteze la, utilizarea de viruși, “cancel bots”, “Trojan horses”, cod dăunător, “flood pings”, atacuri de  “denial-of-service”, “backdoors”, “spoofing”, “forged routing”  și/sau orice alte metode / tehnologii similare;

 • Nu utilizați SYNEVO.atlas.app pentru livrarea/ distribuirea de e-mail – mesaje nesolicitate (SPAM);

 • Nu urmăriți/ hărțuiți orice alt Utilizator al SYNEVO.atlas.app. De asemenea, nu colectați, stocați, utilizați date personale ale altui Utilizator SYNEVO.atlas.app decât în scopul de a interacționa ca Specialist sau Client/ Pacient, respectând acești Termeni și Condiții;

 • Nu va înregistrați și nu vă creați mai mult de 1 (un) cont în cadrul SYNEVO.atlas.app. De asemenea, nu va înregistrați sau creați cont/ conturi în numele altei persoane;

 • Nu rezervați Sesiuni/ Programări la care urmează să participe alte persoane și nu dumneavoastră, în calitate de Utilizatori îndreptățiți să accesați Serviciile Medicale;

 • Nu contactați un Utilizator SYNEVO.atlas.app în orice alt scop decât în legătură cu Serviciile Medicale și Sesiunile/ Programările listate, Sesiunile/ Programările efective, cererile de reprogramare etc.

 • Nu recrutați sau solicitați, în orice mod, oricărui Utilizator al SYNEVO.atlas.app să se alăture unor site-uri/ platforme/ servicii terțe care sunt sau nu competitoare, fără aprobarea prealabilă, în scris, a Synevo;

 • Nu utilizați SYNEVO.atlas.app în numele unei alte persoane sau entități, alta decât cea pe care o reprezentați legal, după caz, nu falsificați și nu induceti în eroare alți Utilizatori SYNEVO.atlas.app cu privire la identitatea dumneavoastră în cadrul SYNEVO.atlas.app;

 • Nu folosiți SYNEVO.atlas.app pentru a găsi un Specialist sau Client/ Pacient și apoi să finalizați rezervarea și/ sau acordarea Serviciilor Medicale independent de SYNEVO.atlas.app (utilizând alte site-uri, platforme, aplicații și/ sau chiar în mediul fizic/ offline), în scopul de a eluda respectarea acestor Termeni și Condiții;

 • Să nu preluați, în mod sporadic și/ sau sistematic, date sau conținut al SYNEVO.atlas.app în scopul de a crea sau compila, direct sau indirect, într-o singură descărcare (download) sau mai multe, o colecție, compilare, bază de date, director sau alte asemenea, fie prin metode manuale, prin utilizarea de roboți, “crawlers”, “spiders” sau în orice alt mod;

 • Nu utilizați,  afișați, expuneți informațiile, conținutul SYNEVO.atlas.app “mirror”, “frame” pe cadrul altor site-uri;

 • Nu accesați, manipulați/ utilizați zonele non-publice ale SYNEVO.atlas.app;

 • Nu probați, scanați, testați vulnerabilitatea SYNEVO.atlas.app;

 • Nu evitați, ocoliți, eliminați, dezactivați, alterati conținutul SYNEVO.atlas.app;

 • Să nu încercați să evitați, ocoliți, eliminați, dezactivați, alterați, desecretizați sau să eludați orice măsură implementate în cadrul SYNEVO.atlas.app;

 • Să nu încurajați, consiliați, determinați sau asistați orice persoană sau entitate în a realiza oricare dintre cele expuse mai sus.

În calitatea dumneavoastră de Client/ Pacient, să nu acceptați și nici să nu realizați o plată, pentru serviciile practicate de Specialiștii Synevo din cadrul SYNEVO.atlas.app., cunoscând că Serviciile Medicale se acordă gratuit.  

În cazul în care realizați acest lucru, recunoașteți și sunteți de acord că:

 • Încălcați acești Termeni și Condiții;

 • Acceptați toate consecințele pentru o astfel de plată;

 • Înțelegeți faptul că Synevo nu are nicio implicare și nu are nicio responsabilitate legată de respectiva plată.

Synevo are dreptul de a investiga și de a urmări încălcările acestor Termeni și Condiții, în condițiile legii. De asemenea, Synevo poate întreprinde o serie de măsuri și acțiuni împotriva celor care nu respectă acești Termeni și Condiții, ce pot presupune, dar nelimitându-se la, dezactivarea/ anularea/ ștergerea contului dumneavoastră, anularea Sesiunilor/ Programărilor listate și/ sau rezervate, angajarea răspunderii dumneavoastră civile și/ sau penale, după caz etc.

Synevo poate accesa, păstra, dezvălui și/ sau pune la dispoziție datele dumneavoastră dacă acest lucru este cerut de legislația în vigoare, sau dacă respectivele informații sunt utilizate pentru:   

 • A răspunde la reclamații;

 • A răspunde la citații, mandate, solicitări de la autorități etc.;

 • A pune în aplicare sau de a administra acordurile dintre Synevo și/ sau ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES S.R.L. cu Utilizatorii SYNEVO.atlas.app;

 • Prevenirea unor fraude, evaluarea riscurilor, în cazul investigațiilor derulate de instanțe de judecată sau alte entități cu competențe legale specifice , asigurarea asistenței Utilizatorilor SYNEVO.atlas.app, dezvoltarea SYNEVO.atlas.app etc;

 • Protejarea drepturilor, proprietății sau siguranța Synevo, ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES S.R.L. și a Utilizatorilor SYNEVO.atlas.app.

În calitate de Utilizatori, înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că Synevo nu are nicio obligație de a monitoriza accesul sau utilizarea de către dumnavoastră a SYNEVO.atlas.app și/ sau de a verifica, modifica sau edita Conținutul Utilizator postat de dumneavoastră, dar are dreptul să facă acest lucru în scopul de:

 • A opera în bune condiții SYNEVO.atlas.app;

 • De a o îmbogăți în mod constant (inclusiv, dar fără a se limita la, prevenirea fraudei, evaluarea riscurilor, în cazul investigațiilor derulate de instanțe de judecată sau alte entități cu competențe legale specifice, asistență pentru Utilizatori etc);

 • Pentru a asigura respectarea acestor Termeni și Condiții;

 • Pentru a se conforma cu legislația în vigoare, cu solicitările autorităților competente și/ sau cu hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești.

Synevo își rezervă dreptul, în orice moment și fără o notificare prealabilă, de a solicita ATLAS/ de a da acordul ATLAS cu privire la ștergerea sau dezactivarea accesul la orice Conținut al SYNEVO.atlas.app, la libera sa alegere, în cazul în care constată/ îi este sesizată încălcarea acestor Termeni și Condiții sau dacă este în orice alt mod dăunător SYNEVO.atlas.app sau Utilizatorilor acesteia.

În cazul în care, în timpul Utilizării SYNEVO.atlas.app, identificați faptul că cineva, inclusiv un Utilizator, acționează sau a acționat într-un mod necorespunzător (inclusiv, dar fără a se limita la, comportament ofensator, violent sau inadecvat din punct de vedere sexual etc.), este necesar să raportați imediat acest lucru către autoritățile competente și către Synevo.

11.Conținutul Utilizator

În calitate de Utilizator înțelegeți, recunoașteți, garantați și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru tot Conținutul Utilizator pe care îl faceți public în cadrul SYNEVO.atlas.app:

 • Sunteți proprietarul unic și exclusiv al Conținutului Utilizator sau aveți toate drepturile, licențele și aprobările necesare pentru a redacta, încărca, afișa, publica, transmite sau include în profilul dumneavoastră de Utilizator, în cadrul mesajelor scrise/ audio/ video pe care le transmite altor Utilizatori în cadrul SYNEVO.atlas.app infromațiile/ datele din Conținutul Utilizator;

 • Datele/ informațiile din Conținutul Utilizator nu vor încălca, deturna sau leza brevete de invenție, drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, drepturi morale, drepturi de proprietate sau de proprietate intelectuală, drepturi de publicitate sau de confidențialitate și nici nu pot duce la încălcarea oricărei legi sau reglementări în vigoare.

12. Încetarea acordului din Synevo și Utilizatori cu privire la utilizarea SYNEVO.atlas.app

Acord Utilizatorilor cu privire la utilizarea SYNEVO.atlas.app va produce efecte de la momentul care care Utilizatorii își dau acordul cu privire la acești Termeni și Condiții, pe toată perioada utilizării SYNEVO.atlas.app și până la dezactivarea și/ sau ștergerea contului de Utilizator, fie la solicitarea Utilizatorilor, fie în condițiile stabilite prin acești Termeni și Condiții.

a. Încetarea acordului la solicitarea Utilizatorilor

Utilizatorii pot solicita dezactivarea și/ sau ștergerea contului de Utilizator în cazul în care nu mai doresc să utilizeze SYNEVO.atlas.app în vederea acordării, respectiv accesării Serviciilor Medicale în condițiile stabilite prin acești Termeni și Condiții. Dezactivare și/ sau ștergerea la cerere a conturilor de Utilizator va fi procesată în termen de 90 zile de la solicitarea scrisă a Utilizatorului, comunicată pe e-mail către Synevo și/ sau ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES S.R.L, conform Politica de confidentialitate .

Utilizatorii cunosc și sunt de acord că odată cu dezactivarea și/ sau ștergerea contului de Utilizator, aceștia nu vor mai avea niciun acces în cadrul SYNEVO.atlas.app.

b. Încetarea acordului în caz de încălcare, suspendare sau alte măsuri

În calitatea dumneavoastră de Utilizatori, înțelegeți, recunoașteți și sunteși de acord că Synevo poate înceta acest acord în orice moment, fără nicio notificare prealabilă în acest sens, dacă:

 • Ați încălcat acești Termeni și Condiții;

 • Ați furnizat date incorecte, frauduloase, neactuale și/ sau incomplete în timpul creării contului de Utilizator sau în timpul actualizării datelor din cadrul contului de Utilizator;

 • Ați încălcat legislația aplicabilă, reglementările în vigoare sau drepturile terților;

 • Se consideră, cu bună credință, că o astfel de măsură este necesară pentru a proteja siguranța, dreptul de proprietate sau interesele celorlalți Utilizatori, ale Synevosau ale terților;

 • În oricare dintre situațiile anume determinate prin acești Termeni și Condiții și/ sau prin Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei ATLAS.

În calitatea dumneavoastră de Utilizatori, înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că Synevo își rezervă dreptul de a:

 • Limita utilizarea și/ sau accesul la contul Dumneavoastră și în cadrul SYNEVO.atlas.app;

 • Retrage permanent sau temporar accesul la secțiuni, drepturi etc.;

 • Suspenda permanent sau temporar contul dumneavoastră de Utilizator;

În condițiile în care:

 • Ați încălcat prevederile acestor Termeni și Condiții;

 • Ați primit evaluări/ review-uri/ recomandări deficitare legate de activitatea dumneavoastră în cadrul SYNEVO.atlas.app;

 • Synevo consideră, cu bună credință, că o astfel de măsură este necesară pentru a proteja siguranța, dreptul de proprietate sau interesele celorlalți Utilizatori, ale Synevo sau ale terțilo

În cazul în care una dintre măsurile de mai sus va fi luată:

 • Synevo va avea dreptul să comunice Clienților/ Pacienților sau Specialiștilor că o Sesiune rezervată a fost anulată;

 • Utilizatorii nu vor avea dreptul la nici o compensație pentru Sesiunile/ Programările rezervate care au fost anulate.

 • Nu mai aveți dreptul de a crea sau înregistra un nou cont de Utilizator sau de a accesa SYNEVO.atlas.app prin folosirea unor alte conturi de utilizator.

13. Declinarea Răspunderii

Synevo nu oferă nicio garanție cu privire la comportamentul și comunicarea Utilizatorilor SYNEVO.atlas.app sau cu privire la interacțiunea acestora cu ceilalți Utilizatori.

Synevo declină în mod explicit orice responsabilitate pentru acțiuni sau omisiuni ale Utilizatorilor sau terților în legătură cu SYNEVO.atlas.app, independente de acțiunea sau inacțiunea Synevo.  

Întregul risc care decurge ca urmare a utilizării SYNEVO.atlas.app cu încălcarea acestor Termeni și Condițiilor, în orice contact sau comunicare dintre Utilizatori, indiferent dacă se întâmplă online, în cadrul SYNEVO.atlas.app sau în mediul fizic, offline, cade în sarcina Utilizatorilor. Astfel, sunteți de acord să acționați cu precauție și responsabilitate în toate comunicările și interacțiunile cu ceilalți Utilizatori ai SYNEVO.atlas.app și în cazul interacțiunilor și comunicărilor cu alte persoane ca urmare a utilizării SYNEVO.atlas.app, mai ales dacă decideți să vă întâlniți, în persoană, în mediul fizic, offline, care, de altfel nu este recomandată de Synevo care nu va avea nicio legătură și nicio răspundere cu o astfel de interacțiune.

În calitatea dumneavoastră de Utilizator înțelegeți și sunteți de acord că Synevo nu are nicio obligație să efectueze controale, verificări, investigații asupra Utilizatorilor SYNEVO.atlas.app în ceea ce privește conduita lor personală sau de grup, abateri de la regulile sociale, infracțiuni comise de aceștia.

În calitatea dumneavoastră de Utilizator înțelegeți și sunteți de acord că Synevo nu garantează că SYNEVO.atlas.app va fi disponibilă în mod continuu, neîntrerupt, în mod sigur sau fără erori.   

În calitatea dumneavoastră de Utilizator înțelegeți și sunteți de acord că Synevo nu oferă nicio garanție în ceea ce privește acuratețea, actualitatea, corectitudinea, completitudinea sau fiabilitatea conținutului SYNEVO.atlas.app.

14. Limitele răspunderii

Synevo nu este responsabilă pentru orice daune directe, indirecte, conexe, specifice și/ sau care ar putea fi determinate de utilizarea Platformei ATLAS și/ sau a SNEVO.atlas.app, cum ar fi pierderea de câștiguri (bani, profituri etc); pierderea de date; întreruperea serviciilor; daune ale sistemelor informatice (calculatoare, imprimante, router-e, switch-uri etc); vătămare corporală sau stres emoțional care decurg sau au legătură cu utilizarea Platformei ATLAS și/ sau a SYNEVO.atlas.app; imposibilitatea utilizării SYNEVO.alas.app; comunicările, interacțiunile sau întâlnirile cu alți Utilizatori ai Platformei ATLAS și/ sau ai SYNEVO.atlas.app; comunicările, interacțiunile sau întâlnirile cu alte persoane ca urmare a utilizării Platformei ATLAS și/ sau a SYNEVO.atlas.app.

Limitele răspunderii Synevo, astfel cum au fost stabilite prin acești Termeni și Condiții sunt elemente esențiale în cadrul relației dintre Synevo și Utilizatori, iar aceștia din urmă sunt de acord în mod expres cu privire la prevederile referitoare la limitele răspunderii Synevo.

15. Dispoziții finale

Acești Termeni și Condiții constituie acordul și înțelegerea exclusivă și totală dintre Synevo și Utilizatori.

16. Notificări

Toate notificările și/ sau orice comunicare cu Synevo, inclusiv cele legate de acești Termenili și Condiții, se vor face în scris:

 • Prin e-mail (poștă electronică), către adresa pe care fiecare Utilizator a pus-o la dispoziție la crearea contului în cadrul SYNEVO.atlas.app;

 • Prin mesaje publicate în cadrul SYNEVO.atlas.app.

17. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislația din Romania. Orice divergență apărută între Synevo și Utilizatori se va soluționa pe cale amiabilă. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, Synevo și/ sau Utilizatorii se vor adresa instanțelor de judecată competente din București, cu excepția situațiilor în care legea prevede în mod expres și imperativ competența altei instanțe de judecată.

18. Comunicare

În cazul în care aveți nelămuriri, neclarități sau pentru orice întrebări legate de Termenii și Condițiile de utilizare, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: relatii.clienti@synevo.ro