Citiți cu atenție acești termeni, Politica de confidentialitate  și Politica cookie-urilor  înainte de a utiliza platforma ATLAS (atlas.app) întrucât conțin informații cu privire la drepturile și obligațiile Dvs. legale.

În mod particular, specialiștii trebuie să fie conștienți că sunt singurii responsabili de modul în care activitatea lor se desfășoară în mod legal în țara lor de origine sau, în situația în care livrează servicii pentru cetățeni străini, pe teritoriul pe care se desfășoară activitatea acestora.

Unele țări au legislații care descriu în detaliu și limitează desfășurarea activităților prestate de către specialiști, aceștia fiind obligați uneori să fie înregistrați legal, să aibă un permis de lucru sau să obțină o licență, înainte să poată practica legal o activitate specifică.

Dacă nu sunteți de acord să respectați acești termeni și toate acordurile juridice ATLAS, nu folosiți această platformă.

Data ultimei actualizări: 25 Ianuarie 2022

1. Termeni / Glosar

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL pune la dispoziție o platformă online care conectează/facilitează interacțiunea dintre Specialiști, care pot presta o activitate în mod legal online și/sau într-o locație fizică (sediu, cabinet, birou etc) și Clienți care caută sau au nevoie de serviciile practicate de aceștia (denumite în continuare “Servicii”), servicii care pot fi accesate la atlas.app și/sau my.atlas.app (denumit în continuare “Site”, “Platformă”, “Platformă online”, “ATLAS”) și/sau ca aplicații pentru telefoanele mobile, tablete, alte echipamente inteligente sau chiar prin API (Application Programing Interface) (denumite în continuare “ Aplicații”).

În cazul în care decideți să utilizați platforma ATLAS, acești Termeni și Condiții de Utilizare vă sunt aplicabile și descriu relația dintre dvs. și ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL, companie înregistrată în România, Uniunea Europeană, echivalând unui document cu forță juridică obligatorie între Părți.

“Utilizator” reprezintă orice persoană sau entitate care a parcurs procesul de înregistrare în cadrul Platformei ATLAS, incluzând, dar fără a se limita astfel, pe Clienți și Specialiști.

“Specialist” reprezintă un Utilizator, în prealabil înregistrat, care creează / listează Sesiuni / Programări prin intermediul platformei ATLAS.

“Serviciu Specialist” reprezintă orice activitate și/sau serviciu care se poate presta în mod legal și legitim în mediul online și/sau într-o locație fizică (sediu, cabinet, birou etc) sau dacă nu este explicit interzis prin legea țării / statului / teritoriului în cadrul căruia Specialistul își desfășoară activitatea, de către un Specialist prestator, prin interacțiunea directă (audio și/sau video și/sau în persoană, într-o locație fizică) cu unul sau mai mulți clienți, independent sau simultan.

“Client” reprezintă un Utilizator care solicită unui Specialist rezervarea unei Sesiuni / Programări prin intermediul Platformei ATLAS, sau un Utilizator care participă la o ședință online, desfășurată pe ATLAS, sau la o ședință în persoană/la cabinet/la sediu desfășurată într-o locație fizică, și care nu este Specialistul care a listat acea Sesiune / Programare.

“Ședință”, “Programare” sau “Sesiune” reprezintă un Serviciu Specialist care este listat de către un Specialist în vederea consumării și/sau achiziționării de către un Client, prin intermediul Platformei ATLAS.

“Ședință Online” reprezintă orice ședință / programare / sesiune, gratuită sau plătită, rezervată în cadrul platformei ATLAS, care urmează să se desfășoare în mod online, prin interacțiunea video și audio direct pe ATLAS, dintre Specialist și Clientul sau Clienții săi.

“Ședință Online Instant” reprezintă un tip de ședință online caracterizat prin faptul că Specialistul îl oferă gratuit unui client al său, pentru care acesta nu trebuie să facă o programare în prealabil (clientul trebuie să achiziționeze cel puțin o ședință plătită la Specialistul respectiv, pentru a beneficia de această opțiune).

“Ședință Offline” reprezintă orice ședință / programare / sesiune, gratuită sau plătită, rezervată în cadrul platformei ATLAS, dar care urmează să se desfășoare într-o locație fizică indicată de către Specialist, prin interacțiunea fizică dintre acesta și Clientul său / Clienții săi.

“Ședință Offline Instant” reprezintă acele ședințe pe care Specialistul le poate adăuga în ATLAS o dată cu crearea unei noi Facturi la Cabinet, care permit acestuia să factureze servicii care s-au consumat la cabinet/într-o locație fizică, pentru care clientul nu a făcut o rezervare prealabilă în cadrul platformei ATLAS și pentru care Clientul a plătit cu numerar/cash sau card.

“Conținut” reprezintă orice material text, grafic, imagini, sunete, produs software, audio, video, informații sau alte materiale.

“Conținut ATLAS” reprezintă întregul conținut pe care ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES îl pune la dispoziție prin Platforma ATLAS sau are legătură cu campaniile promoționale / publicitare sau cu canalele oficiale de social media, incluzând chiar conținut licențiat de către un Terț.

“Conținut Utilizator” semnifică întregul conținut pe care Utilizatorul îl redactează, încarcă, afișează, publică, transmite sau îl include în profilul său de Utilizator, în cadrul mesajelor scrise/audio/video pe care le transmite altor utilizatori ATLAS, dar și în cadrul Programărilor listate și/sau la care ia parte cu ajutorul Platformei ATLAS. Forma acestui tip de conținut respecta regulile platformei, recomandările acesteia și / sau bunele practici ATLAS, accesibile în secțiunea Basics of Interactions de pe ATLAS Help Centre și / sau explicate fiecărui Specialist în cadrul procesului de onboarding.

“Întregul Conținut” reprezintă Conținutul ATLAS și Conținutul Utilizatorilor.

“Taxe” reprezintă orice comisioane, taxe cu privire la vânzări, taxe pe valoarea adăugată (T.V.A), taxe cu privire la bunuri și servicii etc.

2. Introducere

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL este o entitate juridică înregistrată în România, sub numărul J40/575/2020, având Cod Unic de Înregistrare RO42131460 și sediul social în București, Sector 1, Strada av. Popișteanu, Nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2, Biroul 234, Etaj 2, 012095.

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES este deținătorul și dezvoltatorul Platformei online ATLAS, disponibilă la www.atlas.app și toate subdomeniile asociate.

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES este un dezvoltator de tehnologii și nu un prestator de servicii, iar răspunderea pentru calitatea serviciilor desfășurate pe platformă sau prin intermediul acesteia se stabilește în mod direct între Client și Specialist. Scopul platformei este acela de a facilita accesul Utilizatorilor la serviciile listate pe Platformă.

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL oferă serviciile sale atât Clienților cât și Specialiștilor. Serviciile oferite constau în mediul online/virtual și soluțiile tehnice care permit interacțiunea dintre Client și Specialist.

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES garantează că folosește cele mai noi tehnologii pentru a oferi o experiență de utilizare cât mai ridicată Utilizatorilor săi, în condiții de maximă securitate și confidențialitate. De aceea:

 • Toate comunicațiile sunt securizate utilizând standardul SSL;

 • În dezvoltarea platformei, s-a avut în vedere standardul de securitate HIPAA și prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (“RGPD”);

 • Toate comunicările dintre Utilizatorii platformei sunt criptate, putând fi vizualizate doar de către aceștia;

 • Ședințele online dintre Utilizatori sunt consumate în timp real, printr-o legătură securizată, ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES și nicio altă parte nu are acces sau poate să înregistreze aceste ședințe.

Acești Termeni și Condiții de Utilizare fac referire la Întregul Conținut al ATLAS, așa cum a fost definit mai sus, disponibil în cadrul platformei. Citiți cu atenție toate informațiile și, dacă nu sunteți de acord cu acestea, nu utilizați Platforma.

3. Condiții de utilizare

Prin utilizarea platformei ATLAS sunteți de acord să vă conformați și să răspundeți legal față de termenii și condițiile de utilizare prezentate (în continuare “Condiții de Utilizare”, “Termeni și Condiții” sau derivate), indiferent dacă sunteți sau veți deveni un Utilizator al Platformei ATLAS.

Aceste Condiții de Utilizare stipulează și guvernează accesul și utilizarea de către dvs. a Platformei ATLAS și reprezintă un Acord legal între Dvs. și ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL.

De asemenea, aceste Condiții de Utilizare reprezintă un Acord legal și între Utilizatorii platformei/Clienți și Specialiști care decid să interacționeze, online sau într-o locație fizică, ca urmare a activității lor în cadrul Platformei. Prin interacțiune se înțelege, dar fără a se limita la, vizitarea/vizualizarea profilelor utilizatorilor, schimbul de mesaje scrise, transmiterea de fișiere și/sau informații, rezervarea unei Ședințe gratuite sau plătite, participarea la o ședință online sau într-o locație fizică etc.

Pe lângă cele expuse, anumite zone ale platformei ATLAS pot avea reglementări specifice cuprinse în diferite Termeni și Condiții, Standarde, Politici, îndrumări pe care trebuie să le evaluați și/sau acceptați în mod separat și punctual. În cazul unui conflict între prezentele Condiții de Utilizare și Condițiile unor zone specifice, acestea din urmă vor avea prioritate în ceea ce privește utilizarea sau accesul la acea zonă a Platformei.

În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare, nu aveți niciun drept să utilizați platforma ATLAS și nici să folosiți în vreun fel informațiile disponibile.

Nerespectarea utilizării platformei în conformitate cu Termenii și Condițiile de Utilizare poate face obiectul unor demersuri juridice specifice în vederea reparării oricăror prejudicii constatate.

Site-ul, aplicația și serviciile reprezintă o platformă online prin care specialiștii pot crea/lista ședințe/programări/sesiuni pentru serviciile practicate iar clienții le pot vizualiza, rezerva, plăti și/sau consuma în mod direct, prin interacțiunea online sau prin prezența fizică într-o locație stabilităcu specialiștii.

În acest sens, înțelegeți, și sunteți de acord că ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES:

 • Nu este și nu face parte din acordul încheiat în mod direct între Specialist și Client / Clienți;

 • Nu practică servicii în numele Specialistului;

 • Nu are niciun control asupra calității serviciilor pe care Specialistul le practică în mod direct către alți utilizatori, Clienți ai săi;

 • Nu are niciun control asupra comportamentului Specialiștilor, clienților sau a altor utilizatori în folosirea de către aceștia a platformei ATLAS

Astfel, ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL nu își asumă nici o răspundere în această privință, până la limita maximă prevăzută de lege.

În cazul în care alegeți să creați/listați Programări în cadrul platformei ATLAS, înțelegeți și sunteți de acord că relația cu ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES este limitată la faptul că sunteți Utilizator respectiv Client și/sau un profesionist ce acționează în cadrul platformei în calitate de Specialist. În ceea ce privește calitatea Dvs de Specialist va rugăm să aveți în vedere că activitatea Dvs. este efectuată strict în mod independent în raport cu Serviciile ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL și are ca scop furnizarea prestației profesionale către Utilizator/Client, acționând exclusiv în nume propriu și pentru propriul beneficiu și nu în numele și în beneficiul ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL.

ATLAS nu controlează și nu are dreptul să controleze programările Dvs., activitățile desfășurate în timpul ședințelor online sau activitățile offline derulate în legătură cu Programările Dvs. sau orice alte activități legate de acestea.

Ca utilizator al platformei ATLAS aveți responsabilitatea și sunteți de acord să nu întreprindeți activități care să creeze o impresie falsă cu privire la faptul că ați putea fi certificat, în parteneriat, sau chiar de a acționa în numele și în beneficiul ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES, prin utilizarea neîndreptățită a proprietății intelectuale a ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL.

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL poate afișa în cadrul platformei faptul că sunteți un Specialist verificat, doar în cazul în care cereți explicit acest lucru, caz în care ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES poate identifica dacă sunteți acreditat de către autoritățile locale din țară/statul/teritoriul dvs. să prestați respectivul serviciu în mod legal.

Înțelegeți și sunteți de acord că, prin utilizarea și accesarea platformei ATLAS, descărcând, publicând sau consumând orice conținut pe platformă, certificați faptul că ați citit, ați înțeles și ați agreat că aceste condiții și termeni de utilizare vă sunt opozabile și doar astfel puteți beneficia de serviciile ATLAS, chiar dacă v-ați înregistrat sau nu pe site sau în aplicație.

Dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare, atunci nu aveți niciun drept să accesați sau să utilizați platforma ATLAS sau întregul conținut.

În cazul în care acceptați acești termeni și condiții în numele unei companii sau a altei persoane juridice, declarați, certificați și garantați faptul că aveți autoritatea legală de a reprezenta respectiva societate sau entitate juridică pentru încheierea/acceptarea de astfel de termeni și condiții și, în acest mod, societatea sau entitatea juridică respectivă având ea însăși răspundere legală.

4. Modificări și schimbări

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL îs rezervă dreptul, la libera noastră alegere, de a modifica și schimbă Platforma ATLAS sau de a modifica acești Termeni și Condiții de Utilizare, incluzând chiar Comisioanele de Utilizare, în orice moment și fără o notificare prealabilă.

În cazul în care Termenii și Condițiile de Utilizare se vor schimba, vom publica modificările în cadrul Platformei ATLAS și/sau vă vom notifica cu privire la aceste schimbări.

Data ultimei actualizări va fi disponibilă întotdeauna în secțiunea de sus a acestor Termeni și Condiții de Utilizare și o vom actualiza la fiecare modificare și/sau schimbare.

Continuarea utilizării serviciilor ATLAS după ce am publicat modificarea în cadrul Platformei sau ați fost înștiințat despre aceasta, constituie acceptul Dvs. că ați luat la cunoștință despre aceste modificări.

În cazul în care nu sunteți de acord cu modificările aduse Termenilor și Condițiilor de Utilizare sau acestea nu sunt acceptabile pentru dvs., singura dvs. opțiune o reprezintă încetarea utilizării Platformei ATLAS.

5. Condiții de Eligibilitate

Platforma ATLAS și Întregul Conținut sunt adresate doar persoanelor care au împlinit deja vârsta de 18 ani.

Orice accesare sau utilizare a Platforma ATLAS de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani este complet interzisă.

Prin utilizarea Platformei ATLAS confirmați și garantați faptul că aveți vârsta de 18 ani la data respectivei accesări.

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL poate obține, verifica și utiliza, în orice moment, în limitele impuse de legislațiile în vigoare din fiecare țară/stat/teritoriu, date din surse publice cu privire la cazierul juridic, condamnări penale, înregistrări cu privire la infracțiuni (generice, de natură sexuală etc), ale Utilizatorilor Platformei ATLAS.

În acest sens, ATLAS va solicita și colectează consimțământul Dvs. prealabil utilizării Serviciilor ATLAS, pentru a prelucra datele Dvs. personale, cum ar fi numele, prenumele și data nașterii, pentru a obține astfel de informații relevante în vederea furnizării Serviciilor, în mod direct de către ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL sau prin furnizorii acestuia.

6. Ce este ATLAS

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES este un furnizor de tehnologie care pune la dispoziție o platformă online securizată pentru listarea Serviciilor Specialiștilor și facilitarea, accesarea, cumpărarea, consumarea acestor Servicii de către Utilizatori.

Vizualizarea profilelor Specialiștilor, a serviciilor și ședințelor / sesiunilor / programărilor acestora se poate face și de către utilizatori neînregistrați ai platformei.

În cazul în care doriți să accesați serviciile respective (rezervare, plată, consum etc) sau dacă doriți să vă listați ca Specialist și să vă expuneți serviciile și programările/sesiunile în cadrul Platformei, trebuie ca mai întâi să vă înregistrați și să obțineți un cont ATLAS.

Dacă decideți să interacționați cu un alt Utilizator al platformei sau să cumpărați/consumați online sau într-o locație fizică orice serviciu listat de către Specialiști pe Platforma ATLAS, înțelegeți faptul că interacțiunea respectivă este directă cu respectivul utilizator. ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES nu este un furnizor de servicii din cele listate pe platformă și nici nu se poate substitui unui Specialist, de aceea relația dintre Specialist și Client este una directă, între cele 2 (două) părți.

Cum s-a descris mai sus, ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES pune la dispoziție o platformă online / marketplace și toate utilitarele/funcționalitățile necesare Clienților și Specialiștilor pentru a se putea întâlni și interacționa online sau într-o locație fizică în mod direct, responsabilitatea ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES fiind limitată la a facilita accesul la Platformă.

Astfel, înțelegeți și sunteți de acord că ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES:

 • Nu poate și nu controlează nicio informație aferentă Conținutului Utilizator (informațiile disponibile în profilul Utilizatorilor, datele asociate Programărilor / Sesiunilor etc) chiar dacă aceasta a fost sau nu redactată conform regulilor și / sau bunelor practici ATLAS;

 • Nu are niciun control asupra serviciilor pe care Specialistul le practică;

 • Nu este răspunzător pentru calitatea tehnică a prestării serviciilor online (calitatea imaginilor video, calitatea sunetului etc);

 • Nu este răspunzător și nu certifică existența, în realitate, a locației fizice pe care Specialistul o indică a fi locul de desfășurare a ședințelor offline, în locația respectivă;

 • Nu este răspunzător pentru calitatea și eficiența serviciilor profesionale prestate de către Specialist.

Toate interacțiunile dintre Specialist și Client (mesaje, schimb de fișiere, rezervări, ședințe online sau într-o locație fizică etc) vor fi făcute și acceptate pe propriul risc al fiecărui Utilizator.

7. Contul de Utilizator

Pentru a beneficia de serviciile puse la dispoziție de platforma ATLAS, de a lista servicii în cadrul Platformei și de a le cumpăra și consuma, este necesar un cont de Utilizator.

Îți poți crea un cont de utilizator în cadrul Platformei ATLAS.

De asemenea, în anumite cazuri, îți poți crea un cont de utilizator și cu ajutorul altor platforme online cum ar fi, dar nelimitându-ne la: Facebook, LinkedIn, Google, Apple.

Contul tău de Utilizator și Profilul tău vor fi create în baza datelor personale pe care ai decis să le completezi și să le pui la dispoziția noastră conform regulilor și / sau bunelor practici ATLAS sau au fost obținute de către noi ca urmare a înregistrării utilizând alte platforme online.

În cadrul platformei ATLAS poți avea un singur cont activ de Utilizator. Orice cont de Utilizator are asociat un rol de Client. În baza rolului de Client, se poate interacționa cu Specialiștii listați pe platforma ATLAS.

Orice Specialist care prestează servicii și listează Sesiuni în cadrul Platformei ATLAS are un cont de Utilizator. De asemenea, orice Specialist, are și un rol de Client, în baza acestuia putând rezerva, plăti și consuma servicii listate de către alți Specialiști.

Sunteți de acord ca informațiile furnizate în timpul procesului de înregistrare și creare cont să fie corecte, de actualitate și complete. De asemenea, sunteți de acord să actualizați aceste informații ori de câte ori este necesar astfel încât să rămână corecte, de actualitate și complete.

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES își rezervă dreptul de a suspenda sau chiar închide contul dvs. de Utilizator ATLAS și, astfel, de a limita / opri accesul la Platforma online în cazul în care creați mai mult de un cont de Utilizator sau în cazul în care orice informație furnizată pe parcursul procesului de înregistrare, sau chiar ulterior, se dovedește a fi inexactă, incompletă, de neactualitate sau în contradicție cu acești Termeni și Condiții.

În ceea ce privește parola asociată contului dvs. de Utilizator, sunteți singurul responsabil pentru păstrarea în siguranță a acesteia. Sunteți astfel de acord să nu comunicați această parolă unui Terț și aveți responsabilitate deplină asupra tuturor acțiunilor desfășurate în cadrul Platformei ATLAS, chiar dacă Dvs. ați autorizat sau nu respectivele activități.

În cazul în care sesizați sau există suspiciuni asupra utilizării frauduloase a contului dvs., aveți responsabilitatea anunțării de urgență a ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES.

8. Profilul de Specialist și Specialiști verificați

Orice utilizator care și-a creat cu succes un Cont de Utilizator și, implicit, a obținut un rol de Client, poate opta pentru crearea unui profil de Specialist.

Prin parcurgerea pașilor de înregistrare ca Specialist sunteți de acord ca informațiile furnizate în timpul procesului să fie corecte, de actualitate, complete și conforme cu regulile și bunele practici ATLAS, aduse la cunoștință / puse la dispoziție în Help Center și / sau parcurse în procesul de onboarding. De asemenea, sunteți de acord să actualizați aceste informații ori de câte ori este necesar astfel încât să rămână corecte, de actualitate și complete.

La finalul procesului de creare a profilului de Specialist, contul Dvs. de Specialist va avea statusul Inactiv, urmând ca ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL să efectueze verificări și să decidă aprobarea creării contului sau respingerea acestuia.

Numai Profilele de Specialiști acceptate vor apărea în lista de căutări a Clienților.

Verificările efectuate de ATLAS se pot referi dar nelimitându-se la:

 • Serviciul Specialist selectat de către Specialist în timpul procesului de înregistrare nu este interzis explicit de către legislația țării / statului / teritoriului în care Specialistul își desfășoară activitatea;

 • Corectitudinea informațiilor utilizate la completarea profilului de Specialist;

 • Fotografia de Profil trebuie să reprezinte persoana Specialistului și să fie una de tip portret. Mai jos câteva exemple de fotografii care nu ar trebui utilizate;

  • Peisaje;

  • Animale;

  • Cuvinte sau fraze;

  • Logo-uri ale unor companii, brand-uri etc;

  • Nuditate;

  • Etc.

 • Informațiile să nu fie false;

 • Informațiile să fie făcute în numele unor alți Specialiști;

 • Etc.

În cazul în care ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES consideră că una sau mai multe din recomandările de mai sus nu au fost îndeplinite, poate decide în orice moment și fără nicio explicație suplimentară ca un anumit Profil de Specialist să nu fie acceptat/validat sau să retragă validarea acordată anterior.

Puteți vizualiza întotdeauna statusul/starea Profilului dvs. de Specialist în cadrul Platformei ATLAS.

În cazul în care Specialistul dorește ca ATLAS să certifice faptul că activitatea acestuia se desfășoară în mod legal și în concordanță cu legislația țării în care acesta o desfășoară, Specialistul în cauză poate formula o astfel de cerință utilizând Platforma ATLAS.

Rețineți că nu toate serviciile pe care Specialiștii le pot lista și practica în mod licit în cadrul platformei ATLAS trebuie să fie reglementate de către statele / țările / teritoriile în care aceștia își desfășoară activitatea. În astfel de cazuri, solicitările de validare a Specialiștilor pot fi lipsite de obiect.

9. Listarea Programărilor / Sesiunilor

Ca Utilizator al Platformei ATLAS, în cazul în care Profilul de Specialist a fost validat, poți crea Ședințe/ Programări / Sesiuni pentru Serviciile tale.

Pentru a putea lista o astfel de Programare, va trebui să furnizezi următoarele informații, fără însă a se limita la: data și ora de start, durata, tipul ședinței (Online, pe ATLAS, sau Offline, într-o locație fizică) Tariful Total pe care Clientul îl va achita și moneda în cazul sesiunilor non-gratuite etc.

Având în vedere modul de funcționare a Platformei, precum și interesul legitim al ATLAS de a facilita accesul Clienților la servicii în condiții de concurență loială, Specialistul înțelege și este de acord în mod expres cu următoarele aspecte referitoare la listarea Programărilor / Sesiunilor în cadrul Platformei:

 

 • Specialistul nu va aplica condiții comerciale mai puțin favorabile Clienților în cadrul ședințelor care se vor desfășura online, pe ATLAS, față de ședințele offline, desfășurate într-o locație fizică;

 • Specialistul nu va aplica condiții comerciale mai puțin favorabile Clienților care programează o ședință prin intermediul platformei ATLAS, față de cele practicate în cadrul altor canale (respectiv condițiile comerciale practicate în mod curent, la cabinetul propriu sau în orice altă circumstanță) în condiții similare (tip client, zi a săptămânii, interval orar etc);

Toate aceste Ședințe/ Sesiuni / Programări vor fi făcute publice pe Platforma ATLAS. Înțelegeți și sunteți de acord că afișarea, poziționarea și ordinea Sesiunilor / Programărilor și a Profilului Dvs., în cadrul rezultatelor căutărilor efectuate de Clienți, pot depinde de o serie de factori incluzând, dar nelimitându-se la, preferințele Clienților, evaluări / rating-uri, prezența online a Specialistului în momentul efectuării căutării de către Client, istoricul și frecvența prezențelor online, numărul Sesiunilor listate și/sau valorificate în cadrul Platformei, detaliile Sesiunilor / Programărilor etc.

Alți Utilizatori pot rezerva și cumpăra Sesiunile listate de dvs. în cadrul Platformei ATLAS, în baza informațiilor și detaliilor fiecărei Sesiuni și a Termenilor și Condițiilor specifice afișate pe parcursul procesului de rezervare și plată. Înțelegeți și sunteți de acord că odată ce un Client a rezervat și plătit o Sesiune listată de dvs., termenii și condițiile rezervării devin obligatorii pentru dvs. (inclusiv în ceea ce privește prețul).

Înțelegeți și sunteți de acord că doar dvs. sunteți responsabil pentru orice Sesiune listată și pentru orice Conținut Utilizator decideți să afișați în cadrul Platformei ATLAS atunci cand acestea au fost sau nu create conform regulilor și / sau bunelor practici ATLAS.

De asemenea, garantați faptul că orice Sesiune listată și/sau cumpărată precum și ședința efectivă, online sau într-o locație fizică, între Dvs. și Clienții Dvs respectă și sunt în concordanță cu legislația în vigoare la momentul respectiv (desfășurarea legală a activității prestate, licențe de practică, taxe, Proprietate intelectuală etc).

ATLAS își rezerva dreptul, în orice moment și fără o înștiințare prealabilă, de a șterge sau restrânge accesul la Serviciile și/sau Sesiunile Dvs. pentru motive justificate obiectiv, incluzând chiar acele servicii sau sesiuni pe care ATLAS le consideră, la libera sa alegere, a fi inacceptabile pentru orice motiv, prin încălcarea acestor Termeni și Condiții sau în oricare alt mod dacă sunt dăunătoare Platformei ATLAS.

Ca Specialist, înțelegeți și agreați faptul că ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES nu acționează în calitate de asigurător sau ca agent de contractare. Dacă un Client face o rezervare și/sau cumpără un serviciu listat de dvs. în cadrul Platformei ATLAS, serviciul respectiv se consumă direct, între dvs. și Client, astfel ca orice înțelegere/acord este realizat între dvs. și Client, ATLAS nefăcând parte din acesta.

ATLAS pune la dispoziția Utilizatorilor o serie de funcționalități ale Platformei în scopul de a vă ajuta să interacționați cu Clienții. Înțelegeți și sunteți de acord că, în calitate de Utilizator, sunteți responsabil pentru acțiunile, deciziile și omisiunile Dvs.

 

10. Rezervarea Sesiunilor, Condiții Financiare și de Plată

a. Termeni

Tarif total sau Suma totală reprezintă valoarea pe care Specialistul o introduce în momentul în care listează o nouă Sesiune în cadrul ATLAS, sumă pe care Clientul o plătește în momentul definitivării procesului de rezervare și care stă la baza calculării Valorii totale factură Specialist și a Valorii totale factură ATLAS.

În toate cazurile, Tariful total va fi stabilit în mod unilateral de către Specialist, în calitate de furnizor al serviciilor medicale, în acord cu propria sa politică comercială și de preț, fără niciun fel de imixtiune din partea ATLAS.

Tarif Specialist reprezintă comisionul pe care ATLAS îl percepe Specialistului pentru accesul acestuia la serviciile platformei ATLAS. Cuantumul acestui comision poate diferi de la caz la caz, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi, dar nelimitându-se la: criterii profesionale, calitatea profesională a Specialistului, volumul Sesiunilor listate și vândute/valorificate de acesta, data la care acesta își creează Profilul de Specialist etc., dar nu poate depăși 25% din Tariful Total. 

Acest Tarif Specialist se aplică la toate ședințele listate de către Specialiști în cadrul ATLAS precum și la toate serviciile pe care aceștia le comercializează prin intermediul platformei.

Cu toate acestea, pot exista cazuri în care, în funcție de domeniul în care activează Specialistul, de țara/statul/teritoriul în care Specialistul este înregistrat și își desfășoară în mod legal activitatea, dar și de alți factori, ATLAS poate percepe și un Tarif Specialist de până la 100% din Prima Ședință pe care un client nou (în raport cu Specialistul în cauză) o rezervă și achită în cadrul platformei.

Înțelegeți și sunteți de acord că ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES poate modifica oricând, la libera să alegere și fără nicio notificare sau aprobare prealabilă, cuantumul comisionului practicat pentru Specialist, cu privire la accesul acestora la serviciile Platformei. Aceste modificări pot fi determinate de, dar nelimitându-se la:

 • Campanii de promovare sau comerciale desfășurate de ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES sau de partenerii acestuia;

 • Stimularea și/sau creșterea bazei de Specialiști;

 • Volumul de vânzări realizat de Specialist;

Tarif Client reprezinta comisionul pe care ATLAS îl percepe Clientului pentru accesul la serviciile Platformei ATLAS. Cuantumul acestui comision poate diferi de la caz la caz, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi, dar nelimitându-se la: țara/statul/teritoriul locului de domiciliul al Clientului, cuantumul Sesiunilor listate achiziționate de către Client într-un anumit interval de tip, apartenența Clientului la o entitate juridică cu care ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES a negociat comisioane specifice etc., dar nu poate depăși 10% din Tariful Total.

Înțelegeți și sunteți de acord că ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES poate modifica oricând, la libera sa alegere și fără nicio notificare sau aprobare prealabilă, cuantumul comisionului practicat pentru Client, cu privire la accesul acestuia la serviciile Platformei. Aceste modificări pot fi determinate de, dar nelimitându-se la:

 • Campanii de promovare sau comerciale desfășurate de ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES sau de partenerii acestuia;

 • Stimularea și/sau creșterea bazei de Clienți;

Valoare totală factură Specialist reprezintă suma pe care Clientul o datorează Specialistului pentru serviciile acestuia, care apare pe factura fiscală, emisă automat în cadrul Platformei, de Specialist către Client, în momentul în care Clientul rezervă și plătește prin intermediul ATLAS un serviciu listat de Specialist (Sesiune Online, Sesiune Offline, Abonament pentru servicii prin chat/mesaje etc). Aceasta este compusă din: Tarif Total din care se scade Tarif Client. Această factură va conține și Taxe în cazul în care, conform legislației în vigoare, se percep taxe, cum este Taxa pe Valoare Adăugată – taxele vor fi determinate automat în baza datelor de identificare ale SpecialistuluiClientului și ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES, cum ar fi, dar nelimitându-se la: țara / statul / teritoriul în care își desfășoară activitatea sau își au domiciliul, calitatea de plătitor de TVA, tipul entității (persoană juridică sau fizică), etc.

Audit reprezintă succesiunea tuturor acțiunilor realizate cu privire la o anumită Ședință / Sesiune / Programare de către Utilizatori, ATLAS sau partenerii acestuia. Se poate vizualiza atât din secțiunea Programări (Appointments) cât și din Date și Statistici (Analytics), prin selectarea opțiuni corespunzătoare disponibilă la nivelul fiecărei Sesiuni/Programări.

Perioada de Grație reprezintă intervalul de timp utilizat în cadrul platformei ATLAS pentru a desemna:

 • Intervalul de timp, de dinainte Datei de Start a Sesiunii online, în care Utilizatorii pot intra în ședința online și, astfel, pot iniția Sesiunea;

 • Intervalul de timp cu care se poate prelungi automat o sesiune / programare / ședință online în cazul în care aceasta ajunge la Data de Final a Sesiunii;

 • Intervalul de timp care este luat în calcul la stabilirea dacă Specialistul a participat suficient timp în cadrul Sesiunii / Programării care se desfășoară online, pe ATLAS, și astfel dacă Sesiunea / Programarea devine eligibilă a fi decontată de ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES către Specialist sau dacă, în caz contrar, de a se restitui către Client Valoarea totală factură Specialist.

Codul de Validare reprezintă codul unic asociat unei ședințe offline / fizice, gratuită sau plătită, care se generează și se trimite prin email și / sau SMS către Client în momentul în care acesta a rezervat o astfel de ședință / programare / sesiune. Acest cod de verificare trebuie comunicat de către Client Specialistului după ce ședința lor offline, în locația fizică indicată de către acesta din urmă, a avut loc. Codul de Validare va fi utilizat de către Specialist pentru a confirma astfel că ședința offline, în locația fizică, s-a realizat.

Termenul de validare a ședințelor offline reprezintă intervalul de 24 de ore de la Data de Final a Sesiunii pe care Specialistul îl are la dispoziție pentru a introduce în platforma ATLAS Codul de Validare generat de către platformă și transmis Clientului.

În cazul în care Codul de Validare este introdus cu succes în cadrul Platformei ATLAS în Intervalul de validare, ședința respectivă va fi eligibilă spre decontare Specialistului.

În situația în care Codul de Validare nu este introdus cu succes în cadrul ATLAS în Intervalul de validare, ședința respectivă se va considera că nu a avut loc și, astfel, suma de bani plătită de către Client, asociată Valorii totale a Factură Specialist, va fi restituită în mod automat.

Codul de Validare se poate regenera oricând de către Client, din momentul în care a fost generat prima dată și până în momentul în care acesta a fost introdus cu succes în platformă de către Specialist sau a expirat Termenul de Validare.

Data de Start a Sesiunii reprezintă data, ora și minutul selectat de către Specialist în momentul în care listează o Sesiune / Programare în cadrul Platformei. Această dată nu trebuie confundată cu Data de Inițierii Sesiunii.

Durata Sesiunii reprezintă intervalul de timp, în minute, stabilit de către Specialist în momentul în care a listat Sesiunea în cadrul Platformei ATLAS.

Data Inițierii Sesiunii reprezinta data, ora, minutul și secunda la care o Sesiune listată a fost startată/inițiată/pornită de către unul din Utilizatorii acesteia. Data Inițierii Sesiunii va fi cuprinsă întotdeauna în intervalul Data de Start a Sesiunii minus Perioada de Grație.

Data de Final a Sesiunii reprezinta data, ora și minutul la care o Sesiune Listată ar trebui să fie finalizată și este calculată ca Data de Start a Sesiunii la care se adaugă Durata Sesiunii stabilita pentru aceasta.

Atenție! Toate datele de format dată & oră se salvează în cadrul platformei ATLAS în fusul orar GMT (greenwich mean time) și sunt afișate utilizatorilor în fusul orar pe care aceștia îl aleg în secțiunea myprofile/profilul meu. Acolo unde orele afișate nu respectă regula de mai sus va fi explicit afișat fusul orar utilizat.

Platforma ATLAS va alerta utilizatorii în cazul în care fusul orar definit în cadrul secțiunii myprofile/profilul meu diferă de fusul orar al stației de lucru utilizate pentru accesarea și navigarea în cadrul platformei ATLAS.

Astfel, înțelegeți și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil cu privire la setările pe care le efectuați în cadrul platformei ATLAS, dar mai ales în ceea ce privește fusul orar și intervalul pe care îl alegeți ca datele să fie afișate pe platformă. rețineți faptul că, în cazul unor setări neconforme/eronate/greșite, există posibilitatea să nu puteți participa la sesiunile online sau la cele care se vor desfășura în locații fizice și, astfel, de a fi răspunzător pentru toate efectele ce decurg ca urmare a acestui fapt.

b. Pentru Specialiști

Odată create, Ședințele / Programările / Sesiunile aferente serviciilor prestate de dvs. devin eligibile pentru a fi rezervate și cumpărate de către Clienți. În cazul în care niciun Client nu cumpără o Sesiune până la data de începere a acesteia, Programarea respectivă expiră automat.

În momentul în care o Sesiune este rezervată și plătită cu succes de către Client, ATLAS vă va informa despre acest lucru printr-un email și / sau SMS care va conține toate detaliile cu privire la sesiunea cumpărată, Clientul care a cumpărat, identificatorul unic al tranzacției de plată, tipul ședinței (online sau offline) etc.

De asemenea, aveți la dispoziție și următoarele informații:

 • Audit-ul Sesiunii / Programării reprezintă locul unde se pot vizualiza toate acțiunile întreprinse de către utilizatori în legătură cu sesiunea respectivă și momentul de timp la care s-au realizat acestea;

 • Factura sau facturile asociate respectivei Sesiuni / Programări, disponibilă în secțiunea Date și Statistici (Analytics) din Dashboard-ul Dvs.

La momentul efectuării plății de către Client, ATLAS, prin partenerul său care gestionează plățile electronice, va colecta întreaga sumă plătită de acesta, adică Tariful Total sau Suma totală.

Entitățile autorizate să presteze servicii de procesare a plăților online și de stocare a datelor de card sunt:

 • Netopia SRL, RO15565496, J40/9170/2003, Bld. Pierre de Coubertin 3-5, Office Building, etaj 4, București, sector 2, 021901, Romania;

 • Stripe Payments Europe, Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland

ATLAS va iniția plata/decontarea către Specialist a serviciilor prestate de acesta doar dacă respectivul serviciu s-a consumat cu succes între Specialist și Client.

ATLAS vă iniția plata / decontarea către Specialist a serviciilor prestate și consumate cu succes în unul din următoarele intervale, în funcție de tipul Specialistului (Premium sau Non-Premium) și a opțiunilor acestora, astfel:

 • În ziua imediat următoare zilei în care serviciul respectiv s-a consumat cu succes;

 • Săptămânal, în ziua de luni a săptămânii următoare celei în care serviciul s-a consumat cu succes – acest interval este cunoscut și ca Interval Implicit de Inițiere a Decontării.

 • De două ori pe lună:

  • În ziua 15 a lunii pentru serviciile consumate cu succes în intervalul cuprins între ziua 1, inclusiv, și ziua 15, exclusiv;

  • În ziua 1 a lunii următoare, pentru serviciile consumate cu succes în intervalul cuprins între ziua 15, inclusiv, și ziua care reprezintă finalul lunii.

 • O dată pe lună, în ziua 1 a lunii următoare celei în care serviciul s-a consumat cu succes.

Specialistul Premium își poate alege intervalul dorit, din cele 4 enumerate mai sus, când ATLAS urmează să inițieze decontarea / plata serviciilor prestate și consumate cu succes.

Pentru toți Specialiștii Non-Premium, ATLAS va utiliza Intervalul Implicit de Inițiere a Decontării adică decontarea se va iniția Săptămânal, în ziua de luni a săptămânii următoare celei în care serviciul s-a consumat cu succes.

Când un Specialist Premium alege un alt interval decât cel Implicit iar calitatea Premium a acestuia expiră la un moment dat, la data expirării Intervalul respectiv se va seta automat ca fiind Intervalul Implicit.

Regulile care certifică faptul că o ședință online, desfășurată prin interacțiunea audio și/sau video direct în cadrul platformei ATLAS, și, astfel, serviciul practicat s-au consumat cu succes sunt:

 • Ședința/Sesiunea online a fost inițiată iar ambii Utilizatori au confirmat închiderea acesteia. Acest lucru se întâmplă atunci când unul din Utilizatori a cerut celuilalt închiderea sesiunii, folosind funcționalitățile Platformei ATLAS special create în acest sens, iar acesta din urmă a confirmat, prin selectarea opțiunii respective, că este de acord cu finalizarea acesteia;

 • Ședința/Sesiunea online a fost inițiată, Clientul a intrat cel puțin o dată în ședință iar Specialistul a participat pentru cel puțin un număr de minute egal cu Durata Sesiunii/Programării din care se scade Perioada de Grație;

 • Ședința/Sesiunea online a fost inițiată, Specialistul a participat în ședință pentru cel puțin Perioada de Grație, calculată de la Data de Start a Sesiunii, și a ieșit din ședință înainte ca Clientul să între pentru prima dată.

Regula care certifică faptul că o ședință offline, derulată într-o locație fizică indicată de către Specialist și cunoscută de Client la momentul definitivării procesului de rezervare și/sau plată, și, astfel, serviciul practicat s-au consumat cu succes este:

 • Codul de Validare este introdus cu succes de către Specialist în cadrul Platformei ATLAS în Intervalul de validare.

În cazul în care niciuna din regulile de mai sus nu este întrunită, ATLAS va efectua în mod automat restituierea către Client a Valorii totale factură Specialist. În acest caz, atât Clientul cât și Specialistul pot vizualiza și genera Factură Storno pentru valoarea respectivă din secțiunea Facturile mele (Analytics) disponibilă în Dashboard-ul său.

Rețineți faptul că încasarea efectivă a sumelor în contul Specialistului, sau al Clientului în caz de restituire, poate fi influențată de următorii factori, dar nelimitându-ne la aceștia:

 • Corectitudinea informațiilor cu privire la bancă și contul bancar pe care Utilizatorul le introduce în cadrul Platformei ATLAS;

 • Ziua săptămânii în care se inițiază plata de către ATLAS;

 • Zilele bancare / nebancare specifice țării / statului / teritoriului și/sau Băncii unde Atlas și/sau Utilizatorul au deschise conturilor bancare decid sau nu să efectueze tranzacții bancare;

 • Banca unde Utilizatorul are deschis contul său bancar și relațiile bancare/profesionale pe care aceasta le are cu Banca unde ATLAS are deschis contul său bancar.

c. Pentru Clienți

Specialiștii, și nu ATLAS, sunt singurii responsabili pentru onorarea Sesiunilor pe care le-ați rezervat și plătit în cadrul Platformei ATLAS. În cazul în care dvs., ca și Client, doriți să realizați o tranzacție care presupune rezervarea și plata unei Sesiuni listate de un Specialist, înțelegeți și agreați că respectiva acțiune face parte din acordul dintre dvs. și Specialist. ATLAS poate insa decide prezenta unui specialist pe platforma in situatia unei calitati nesatisfacatoare a interactiunii.

De asemenea, înțelegeți și sunteți de acord că dvs., și nu ATLAS, aveți responsabilitatea acțiunilor și inacțiunilor dvs. față de Specialist în cadrul Platformei online, în timpul ședinței din locația fizică indicată de Specialist și cunoscută de dvs. în momentul rezervării sau oriunde altundeva unde veți decide să interacționați cu Specialistul. Astfel, certificați și înțelegeți că ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES își declină orice responsabilitate care rezultă din sau în legătură cu acordul dintre Dvs. și Specialist.

Suma totală pe care o veți plăti în cazul în care decideți să cumpărați o Sesiune listată de către un Specialist va fi afișată corespunzător pe site.

De asemenea, puteți vizualiza în orice moment, atât în lista sesiunilor listate de către Specialist, cât și în Pașii Procesului de Plată (Booking Wizard), din ce este compusă respectiva sumă, precum și valorile detaliate a sumelor care o compun.

Valorile care compun Sumă Totală pot fi influențate de:

 • Faptul că sunteți sau nu înregistrat în cadrul Platformei ATLAS;

 • Țara / statul / teritoriul pe care le-ați introdus în Profilul Dvs. (în ceea ce privește Taxa pe Valoarea Adăugată asociată serviciului pe care urmează să îl cumpărați etc);

 • Tipul persoanei (fizică sau juridică, înregistrată sau nu ca plătitoare de TVA etc) pe care decideți să o utilizați/selectați în momentul în care efectuați plata;

Sumă Totală de plată este compusă din Valoare Totală Factură Specialist la care se adaugă Valoare Totală Factură ATLAS.

Datele cardului de plată ale Utilizatorului nu vor fi accesibile ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL și nici nu vor fi stocate de către ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul va fi informat, în procesul de plată, anterior introducerii datelor.

Entitățile autorizate să presteze servicii de procesare a plăților online și de stocare a datelor de card sunt:

 • Netopia SRL, RO15565496, J40/9170/2003, Bld. Pierre de Coubertin 3-5, Office Building, etaj 4, București, sector 2, 021901, România;

 • Stripe Payments Europe, Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland

În momentul în care o Sesiune este rezervată și plătită cu succes de către dvs., ATLAS vă va informa despre acest lucru printr-un email care va conține toate detaliile cu privire la Sesiunea cumpărată, Specialistul respectiv, identificatorul unic Ședinței, tipul Ședinței, identificatorul unic al tranzacției de plată etc.

De asemenea, aveți la dispoziție și următoarele informații:

 • Audit-ul Sesiunii / Programării – unde se pot vizualiza toate acțiunile întreprinse de către utilizatori în legătură cu sesiunea respectivă și momentul de timp la care s-au realizat acestea;

 • Facturile asociate respectivei Sesiuni / Programări, disponibile în secțiunea Facturile Mele.

În cazul în care, din diverse motive, în conformitate cu Termenii și Condițiile, plata aferentă unei Sesiuni trebuie returnată, ATLAS va efectua în mod automat restituirea către Client a Valorii totale factură Specialist.

În completarea celor expuse mai sus, în cazul în care o plată este returnată, în secțiunea Facturile Mele se pot vizualiza și detaliile facturii storno asociată plății respective.

d. Comisioane și Taxe

Ca urmare a utilizării platformei online, a sistemului de rezervări, a interacțiunii online și/sau offline, în locații fizice, dintre Utilizatori, ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES percepe acestora comisioane pentru serviciile sale. De asemenea, acolo unde este aplicabil, ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES poate colecta și Taxe/Impozite (cum este Taxa pe Valoare Adăugată) cu privire la Serviciile disponibile în cadrul platformei ATLAS.

Informațiile cu privire la comisioane, discount-uri și tarifele percepute de ATLAS vor fi întotdeauna disponbile în cadrul platformei online, fiind afișate atât în momentul rezervării / plății cât și ulterior, în factura/facturile asociate Sesiunii / Programării cumpărate.

e. Discount-uri / Reduceri / Beneficii

ATLAS poate încheia contracte / convenții cu partenerii săi, prin care angajații sau colaboratorii partenerului respectiv pot beneficia de reduceri / discount-uri / beneficii față de Tariful total adăugat de Specialist la momentul listării ședinței respective în cadrul platformei.

Aceste reduceri / discount-uri / beneficii se aplică doar în cazul Prețului Total asociat unei ședințe / sesiuni / ședințe listate, rezervate, achiziționate și consumate cu ajutorul platformei ATLAS și doar pentru acele ședințe pentru care se eliberează facturi în mod automat în cadrul platformei ATLAS. Astfel, înțelegeți și sunteți de acord că:

 • Reducerile nu se aplică pentru întâlnirile desfășurate în mod direct între Specialist și Clienții săi, care nu au fost listate, rezervate, achiziționate și consumate cu ajutorul platformei ATLAS;

 • Reducerile nu se aplică pentru alte produse și / sau servicii pe care Specialistul le comercializează Clienților săi dependent sau independent de serviciul care face obiectul întâlnirii listate, rezervate, achiziționate și consumate cu ajutorul platformei ATLAS (de exemplu dar fără a se limita la: pachete turistice pentru care specialistul eliberează facturi în mod independent de platforma ATLAS; tarife/taxe pentru eliberarea /redactarea unor acte/documente; dobânzi sau credite bancare etc.);

 • Reducerile nu se aplică produselor și/sau serviciilor pe care Specialistul le poate oferi Clienților în cadrul Magazinului ATLAS / ATLAS Store (de exemplu dar fără a se limita la: cărți, articole, video-uri, tutorial-e, cursuri etc).

Cuantumul acestor reduceri / discount-uri / beneficii este negociat și agreat de către ATLAS împreună cu fiecare partener, în mod individual și direct, și nu face obiectul unor consultări prealabile cu Specialiștii listați în cadrul platformei ATLAS. Respectivele reduceri / discount-uri / beneficii pot avea o valoare cuprinsă între 0,1% și 100% din Prețul Total pe care Specialistul îl adaugă pe o ședință listată în cadrul ATLAS.

Valoarea discount-ului oferit va apărea în mod individual pe factura Specialistului pentru Client, emisă automat de către platforma ATLAS, Clientul urmând să plătească efectiv la rezervarea serviciului doar diferența dintre Tariful total și valoarea discount-ului.

Atunci când un Client achiziționează un serviciu cu discount, valoarea discount-ului respectiv devine eligibilă a fi transferată către Specialistul în cauză sub forma de Credite ATLAS, urmând ca / top-up-ul / alimentarea efectivă a Creditelor ATLAS să se facă:

 • La momentul în care se evaluează regulile care determină dacă ședința respectivă a fost susținută cu succes;

 • Doar dacă pentru ședința respectivă nu se face REFUND în mod automat / nu se returnează în mod automat suma platită de Client;

 

f. Sesiuni gratuite

Reprezintă acele Programări pe care un Specialist le listează ca fiind gratuite și pe care un Client le poate rezerva direct, fără a mai parcurge Pașii de Plată efectivă din cadrul Procesului de Rezervare (Booking Wizard) și de a plăti un preț pentru acestea.

Numărul sesiunilor este limitat iar un Specialist poate vedea întotdeauna numărul disponibil al acestora în secțiunea Profilul Meu (My Profile). Specialistul poate cumpăra din Magazinul ATLAS (ATLAS Store) sesiuni gratuite.

O sesiune gratuită este formată din 30 de minute. În cazul în care un Specialist crează o Ședință / Programare / Sesiune unde durata acesteia este mai mare de 30 de minute, numărul de sesiunilor gratuite asociate îl reprezintă numărul întreg, obținut direct sau prin rotunjire în sus dacă rezultatul are zecimale, calculat prin împărțirea duratei sesiunii la 30. Exemplu: dacă Specialistul alege o durată de 75 de minute pentru o ședință, numărul sesiunilor gratuite asociate respectivei sesiuni va fi de: 75/30 = 2.5 iar, prin rotunjire în sus, se ajunge la un numar de 3 sesiuni gratuite.

Ședințele gratuite rezervate cu succes nu pot fi reprogramate sau anulate.

g. Prima Ședință Redusă

“Prima Ședință Redusă” reprezintă sistemul implementat în cadrul Platformei ATLAS prin care Specialiștii pot oferi, la costuri reduse, prima sesiune pe care o au cu un Client cu care nu au mai avut sesiuni până la momentul respectiv.

Astfel, la crearea profilului de Specialist și oricând, în cadrul secțiunii Profilul Meu, un Specialist poate stabili dacă oferă o astfel de facilitate pentru clienții cu care nu a mai avut sesiuni până atunci.

De asemenea, Specialistul poate stabili oricând care este cuantumul efectiv al acestei reduceri, putand alege una din optiunile disponibile in cadrul Platformei.

Modul în care se listează o astfel de Ședință rămâne identic cu cel în care este creată o Ședință non-gratuită, Specialistul nefăcând nimic special/deosebit pentru asta.

Atâta timp cât opțiunea este activă, doar un Client care nu a mai avut o sesiune cu Specialistul respectiv va vedea, în locul tarifului total stabilit de Specialist pentru respectiva Ședință, prețul redus al acesteia. Aceeași Ședință va fi însă vizualizată cu Prețul Total, de către un Client existent al Specialistului respectiv sau de către un utilizator neautentificat încă în cadrul Platformei.

Din momentul în care Clientul inițiază procesul de rezervare a unei Ședințe de tipul “Prima Ședință Redusă”, Pașii Procesului de Rezervare (Booking Wizard) vor fi identici cu cei ai procesului de rezervare a unei Întâlniri Gratuite. 

Ședințele de tipul “Prima Ședință Redusă” rezervate cu succes nu pot fi reprogramate sau anulate.

Indiferent de modul în care se va finaliza o sesiune rezervată de tipul “Prima Ședință Redusă” (încheiată cu succes, Clientul nu participă la întâlnire, Specialistul nu participă la întalnire etc) următoarea Ședință dintre Specialist și Client nu va mai putea fi de acest tip.


h. Returnarea Banilor

Unii Specialiști pot activa opțiunea “Returnarea banilor” astfel încât Clienții acestora pot cere în mod direct, din platforma / aplicația ATLAS, la finalul ședinței și fără niciun alt motiv sau justificare, restituirea sumei aferente Valorii Totale Facturii Specialist.

După inițierea cererii de returnare, suma respectivă se va transfera automat în contul aferent cardului bancar cu care a fost efectuată plata Sesiunii, statusul acesteia urmând să devină REFUNDED.

Clientul își poate exercita acest drept oricând în intervalul cuprins între Data de final a întâlnirii (statusul întâlnirii este CLOSED), dacă restituirea sumei nu s-a făcut în mod automat (statusul nu este REFUNDED), și data la care ATLAS va iniția decontarea sumei respective către Specialist (statusul Sesiunii este PAID).

După ce statusul Sesiunii devine PAID, Clientul nu mai poate solicita direct Returnarea garantată a banilor corespunzător Valorii Totale Factură Specialist. 

Cu toate acestea, pentru cazuri excepționale, când Statusul Sesiunii este PAID, Clientul are posibilitatea de a formula și transmite o cerere motivată la help@atlas.app. Aceste solicitări se procesează manual și nu garantează returnarea, totală sau parțială, a sumei aferente Valorii Totale Factură Specialist.

11. Anularea, Reprogramarea Sesiunilor și Restituirea sumelor

a. De către Specialist 

În cazul în care, din diferite motive, Specialistul nu mai poate participa la o Sesiune / Programare plătită de către Client, acesta are la dispoziție două opțiuni:

 • Poate anula Sesiunea până cu 1 oră înainte de data de start a acesteia. În acest caz, ATLAS va efectua în mod automat restituirea către Client a Valorii totale factură Specialist.

 • Poate cere Reprogramarea Sesiunii respective pentru o altă dată, până cu 24 ore înainte de data de Start a acesteia, în cazul în care nu există un alt termen setat de un Specialist Premium. Dacă o Reprogramare nu este confirmată de către Client, ATLAS va efectua în mod automat restituirea către Client a Valorii totale factură Specialist.

Clientul va fi notificat cu privire la anularea Sesiunii sale și va putea vizualiza în cadrul platformei ATLAS detaliile cu privire la aceasta precum și detaliile facturii storno generate automat.


b. De către Client

În cazul în care, din diferite motive, Clientul nu mai poate participa la o Sesiune / Programare plătită de către Client, acesta poate cere Reprogramarea Sesiunii respective pentru o altă dată.

Intervalul de timp până la care poate cere Reprogramarea este afișat întotdeauna în Pașii Procesului de Plată (Booking Wizard) iar în cazul în care nu există o limită impusă de Specialist, Reprogramarea se poate iniția cu până la 24 ore înainte de data de Start a acesteia.

Dacă o Reprogramare nu este confirmată de către Specialist, ATLAS va efectua în mod automat restituirea către Client a Valorii totale factură Specialist.

Clientul are, de asemenea, posibilitatea sa solicite anularea ședinței, caz în care cererea poate fi solicitată cu minim 48 ore înainte de data de start a acesteia, via Specialist, ATLAS Chat sau prin email la adresa de suport help@atlas.app. 

În cazul în care Clientul nu transmite cererea privind anularea ședinței (cu minim 48 ore înainte de data de start a acesteia), și Clientul nu participă la sesiune, ATLAS va efectua în mod automat decontarea către Specialist a sumei aferente acestuia din Valoarea totală factură Specialist.

c.Alte precizări

Specialiștii Premium pot stabili un interval de timp în care sesiunile listate nu se mai pot Reprograma.

Astfel, înțelegeți și sunteți de acord că se va returna Clientului în mod automat Valoarea totală factură Specialist în cazul în care la Data de Start a Sesiunii:

 • O cerere de Anulare a fost inițiată dar nu a fost finalizată;

 • O cerere de Reprogramare a fost inițiată dar nu a fost finalizată (acceptată de către cealaltă parte sau pentru care, la rândul ei, a fost făcută o nouă propunere de reprogramare, care nu a fost finalizată).

De asemenea, înțelegeți și sunteți de acord că:

 • Sesiunile gratuite rezervate nu se pot reprograma;

 • Sesiunile de tipul “Prima Sesiune Redusă” rezervate nu se pot - reprograma.

12. Desfășurarea Sesiunilor

a. Înainte de ședință

Sesiunile directe, online sau offline, dintre Specialist și Client constituie principalul obiectiv al ATLAS și de aceea trebuie pregătite din timp și cu atenție.

Este important ca înainte de ședință să vă asigurați că totul va decurge normal și că nu vor exista:

 • În cazul sesiunilor online, probleme legate de:

 • Echipamentele Dvs. (cameră video, microfon, navigator web folosit etc)

  • Conexiunea Dvs. la internet;

  • Locația din care o să participați în cadrul întâlnirii online.

 • În cazul sesiunilor offline, probleme legate de:

 • Existența locației fizice indicate de către Specialist și cunoscută de către Client la data efectuării rezervării;

  • Amenajarea locației fizice indicate astfel încât aceasta să poată satisface / întruni condițiile minime cerute de legea statului / țării / teritoriului unde aceasta se află, de practicile recunoscute în domeniu sau de bunul simț cu privire la desfășurarea / prestarea în bune condiții a serviciului respective;

  • Deplasarea în timp util până la locația fizică respectivă.

Astfel, înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că, în cazul Sesiunilor Online:

 • Aveți instalat, configurat și veți folosi întotdeauna o cameră web și un microfon și că acestea funcționează corespunzător;

 • Aveți instalat, configurat și veți folosi un navigator web (browser) compatibil;

 • Aveți o conexiune la internet stabilă și de mare viteză care permite traficul de conținut video și audio. Discutați cu furnizorul Dvs. de servicii de internet despre capabilitățile rețelei Dvs. și dacă acesta garantează trafic video și audio;

 • În cazul în care decideți să utilizați o conexiune mobilă la internet (rețea celulară), aveți o conexiune stabilă la rețea și de mare viteză (4G) care funcționează fără întreruperi. Asigurați-vă de viteza de transfer și de capabilitățile/limitele accesului la internet puse la dispoziție de Furnizorul Dvs. de Servicii;

 • Veți participa în cadrul unei sesiuni ATLAS dintr-un loc sigur, stabil și care nu este în mișcare (automobil, tren, avion, ambarcațiune/vapor sau orice alt mijloc de transport sau de agrement);

 • Este responsabilitatea Dvs. directă să va asigurați de buna funcționare a tuturor echipamentelor necesare inițierii și desfășurării optime a unei Sesiuni în cadrul Platformei ATLAS;

 • În cazul în care ceva nu va funcționa corect și sunteți în imposibilitatea de a iniția, participa și/sau continua în cadrul unei Sesiuni în cadrul ATLAS, este responsabilitatea Dvs. directă, ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES neavând nicio răspundere sau obligație;

 • Există posibilitatea ca în cazul unei funcționari neconforme, ca urmare a punctelor de mai sus: 

  • Să nu fie decontată plata către Specialist;

  • Să se inițieze în mod automat returnarea către Client a Valorii totale factură Specialist;

  • Clientul să ofere un review/feedback/părere critică la adresa Specialistului.

În cazul Sesiunilor Offline înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că:

 • Este responsabilitatea directă a Specialistului să amenajeze cu bună credință locația fizică pe care a indicat-o în cadrul Platformei ATLAS ca loc de desfășurare a întâlniri fizice cu Clientul, astfel încât aceasta să poată satisface / întruni condițiile minime cerute de pentru desfășurarea activității de către:

  • Legea statului / țării / teritoriului unde aceasta se află 

  • Practicile recunoscute în domeniu

  • Uzanțele și/sau bunele practici.

 • În cazul în care, din diferite motive, întâlnirea efectivă ar trebui să se realizeze într-o altă locație decât cea agreată inițial și cunoscută de Client la momentul finalizării procesului de rezervare, constituie responsabilitatea părților să comunice și să agreeze din timp aceste schimbări;

 • Este responsabilitatea Utilizatorilor (Client și Specialist) să depună toate eforturile pentru a se deplasa efectiv la locația fizică respectivă;

 • La finalul întâlnirii, Clientul are obligația de a comunica Specialistului Codul de Verificare generat automat în momentul finalizării procesului de rezervare sau ulterior, în caz de regenerare manuală de către Dvs.

 • În cazul în care Codul de Verificare nu este comunicat Specialistului sau dacă acesta nu îl introduce în cadrul Platformei ATLAS într-un interval de 24 de ore de la Data de Final a Sesiunii, se va returna în mod automat Clientului suma aferentă Valorii Totale a Facturii Specialist.

 • ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES nu are nicio responsabilitate cu privire la modul în care Utilizatorii decid să interacționeze în cadrul întâlnirilor Offline și nici cu privire la locația fizică în care acesta ședință va avea loc.

 

b. Inițierea

Orice Sesiune Online rezervată și/sau achiziționată în cadrul Platformei ATLAS devine eligibilă pentru a fi inițiată în intervalul cuprins între Data de Start a Sesiunii, din care se scade Perioada de Grație, și Data de Final a Sesiunii la care se adaugă Perioada de Grație. De exemplu, dacă, să presupunem că, data de Start este 01.01.2022 ora 16:00 iar Perioada de Grație din cadrul Platformei ATLAS este de 5 minute, Sesiunea online devine eligibilă și poate fi startată în intervalul 01.01.2022 ora 15:55 – 01.01.2022 ora 16:05.

În consecință, înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că:

 • Data inițierii Sesiunii este cuprinsă în intervalul dintre Data de Start a Sesiunii minus Perioada de Grație și doar începând cu respectiva dată puteți iniția și avea acces în cadrul Sesiunii online;

 • În cazul în care Sesiunea este inițiată între Data de Start minus Perioada de Grație, respectiva perioadă se consideră parte integrantă din Sesiunea propriu-zisă, astfel că toate drepturile și obligațiile părților, precum și toate funcționalitățile platformei ATLAS, vor fi în vigoare și pe durata acesteia.

 • În cazul în care Sesiunea respectivă nu este inițiată de niciunul dintre Utilizatori, se va declanșa în mod automat returnarea către Client a Valorii totale factură Specialist.

 • ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES nu va diferenția, în niciun fel, modul sau cauzele în urma cărora o Sesiune nu a fost inițiată, cu privire la regulile de decontare a sumelor către Specialiști;

 • Doar părțile care au dreptul de a vizualiza respectiva Sesiune vor avea dreptul de a iniția Sesiunea;

 • Pentru a crește gradul de securitate și de a limita accesul doar al persoanelor autorizate în cadrul Sesiunilor, ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES a implementat un sistem de autentificare în 2 pași (two factor authentication) pe care îl pune la dispoziția Clienților ATLAS;

 • Toate evenimentele întâmplate în legătură cu inițierea și startarea Sesiunii online sunt marcate corespunzător și pot fi vizualizate/consultate oricând în cadrul Auditului respectivei Sesiuni.

Orice Sesiune Offline rezervată și/sau achiziționată în cadrul Platformei ATLAS va apărea în ATLAS ca fiind eligibilă pentru a începe la Data de Start a Sesiunii din care se scade Perioada de Grație.

Întrucât acest tip de sesiune se va desfășura prin interacțiunea dintre Client și Specialist într-o locație fizică, independent de platforma ATLAS, data și ora exactă cu privire la inițierea efectivă a acesteia, participanții la ședință și alte evenimente care au legătură cu această ședință nu pot fi cunoscute de către ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES și nici nu vor apărea în cadrul platformei.

c. Desfășurarea

În momentul în care, în cadrul unei Sesiuni startate / inițiate, indiferent dacă este de tip Online sau Offline, se află 2 participanți (sau cel puțin 2 participanți, în cazul Sesiunilor multiple), Sesiunea respectivă se consideră a se afla în desfășurare. 

Înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că:

 • Pe toată durata Sesiunii online vă aflați într-un loc sigur, stabil și care nu este în mișcare (automobil, tren, avion, vapor sau orice alt mijloc de transport sau de agrement). În cazul sesiunii offline, veți participa fizic în locația comunicată și cunoscută în timpul procesului de rezervare sau în orice altă locația agreată în prealabil de către Utilizatori;

 • Odată ce Sesiunea online a fost inițiată, doar cei conectați în cadrul aceștia pot vizualiza imaginile și recepționa sunetele (semnalul video și audio) și nicio altă parte nu va putea realiza acest lucru;

 • Aveți obligația, atât ca Specialist cât și ca Client, să depuneți toate diligențele și eforturile și să luați toate măsurile și acțiunile pentru a realiza, în timpul Sesiunii, scopul pentru care aceasta a fost listată, rezervată, plătită, inițiată și aflată în desfășurare;

 • În cazul sesiunilor online, semnalul video și audio nu se înregistrează de către ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES si de niciun alt partener al acestuia, comunicația realizându-se în mod direct între echipamentele folosite de Utilizatori. Astfel, înțelegeți și sunteți de acord că semnalul video și audio nu este generat de către ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES, nu se  realizează cu ajutorul echipamentelor sale iar Platforma ATLAS facilitează doar conectarea în cadrul Sesiunii, utilitarele/funcționalitățile disponibile în cadrul acesteia, managamentul Sesiunii în general, Auditul evenimentelor întâmplate/realizate în cadrul și în timpul desfășurării acesteia etc; Sunteți singurii răspunzători de calitatea conținutului video și audio, ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES neavând nicio responsabilitate în acest sens. Astfel, înțelegeți și sunteți de acord că echipamentele pe care le utilizați (stația de lucru/computer-ul/echipamentul utilizat pentru accesarea Platformei ATLAS, camera video, microfonul etc) pentru inițierea și desfășurarea Sesiunii online sunt cele care pot influența calitatea conținutului video și audio;

 • Nu veți abuza de utilizarea funcționalităților de oprire a camerei video și a microfonului în cadrul Sesiunilor online. Înțelegeți și sunteți de acord că doar o Sesiune fără întreruperi ale conținutului video și audio poate realiza scopul pentru care a fost listată, rezervată și plătită. Constituie obligația Dvs. principală și minim-necesară ca o ședință să se desfășoare fără întreruperi ale conținutului video și/sau audio;

 • Să nu aveți un comportament perturbator, abuziv sau de hârțuire în utilizarea Platformei ATLAS și în timpul desfășurării sesiunilor online și/sau offline;

 • Pe tot parcursul desfășurării Sesiunii, vă obligați să nu postați, încărcați, publicați, transmiteți conținut audio și/sau video care:

  • Încalcă sau aduce atingere patentelor de invenție, drepturilor de autor, mărcilor comerciale, secretelor comerciale, drepturilor morale sau oricăror altor drepturi de proprietate intelectuală, drepturilor de publicitate sau a vieții private a Terților;

  • Încalcă sau încurajează orice comportament care ar putea duce la încălcarea legilor, reglementărilor, regulamentelor; etc;

  • Este fals, fraudulos, înșelător (în mod direct sau prin omisiune);

  • Este defăimător, obscen, pornografic, vulgar sau ofensator;

  • Promovează discriminarea, rasismul, ură, hărțuirea sau vătămarea indivizilor sau a unui grup de indivizi;

  • Este violent, amenințător sau care promovează activități sau substanțe ilegale.

 • Nu aveți dreptul de a înregistra/stoca/distribui, prin orice mijloace, conținutul video și audio al Sesiunii online;

 

d. Încheierea

O sesiune aflată în desfășurare se poate încheia numai după ce acesta și-a atins scopul pentru care a fost listată, rezervată, plătită și/sau inițiată și, de aceea, părțile garantează că vor participa în cadrul Sesiunii cât mai mult timp posibil, în limitele duratei fiecărei Sesiuni, pentru realizarea acestuia.

De asemenea, o sesiune online se poate încheia prin ajungerea la termenul pentru care a fost inițiată.

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES înțelege faptul că, în anumite cazuri, o Sesiune online se poate prelungi peste Durata pentru care a fost creată și de aceea orice Sesiune aflată în desfășurare se prelungește în mod automat cu Perioada de Grație.

Astfel, înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că, în cazul ședințelor online sau offline, după caz:

 • Aveți obligația, atât ca Specialist dar și în calitate de Client, să depuneți toate diligențele și eforturile și să luați toate măsurile și acțiunile pentru a realiza, în timpul Sesiunii, scopul pentru care aceasta a fost listată, rezervată, plătită, inițiată și aflată în desfășurare;

 • O ședință încheiată de comun acord, ca urmare a inițierii/trimiterii unei astfel de cereri de încheiere de către o parte și acceptarea cereri respective de către cealaltă parte, se consideră că și-a atins scopul pentru care a fost listat, rezervată, plătită, inițiată și aflată în desfășurare;

 • De asemenea, o Sesiune online se consideră că și-a atins scopul și în următoarele cazuri:

  • Întâlnirea/Sesiunea a fost inițiată, Clientul a intrat cel puțin o dată în ședință iar Specialistul a participat pentru cel puțin un număr de minute egal cu Durata Sesiunii/Programării din care se scade Perioada de Grație;

  • Întâlnirea/Sesiunea a fost inițiată, iar Specialistul a participat în ședință pentru cel puțin Perioada de Grație, calculată de la Data de Start a Sesiunii, înainte ca Clientul să între în ședință.

  • Perioadă de Grație se consideră parte integrantă din Sesiunea pe care o prelungește automat, astfel că toate drepturile și obligațiile părților, precum și toate funcționalitățile platformei ATLAS, vor rămâne în vigoare și pe durata acesteia;

 • În cazul în care, din neatenție, greșeală, omisiune sau cu bună intenție veți închide fereastra/tab-ul navigatorului web (browser-ului) evenimentul respectiv se va înregistra ca atare și va fi disponibil în Audit. Astfel se va putea ști în orice moment data la care ați părăsit o sesiune online, timpul petrecut în afara ședinței contorizându-se în mod individual de timpul petrecut în cadrul acesteia. Înțelegeți și sunteți de acord că timpul petrecut în afara ședinței, indiferent de cauză, determină în mod direct regulile după care o ședință se poate deconta sau nu.

 • În cazul în care Sesiunea online se va închide din cauze externe și independente de voința Dvs. (pană de curent electric, sistarea serviciilor de acces la internet, cauză majoră, calamități naturale etc), acest lucru nu se poate individualiza și trata diferit de cazurile în care decideți, sau din greșeală, închideți sesiunea. Astfel, înțelegeți și sunteți de acord că ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES:

  • Nu este și nu poate fi responsabil în niciun fel pentru astfel de cazuri, evenimente externe, calamități naturale, stări excepționale, cauze majore etc;

  • Va trata similar, în ceea ce privește regulile prin care se determină dacă o Sesiune și-a atins scopul pentru care a fost creată, rezervată, plătită, inițiată și aflată în desfășurare, și cel de decontare a sumelor către Specialiști, indiferent de natura sau cauza care a determinat încheierea Sesiunii;

  • Nu va oferi nici o compensație, niciuneia dintre părți, cu privire și în legătură cu Sesiunea în cauză. În cazul în care părțile decid să compenseze în vreun fel Sesiunea respectivă, modul în care acest lucru se va realiza nu va putea fi opozabil în niciun fel ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES.

 • Toate evenimentele întâmplate în legătură cu încheierea Sesiunii online sunt marcate corespunzător și pot fi vizualizate/consultate oricând în cadrul Auditului respectivei Sesiuni.

Pentru îmbunătățirea serviciilor disponibile în cadrul Platformei ATLAS, la finalul întâlnirilor / sesiunilor online, în anumite cazuri, Clientul va putea aprecia modul în care a interacționat cu Specialistul în cadrul Sesiunii.

e. Reconectarea

Întrucât Utilizatorii au obligația că Sesiunile listate, rezervate și/sau plătite în cadrul Platformei ATLAS să își atingă scopul pentru care au fost inițiate și se află în desfășurare înțelegeți, recunoașteți, garantați și sunteți de acord că în caz de deconectare a unei sesiuni online:

 • Să depuneți toate diligențele și eforturile și să luați toate măsurile și acțiunile pentru a vă reconecta cât mai repede posibil în cadrul Sesiunii online;

 • Să identificați cauza care a determinat deconectarea și să depuneți toate diligențele și eforturile și să luați toate măsurile și acțiunile pentru a remedia, reface și preveni astfel de situații, astfel încât următoarele Sesiuni desfășurate pe Platforma ATLAS să nu mai fie afectate de aceasta;

Toate evenimentele întâmplate în legătură cu deconectarea și reconectarea în cadrul Sesiunii online sunt marcate corespunzător și pot fi vizualizate/consultate oricând în cadrul Auditului respectivei Sesiuni.

f. Returnarea banilor

Platformă ATLAS oferă Specialiștilor un instrument de fidelizare a Clienților acestora prin care, la solicitarea Clientului, se poate returna Valoarea Totală Factură Specialist în cazul în care Sesiunea s-a încheiat cu succes.

Specialistul are deplin control asupra acestui instrument putând activa sau dezactiva respectiva opțiune, oricând, din cadrul secțiunii Profilul Meu.

Un Client care a rezervat, a plătit și a desfășurat cu succes o Sesiune cu un Specialist care oferea la momentul rezervării opțiunea “Returnarea garantată a banilor” dorește, din diferite motive, să i se returneze Valoarea Totală Factură Specialist, poate solicita acest lucru în mod direct, utilizând opțiunea specifică disponibilă pe Sesiunea în cauză.

După inițierea cererii de returnare, suma respectivă se va transfera automat în contul aferent cardului bancar cu care a fost efectuată plata Sesiunii, statusul acesteia urmând să devină REFUNDED.

Clientul are această posibilitate doar din momentul în care Sesiunea respectivă s-a încheiat cu succes (cand statusul Sesiunii este CLOSED) și până în momentul în care ATLAS inițiază procedurile de decontare a respectivei Sesiuni către Specialist (statusul Sesiunii este PAID).

După ce statusul Sesiunii devine PAID, Clientul nu mai poate solicita direct Returnarea garantată a banilor corespunzător Valorii Totale Factură Specialist. 

Cu toate acestea, pentru cazuri excepționale, când Statusul Sesiunii este PAID, Clientul are posibilitatea de a formula și transmite o cerere motivată la help@atlas.app. Aceste solicitări se procesează manual și nu garantează returnarea, totală sau parțială, a sumei aferente Valorii Totale Factură Specialist.

13. Mesagerie scrisă și Abonamente la servicii prin chat/mesaje

Utilizatorii ATLAS, în relația Client – Specialist, pot comunica între ei prin mesaje scrise în cadrul platformei, oricând și în mod gratuit.

Cu toate acestea, unii Specialiști pot consideră că serviciile profesionale listate în cadrul ATLAS și practicate legal de către aceștia se pot transfera într-un mod eficient către Clienți și prin intermediul mesajelor scrise, caz în care pot stabili un tarif pentru acest tip de comunicare/serviciu.

În asemenea cazuri, Specialistul respectiv va putea stabili o limită maximă de mesaje gratuite ce se pot trimite de către Clienți într-un interval de 24h, dar și Abonamente care vor permite trimiterea de mesaje nelimitate într-un anumit interval de timp, după cum urmează:

 • Abonament de 1 săptămână;

 • Abonament de 2 săptămâni;

 • Abonament de 1 lună.

Prețul pe care Specialistul îl introduce în platforma ATLAS pentru fiecare tip de abonament este similar cu Prețul Total al Sesiunilor ATLAS, descris anterior, acest preț urmând a fi achitat de către Client.

Prețul total sau Suma totală, la fel ca în cazul Sesiunilor listate pe ATLAS, stă la baza calculării Valorii totale factură Specialist și a Valorii totale factură ATLAS care se emit la achiziționarea acestui serviciu.

De asemenea, întregul mecanism de calculare a prețului și a comisioanelor este identic cu cel al Sesiunilor listate în cadrul ATLAS, pentru cei doi parteneri (Client și Specialist), fiind descris în secțiunile anterioare.

Fiecare dintre aceste abonamente, odată achiziționate, va permite Clientului să comunice în mod nelimitat cu Specialistul respectiv pe o perioadă de 1 săptămână (7 zile) sau 2 săptămâni (14 zile) sau 1 lună (30 de zile) din momentul achiziționării.

Cu toate acestea, dacă Clientul achiziționează un astfel de abonament, deși se află deja într-un interval în care poate comunica nelimitat, ca urmare a unei achiziționări anterioare, perioada de 1 săptămână (7 zile), 2 săptămâni (14 zile) sau 1 luna (30 de zile), determinate de tipul abonamentului nou achiziționat, va începe să curgă de la data de expirare anterioară, prelungind-o astfel corespunzător.

Chiar dacă Clientul achiziționează un abonament care îi permite să trimită un număr nelimitat de mesaje Specialistului în respectivul interval, acest lucru nu schimbă cu nimic modul în care Specialistul decide să răspundă mesajelor în cauză.

Astfel, înțelegeți și sunteți de acord că, în cazul abonamentelor:

 • Clientul poate trimite, în intervalul respectiv, un număr nelimitat de mesajele Specialistului fără a i se mai aplică limita impusă celor care nu au achiziționat un astfel de serviciu;

 • Specialistul răspunde respectivelor mesaje în același mod în care decide să o facă și în cazul mesajelor trimise gratuit;

 • Deși Specialistul va depune toate diligențele pentru a răspunde mesajelor trimise pe platformă de către alți Utilizatori ATLAS platforma ATLAS, Clientul sau nimeni altcineva nu-i poate impune vreo obligativitate acestuia de a răspunde într-un interval de timp sub 48 de ore sau de a răspunde efectiv la toate mesajele trimise de către Client; 

 • Atât Clientul, cât și Specialistul, din momentul în care un astfel de abonament a fost achiziționat, nu poate decide unilateral sau bilateral anularea respectivului abonament și restituirea corespunzătoare a niciunei sume / valori în scrise pe una sau ambele facturi emise în mod automat.

14. Symptom Checker

Conținutul secțiunii Symptom Checker este publicat exclusiv în scop de informare și nu poate substitui diagnosticul, consultația sau sfaturile medicale. Conținutul secțiunii Symptom Checker dar și întreg Conținutul ATLAS nu reprezintă în niciun caz o bază pentru autodiagnosticare sau tratament și nu poate fundamenta decizia de a neglija diagnosticul profesional al unui medic. Vă rugăm să solicitați punctul de vedere al unui profesionist în domeniul medical dacă aveți suspiciuni sau întrebări cu privire la starea Dvs. de sănătate.

15. Codul Unic de Recomandare al serviciilor ATLAS, Voucher ATLAS și Credit ATLAS

Orice utilizator ATLAS poate recomanda serviciile listate în cadrul Platformei.

Această secțiune descrie modalitățile prin care un utilizator existent poate primi Credit ATLAS în momentul în care invită alte persoane (prieteni, membri ai familiei, membri ai comunităților în care activează, cunoștințe etc) să își creeze un cont ATLAS și să folosească serviciile disponibile pe Platformă.

Fiecare utilizator ATLAS are asociat un Cod Unic de Recomandare pe care îl poate distribui fie direct din cadrul platformei, fie prin alte mijloace pe care le consideră utile (prin viu grai, poștă clasică, poștă electronică etc)

În momentul în care o persoană își creează un cont ATLAS și utilizează, la crearea acestuia, un Cod Unic de Recomandare valid al unui utilizator ATLAS:

 • Utilizatorul nou, care a folosit acel Cod Unic de Recomandare valid, va primi în contul său Credit ATLAS. Acest credit devine imediat Credit ATLAS Disponibil și poate fi utilizat la achiziționarea oricăror servicii listate în cadrul platformei ATLAS și doar atunci când plata se face online;

 • Utilizatorul al cărui Cod Unic de Recomandare a fost utilizat la crearea unui nou cont de utilizator va primi, de asemenea, Credit ATLAS în contul său. Acest credit este considerat, la momentul respectiv, Credit ATLAS Inactiv. Creditul ATLAS Inactiv, sau parte din acesta, devine Credit ATLAS Disponibil în momentul în care utilizatorul care și-a creat cont utilizând Codul Unic de Recomandare achiziționează un serviciu listat pe platforma ATLAS.

Pentru a-și alimenta/crește contul aferent Creditului ATLAS, utilizatorii platformei pot folosi, de asemenea, vouchere.

Voucher-ele pot fi emise de către platforma ATLAS sau de către partenerii autorizați ai acesteia și au următoarele caracteristici:

 • Valoare – reprezintă Creditul ATLAS pe care utilizatorul îl va primi în contul său la activarea cu succes a voucher-ului;

 • Perioada de valabilitate – reprezintă perioada de timp, de la momentul creării voucher-ului, în care utilizatorul care activează voucher-ul poate utiliza Creditul ATLAS aferent;

 • Cod activare – șirul de caractere care identifică în mod unic voucher-ul respectiv și în baza căruia acesta se poate activa în cadrul platformei.

În momentul în care un voucher activ este introdus, valoarea acestuia devine imediat Credit ATLAS Disponibil.

Astfel, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că:

 • Creditul ATLAS Disponibil se poate utiliza pentru achiziționarea oricărui serviciu listat în cadrul platformei ATLAS, după cum urmează:

  • Ședințe online sau offline (la cabinetul specialistului), de către Client;

  • Abonamente la servicii prin chat (Terapie prin Mesaje/Chat etc), de către Client;

  • Alte produse și/sau servicii listate de Specialiști, de către Client;

  • Abonamente ATLAS Premium, de către Specialist;

  • Pachete de ședințe, de către Specialist;

  • Cashout / Decontarea în contul personal, de către Specialist

 • Creditul ATLAS Disponibil se poate utiliza, în cadrul platformei ATLAS doar atunci când se achiziționează un serviciu listat pe platforma ATLAS, așa cum au fost definite mai sus, pentru care se utilizează plata online (cu cardul sau prin orice metodă implementată și acceptată de platforma Atlas)

 • Creditul ATLAS Disponibil poate fi utilizat de către Specialist și în vederea Decontării / Cashout și doar în anumite condiții.

Mecanismul și condițiile generale în care Specialistul poate utiliza Creditul ATLAS Disponibil pot fi, fără a ne limita însă la acestea:

 • Specialistul poate cere Decontarea / Cashout doar după ce se atinge un prag minim al Creditului ATLAS Disponibil. Acest este stabilit în mod solitar de către ATLAS și poate fi modificat oricând, fără vreo notificare prealabilă sau ulterioară;

 • La fiecare Cerere de Decontare / Cashout, ATLAS va percepe un comision din totalul sumei decontate. Acest comision este stabilit în mod solitar de către ATLAS și poate fi modificat oricând, fără vreo notificare prealabilă sau ulterior și poate fi afișat în profilul Specialistului;

 • Odată cu Cererea de Decontare / Cashout, se va elibera în mod automat

 • Factură Fiscală, emisă de ATLAS pentru Specialist, care va conține detalii despre Valoarea comisionului perceput de ATLAS pentru decontarea respectivă;

 • Un document, denumit Balanta / Balance, in care vor fi marcate toate Voucher-ele si valorile acestora la care face referire respectiva Factura Fiscală.

16. Conduită

Înțelegeți și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor, regulilor, reglementărilor și obligațiile fiscale care vi se pot aplica pentru utilizarea Platformei ATLAS. Astfel, nu aveți dreptul și sunteți de acord să:  

 • Nu încălcați nicio lege locală, statală, provincială, națională sau de altă natură sau orice decizie a unei instanțe judecătorești în legătură cu activitatea desfășurată de Dvs. și a politicilor care reglementează regimul Taxelor și Impozitelor;

 • Nu utilizați, manual sau automat, software, dispozitive, script-uri, “robots”, “backdoors” sau orice alte mijloace pentru a accesa (de tip-ul, dar nelimitându-se la, “scrape”, “crawl”, “spider” etc) oricare din paginile Platformei ATLAS;

 • Nu accesați sau utilizați Platforma ATLAS sau ATLAS API pentru a utiliza, expune sau a da dreptul de a utiliza sau de a expune orice conținut al Platformei care:

  • Nu este afișat în mod public de către ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES în paginile de căutare și afișare a rezultatelor sau în paginile listate înainte ca o Sesiune să fie rezervată / cumpărată;

  • Este inconsistent, în orice mod, față de Termenii și Condițiile ATLAS sau orice alte Politici, Reglementări, Termeni și Condiții Specifice ATLAS;

  • Este în neconcordanță cu regulile privind confidențialitatea sau orice alte drepturi ale Utilizatorilor și/sau ale oricărui Terț.

 • Nu utilizați Platforma ATLAS într-un scop comercial sau de orice altă natură, dacă nu este explicit permis în cadrul acestor Termeni și Condiții, sau într-o manieră care ar presupune, în mod fals, faptul că aveți recomandarea ATLAS sau că acționați ca urmare a unui parteneriat încheiat cu ATLAS sau în orice mod care ar conduce, în mod eronat, la faptul că sunteți afiliat cu ATLAS;

 • Nu aduceți atingeri, în niciun mod și de orice fel, identității și brand-ului ATLAS, inclusiv prin:

  • Utilizarea neautorizată a Continutului ATLAS;

  • Înregistrarea și/sau utilizarea ATLAS sau a unor denumiri asemănătoare, derivate etc, în nume de domenii, denumiri comerciale, mărci comerciale etc.;

  • Înregistrarea și/sau utilizarea unor denumiri care imită, sau pot , care foarte similare cu ATLAS astfel încât produce confuzii.

  • Comportament inadecvat, incongruent cu precizarile din prezentul document si / sau cu regulile si / sau bunele practici ATLAS.

 • Nu copiați, stocați, accesați, utilizați orice informație ATLAS în scopuri care nu sunt explicit permise prin acești Termeni și Condiții;

 • Nu încălcați drepturile ATLAS și/sau drepturile oricărei alte persoane  și/sau entități cu privire, dar nelimitându-se, la: proprietate, confidențialitate, publicitate și/sau drepturi contractuale;

 • Nu interveniți, deteriorați și/sau distrugeți platforma ATLAS cu ajutorul, dar fără să se limiteze la, utilizarea de viruși, “cancel bots”, “Trojan horses”, cod dăunător, “flood pings”, atacuri de  “denial-of-service”, “backdoors”, “spoofing”, “forged routing”  și/sau orice alte metode / tehnologii similare;

 • Nu utilizați ATLAS pentru a transmite, distribui, trimite informații cu privire la orice entitate, inclusiv, dar fără  să se limiteze la:

  • Fotografii ale altor persoane fără permisiunea acestora;

  • Informații cu privire la persoane și/sau date de contact;

  • Informații cu privire la date bancare / de credit, debit etc.

 • Nu utilizați ATLAS pentru livrarea / distribuția de email -  mesaje nesolicitate (SPAM);

 • Nu urmăriți / hărțuiți orice alt Utilizator al Platformei ATLAS. De asemenea, nu colectați, stocați, utilizați informații personale despre orice alt Utilizator ATLAS decât în scopul de a tranzacționa ca Specialist sau Client;

 • Nu oferiți și nu listați sesiuni pentru servicii pe care nu le prestați în mod direct sau care sunt interzise sau limitate pentru a fi consumate prin utilizarea unui mediu virtual;

 • Nu va înregistrați și nu vă creați mai mult de 1 (un) cont ATLAS. De asemenea, nu va înregistrați sau creați cont/conturi ATLAS în numele altei persoane;

 • Nu rezervați și/sau plătiți Sesiuni la care urmează să participe alte persoane, și nu Dvs., decât în cazul în care ATLAS permite acest lucru în mod explicit;

 • Nu contactați un alt membru / utilizator ATLAS în orice alt scop decât în legătură cu Serviciile și Sesiunile listate, programările efective, cereri de reprogramare etc.

 • Nu recrutați sau solicitați, în orice mod, oricărui Utilizator al Platformei ATLAS să se alăture unor site-uri/platforme/servicii terțe care sunt sau nu competitoare ATLAS, fără aprobarea prealabilă, în scris, a ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES;

 • Nu utilizați platforma ATLAS în numele unei alte persoane sau entități, nu falsificați și nu induceti în eroare alți Utilizatori ATLAS cu privire la identitatea Dvs. în cadrul Platformei;

 • Nu utilizați script-uri sau orice alte metode pentru a colecta informațiile disponibile în cadrul Platformei ATLAS;

 • Nu folosiți Platforma ATLAS pentru a găsi un Specialist sau Client și apoi să finalizați rezervarea, plăti și/sau consuma Sesiunea independent de ATLAS (utilizând alte site-uri, platforme, aplicații și/sau chiar în mediul fizic/offline), în scopul de a eluda obligațiile de a plăti comisioanele ATLAS și taxele asociate respectivelor servicii;

 • Ca Specialist, nu listați Sesiuni care conțin informații false sau înșelătoare, inclusiv cu privire serviciile prestate sau la prețul acestora;

 • N aveți un comportament perturbator, abuziv sau de hărțuire în utilizarea Platformei ATLAS

 • Nu postați, încărcați, publicați, transmiteți conținut care:

  • Încalcă sau aduce atingere patentelor de invenție, drepturilor de autor, mărcilor comerciale, secretelor comerciale, drepturilor morale sau oricăror altor drepturi de proprietate intelectuală, drepturilor de publicitate sau a vieții private a Terților;

  • Încalcă sau încurajează orice comportament care ar putea duce la încălcarea legilor, reglementărilor, regulamentelor; etc;

  • Este fals, faudulos, înșelător (în mod direct sau prin omisiune);

  • Este defăimător, obscen, pornografic, vulgar sau ofensator;

  • Promovează discriminarea, rasismul, ură, hărțuirea sau vătămarea indivizilor sau a unui grup de indivizi;

  • Este violent, amenințător sau care promovează activități sau substanțe ilegale.

 • Nu preluați, în mod sporadic și/sau sistematic, date sau conținut al Platformei ATLAS în scopul de a crea sau compila, direct sau indirect, într-o singură descarcare (download) sau mai multe, o colecție, compilare, bază de date, director sau alte asemenea, fie prin metode manuale, prin utilizarea de roboți, “crawlers”, “spiders” sau în orice alt mod;

 • Nu utilizați,  afișați   expuneți informațiile  conținutul Platformei ATLAS“mirror”, “frame” pe cadrul altor site-uri, decât condițiile expres formulate de ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES.

 • Nu accesați, manipulați / utilizați zonele non-publice ale Platformei ATLAS, sistemele informatice ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES  ale  parteneri ATLAS  livrarea serviciilor ;

 • Nu probați, scanați, testați vulnerabilitatea oricărui sistem si/sau rețea ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES nu încălcați regulile de securitate autentificare;

 • Nu evitați, ocoliți, eliminați, dezactivați, alterati;

 • Nu încercați să evitați, ocoliți, eliminați, dezactivați, alterați, desecretizați sau de a eluda orice măsură implementată de către ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES sau partenerii acestuia în scopul de a proteja Platforma ATLAS;

 • Nu utilizați metode de a falsifica traficul și/sau pachețele TCP/IP pentru a trimite mesaje modificate, falsificate sau înșelătoare cu privire la identitatea sursei respective;

 • Nu încercați să descifrați, dezasamblați codul sursă, sau să utilizați chiar metode de reverse engineer, al oricărei soluții software folosite pentru funcționarea Platformei ATLAS;

 • Nu încurajați, consiliați, determinați sau asistați orice persoană sau entitate în a realiza oricare dintre cele expuse mai sus;

Ca si Client, să nu acceptați și nici să nu realizați o plată, pentru serviciile practicate de Specialiștii listați în cadrul ATLAS, în afara Platformei. În cazul în care realizați acest lucru, recunoașteți și sunteți de acord că:

 • Încălcați acești Termeni și Condiții;

 • Acceptați toate responsabilitățile pentru o astfel de plată;

 • Înțelegeți faptul că ATLAS nu face parte și nu are nicio responsabilitate legată de respectiva plată.

Ca Specialist, să nu comunicați către alți utilizatori ATLAS și/sau să încercați să-i determinați:

 • Să vizualizeze profilul Dvs. disponibil pe alte site-uri sau platforme cu acelasi domeniu de activitate ca ATLAS; 

 • Să vă contacteze telefonic sau în orice alt mod (SMS sau orice alte servicii sau aplicații care presupun utilizarea numărului de telefon);

 • Să vă contacteze prin email;

 • Să vă contacteze pe rețelele de socializare și/sau alte aplicații web sau mobile etc;

 • Sa efectueze o plată în afara platformei ATLAS (direct în contul Dvs. sau în contul altor persoane);

 • Etc.

Astfel, înțelegeți și sunteți de acord că este total interzis pentru Dvs. în raport cu alți utilizatori să:

 • Distribuiți/comunicați profilul sau profilurile existente în cadrul altor site-uri sau platforme la care Dvs. sau alte persoane în numele Dvs. pot avea acces;

 • Distribuiți/comunicați numărul de telefon personal sau profesional, nici al Dvs. și nici a altor persoane;

 • Distribuiți/comunicați adresa de email personală sau profesională, nici a Dvs. și nici a altor persoane;

 • Distribuiți/comunicați contul/profilul sau conturile/profilurile aferente rețelelor de socializare, aplicațiilor web sau mobil etc;

 • Determinați că rezervarea, achiziționarea etc a serviciilor Dvs. să fie efectuate în cadrul altor platforme, externe ATLAS.

 • Etc.

În cazul în care este încălcat oricare din punctele de mai sus, dar nelimitându-se doar la acestea, înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că:

 • Încălcați acești Termeni și Condiții;

 • Acceptați toate responsabilitățile care decurg din aceste încălcări, cum ar fi:

  • Dezactivarea sau ștergerea contului Dvs. la libera alegere a ATLAS și fără nicio notificare prealabilă sau ulterioară;

  • Înștiințarea, de către ATLAS, a tuturor clienților (existenți și/sau viitori) cu privire la faptul că ați încălcat Termenii și Condițiile ATLAS.

ATLAS are dreptul a investiga și de a urmări încălcările de la oricare dintre regulile de mai sus, până la limita superioară a legii. De asemenea, așa cum prevăd și acești Termeni și Condiții, ATLAS poate lua o serie de măsuri și acțiuni împotriva celor care nu respectă aceste reguli, ce pot însemna, dar nelimitându-se la, dezactivarea / anularea / ștergerea contului Dvs., anularea Sesiunilor listate în cadrul Platforme etc.

ATLAS poate accesa, păstra, dezvălui și/sau pune la dispoziție informațiile Dvs. dacă acest lucru este cerut ca urmare a unei reglementări sau legi în vigoare, sau dacă respectivele informații sunt utilizate pentru:   

 • A răspunde la reclamații redactate împotriva ATLAS;

 • A răspunde la citații, mandate etc, ca parte a unui proces legal;

 • A pune în aplicare sau de a administra acordurile ATLAS cu Utilizatorii;

 • A preveni frauda, evaluarea riscurilor, anchetelor, asigurarea asistenței Utilizatorilor ATLAS. dezvoltarea Platformei etc;

 • A proteja drepturile, proprietatea sau siguranța ATLAS și a Utilizatorilor Platformei.

Sunteți de acord și recunoașteți că ATLAS nu are nicio obligație de a monitoriza accesul sau utilizarea de către Dvs. a Platformei online și/sau de a verifica, modifica sau edita Conținutul Utilizator postat de Dvs., dar are dreptul să facă acest lucru în scopul de:

 • A opera în bune condiții Platforma;

 • A o îmbogăți în mod constant (inclusiv, dar fără a se limita la, prevenirea fraudei, evaluarea riscurilor, investigații/anchete, asistentă clienților săi etc);

 • A asigura respectarea acestor Termeni și Condiții;

 • A se conforma cu legislația în vigoare sau hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești.

ATLAS își rezervă dreptul, în orice moment și fără o notificare prealabilă, de a șterge sau dezactiva accesul la orice Conținut al Platformei, la libera sa alegere, în cazul în care îl consideră inacceptabil pentru orice motiv, prin încălcarea acestor Termeni și Condiții sau în orice alt mod care este dăunător Platformei ATLAS sau Utilizatorilor acesteia.

În cazul în care, în timpul interacțiunilor Dvs. în cadrul Platformei ATLAS identificați faptul că cineva, un Utilizator, acționează sau a acționat într-un mod necorespunzător (inclusiv, dar fără a se limita la, comportament ofensator, violent sau inadecvat din punct de vedere sexual etc.), ar trebui ca imediat să raportați acest lucru către autoritățile competente și, apoi, să contactați ATLAS la help@atlas.app.

17. Politici de confidențialitate

Atat Politica de confidentialitate  cat si Politica cookie-urilor  fac parte integranta din Termenii și Condițiile ATLAS, constituind Acorduri juridice obligatorii pentru părți.

Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Politica de Confidențialitate si Politica Cookie-urilor, care pot fi actualizate periodic, guvernează modul în care ATLAS utilizează datele Dvs. personale.

Politica de Confidențialitate si Politica cookie-urilor vor fi întotdeauna disponibile în cadrul sectiunii Acorduri Juridice  de pe ATLAS Help Center.

18. Proprietatea intelectuală

Platformă ATLAS și Întregul Conținut sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale precum și prin orice alte legi ale dreptului internațional în respectivele materii.

Înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că Platforma ATLAS și toate drepturile de proprietate intelectuală asociate sunt proprietatea exclusivă a ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES. Nu aveți dreptul de a elimina, modifica sau ascunde însemnele cu privire la drepturile de autor, a mărcii înregistrate sau alte drepturi de proprietate incorporate în Platforma ATLAS sau în alte documente / materiale care o însoțesc.

Toate mărcile comerciale, logo-urile, denumirile comerciale precum și orice alte drepturi de proprietate ale  utilizate de către, sau care au legătură cu Platforma ATLAS sunt mărci comerciale protejate de dreptul internațional.

19. Condiții specifice

Întrucât Platforma ATLAS conține o multitudine de funcționalități (produse, servicii, add-on-uri, plugin-uri etc), unele dintre acestea pot fi reglementate de Termeni și Condiții Specifice, care pot defini condiții de utilizare sau cerințe speciale aplicabile individual. În toate cazurile, Condițiile Specifice vor deveni parte integrantă din prezentul document.

20. Conținut

a. Licențiere

În conformitate cu prezentul document de Termeni și Condiții și sub rezerva respectării tuturor condițiilor stipulate aici, ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES oferă o licență de utilizare limitată, neexclusivă și netransferabilă pentru accesarea și vizualizarea Conținutului Platformei (Conținut ATLAS cât și Conținutul Utilizatorilor), exclusiv în scopuri personale și necomerciale.

Astfel, înțelegeți și sunteți de acord că:

 • Nu aveți niciun drept cu privire la sublicențierea drepturilor de licențiere, așa cum au fost definite aici;

 • Nu veți utiliza, copia, modifica, distribui, licenția, vinde, transfera, afișa sau comunica public, transmite, difuza sau exploata în orice mod Platformă ATLAS, cu excepția cazurilor permise în mod explicit în acești Termeni și Condiții.

b. Conținutul Utilizatorilor

Că Utilizator al Platformei ATLAS aveți dreptul, în limitele impuse și la propria noastră alegere, de a posta, publica, încărca, distribui și transmite conținut pe Platformă. Prin punerea la dispoziție a acestui conținut, în cadrul Platformei ATLAS sau prin orice alte inițiative, acțiuni, campanii etc ale ATLAS (publicitare, de promovare etc), acordați ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES un drept la nivel mondial, irevocabil, perpetuu, neexclusiv, transferabil, în mod gratuit, cu drept de sublicențiere, de utilizare, vizualizare, copiere, adaptare, modificare, distribuire, licențiere, vânzare, transfer, afișare sau comunicare publică, transmitere, difuzare, acces, în ceea ce privește exploatarea întregului Conținut Utilizator.

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES recunoaște dreptul Dvs. de proprietate asupra Conținutului Utilizator și, prin acești Termeni și Condiții, nu pretinde vreun astfel de drept personal asupra acestuia. Astfel, nici o condiție și/sau reglementare din acești Termeni și Condiții nu vor fi considerate în a limita drepturile Dvs. de a utiliza și exploata acest Conținut.

Sunteți de acord și confirmați faptul că sunteți singurul responsabil pentru tot Conținutul Utilizator pe care îl faceți public în cadrul Platformei ATLAS in conformitate cu regulile, recomandarile si / sau bunele practici ATLAS. Astfel, garantați că:

 • Sunteți proprietarul unic și exclusiv al Conținutului sau aveți toate drepturile, licențele și aprobările necesare pentru a acorda ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES drepturile asupra Conținutului, așa cum este descris în acești Termeni și Condiții;

 • Nu se vor încălca, deturna sau leza brevete de invenție, drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, drepturi morale, drepturi de proprietate sau de proprietate intelectuală, drepturi de publicitate sau de confidențialitate, sau care pot duce la încălcarea oricărei legi sau reglementări în vigoare.

 

c. Legături către alte resurse, site-uri etc

Platforma ATLAS poate conține legături (link-uri) către site-uri, resurse, conținut extern Platformei. Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că:   

 • ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES nu este responsabil pentru disponibilitatea respectivelor resurse, site-uri, conținut etc;

 • ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES nu este responsabil pentru Conținutul, produsele sau serviciile cuprinse în cadrul resurselor externe;

 • Legăturile către conținutul extern nu implică aprobarea de către ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES a respectivelor resurse sau a conținutului, produselor sau serviciilor cuprinse în cadrul acestora

 • Înțelegeți și sunteți de acord că aveți responsabilitate exclusivă și vă asumați toate riscurile care decurg din utilizarea unor astfel de resurse externe sau a conținutului, produselor sau serviciilor cuprinse în cadrul acestora.

d. Feedback-ul, Sugestiile și Opiniile Dvs.

Puteți să ne transmiteți părerile, sugestiile, opiniile și feedback-ul Dvs. fie prin email, fie folosind secțiunea Contact de pe site-ul public sau, oricând, utilizând opțiunea Feedback / Support din cadrul Platformei ATLAS.

Salutăm și încurajăm întotdeauna astfel de inițiative întrucât ne vor ajuta să îmbunătățim în permanență produsele și serviciile oferite Utilizatorilor ATLAS. 

Înțelegeți și sunteți de acord:

 • Că întregul Feedback pe care ni-l transmiteți devine proprietatea ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES;

 • Transferați irevocabil către ATLAS toate drepturile, titlurile și interesele legate de acest Feedback, incluzând, dar nelimitându-se la: brevet / patent / drept cu aplicabilitate universală, drepturi de autor, secret comercial, moral sau alt tip de proprietate, drepturi de proprietate intelectuală etc.;

 • Că renunțați la orice drepturi morale pe care le-ați putea avea cu privire la Feedback-ul trimis.

21. Drepturi de autor

ATLAS respectă drepturile de autor și se așteaptă ca toți Utilizatorii Platformei să facă același lucru.

În cazul în care Utilizatorii încalcă sau sunt suspectați că încalcă în mod repetat drepturile de autor, ATLAS va dispune închiderea sau ștergerea conturilor de Utilizatori ale persoanelor / entităților în cauză.

Înțelegeți și sunteți de acord că aveți dreptul de a descărca și imprima conținutul Platformei ATLAS pentru uz propriu în următoarele condiții:

 • Niciun document sau grafică nu va fi modificată;

 • Nici o grafică din cadrul Platformei ATLAS nu va fi folosită separat de textul care o însoțește;

 • Toate materialele vor conține referiri cu privire la copyright și marcă.

Dacă nu se specifică altfel, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală din toate materialele de pe această Platformă sunt deținute de ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES.

Nici o parte a acestei platforme nu poate fi reprodusă, stocată sau inclusă în orice alt sistem electronic, public sau privat, fără acordul prealabil ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES.

Orice drepturi care nu sunt exprimate în mod expres în această listă sunt rezervate ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES.

22. Încetarea Acordului

Prezentul Acord va produce efecte pentru o perioadă de 30 de zile de la data acceptării acestuia, ca urmare a creării unui cont de Utilizator în cadrul Platformei ATLAS. La sfârșitul respectivei perioade de 30 de zile, Acordul se va reînnoi în mod automat și continuu pentru o perioadă de încă 30 de zile, și tot așa, până în momentul în care una dintre părți va decide să înceteze acest Acord în următoarele condiții, descrise mai jos.

a. Rezilierea unilaterală și de comun acord

Puteți rezilia unilateral acest Acord în orice moment prin trimiterea unui email către ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES.

În cazul în care contul Dvs. de Utilizator are doar rol de Client, toate sesiunile plătite de Dvs. și neefectuate la data închiderii contului vor fi anulate iar sumele respective, plătite către Specialiști, vor fi returnate către Dvs.

În cazul în care contul Dvs. de Utilizator are și rol de Specialist, toate Sesiunile plătite de către Clienții Dvs. și neefectuate până la data închiderii vor fi automat anulate iar sumele respective vor fi returnate către respectivii Clienți.

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES poate rezilia unilateral acest Acord, fără a aduce atingere drepturilor stipulate mai jos, în orice moment, prin transmiterea unui email către Dvs.


b. Încetarea în caz de încălcare, suspendare sau alte măsuri

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES poate rezilia acest Acord în orice moment, fără niciun preaviz sau notificare în acest sens, dacă:

 • Ați încălcat semnificativ acești Termeni și Condiții;

 • Ați furnizat date incorecte, frauduloase, de ne-actualitate sau incomplete în timpul creării Contului ATLAS sau în cadrul procesului de Listare a Sesiunilor;

 • Ați încălcat legislația aplicabilă, reglementările în vigoare sau drepturile terților;

 • ATLAS consideră, cu bună credință, că o astfel de măsură este necesară pentru a proteja siguranța, dreptul de proprietate sau interesele celorlalți Utilizatori, ale ATLAS sau ale terților, pentru prevenirea fraudei, evaluarea riscurilor, desfășurarea anchetelor legale etc.

ATLAS își rezervă dreptul de a:

 • Dezactiva/șterge Sesiunile Listate de Dvs., evaluările serviciilor prestate sau orice alt Conținut Utilizator;

 • Anula orice Sesiune care este în proces de rezervare sau care a fost rezervată;

 • Limita utilizarea și/sau accesul la Contul Dvs. și în cadrul Platformei ATLAS;

 • Retrage permanent sau temporar accesul la secțiuni, drepturi, condiții special ale Utilizatorilor asociate cu Conturile acestora;

 • Suspendă permanent sau temporar contul Dvs. ATLAS;

În condițiile în care:

 • Ați încălcat prevederile stipulate în actualul Acord;

 • Ați primit evaluări / review-uri / recomandări deficitare legate de activitatea și serviciile prestate de Dvs. în cadrul Platformei online;

 • ATLAS consideră, cu bună credință, că o astfel de măsură este necesară pentru a proteja siguranța, dreptul de proprietate sau interesele celorlalți Utilizatori, ale ATLAS sau ale terților, pentru prevenirea fraudei, evaluarea riscurilor, desfășurarea anchetelor legale etc.

 

c. Consecințe

În cazul în care ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES va lua una din măsurile descrise mai sus:

 • Vom avea dreptul să comunicăm Clienților sau Specialiștilor, parteneri ai Dvs., că o Sesiune comună, rezervată sau plătită, a fost anulată;

 • Vom avea dreptul să returnăm sumele plătite de Clienți către Specialiști pentru Sesiuni care au fost anulate;

 • Nu veți avea dreptul la nici o compensație pentru Sesiunile rezervate și/sau plătite care fost anulate.

Dacă acest Acord va înceta, la inițiativă Dvs. sau a ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES, în condițiile stipulate mai sus, nu avem nicio obligație de a șterge sau de a vă returna Conținutul Utilizator precum și nicio evaluare/Feedback/review-uri făcute și/sau transmise de către Dvs.. La finalizarea acestui Acord nu aveți dreptul la înapoierea contului sau a Conținutului Dvs.

Dacă accesul sau utilizarea Platformei ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES au fost restricționate, în cazul în care contul Dvs. a fost suspendat sau dacă Acordul a fost reziliat de către ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES, nu aveți dreptul de a crea sau înregistra un nou Cont de Utilizator sau de a accesa serviciile Platformei ATLAS prin folosirea unor alte conturi de utilizator.

În caz de reziliere, toate clauzele acestui Acord, care sunt rezonabile a rămâne în vigoare, vor rămâne active și vor produce, astfel, în continuare efecte.


23. Declinarea Răspunderii

În cazul în care decideți să utilizați Platforma ATLAS, va asumați integral responsabilitatea.  De asemenea, înțelegeți și sunteți de acord că ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES nu are nici o obligație să efectueze controale, verificări, investigații asupra Utilizatorilor platformei în ceea ce privește conduita lor personală sau de grup, abateri de la regulile sociale, infracțiuni comise de aceștia (de ordin administrativ, civil sau penal), etc, dar poate efectua astfel de inițiative la libera sa alegere.

În cazul în care decidem să efectuăm astfel de controale, în limitele prevăzute de legislația în vigoare, nu garantăm în niciun fel, explicit sau implicit, că rezultatele acestora vor și identifica existența unor abateri din trecut ale utilizatorilor sau respectivii utilizatori nu se vor angaja în astfel de abateri în viitor.

Serviciile Platformei ATLAS și Întregul Conținut sunt puse la dispoziția Utilizatorilor ca atare, fără nici o garanție, de orice fel, explicită sau implicită. Astfel, ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES nu oferă nici o garanție că Platformă online (site-ul, conținutul, aplicațiile, serviciile etc.) inclusiv, dar fără a se limita la, Sesiunile listate în cadrul ATLAS vor îndeplini/satisface cerințele Dvs. sau vor fi disponibile în mod continuu, neîntrerupt, sigure sau fără erori. ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES nu garantează calitatea serviciilor disponibile în cadrul Platformei, a Utilizatorilor sau cu privire la acuratețea, actualitatea, corectitudinea, completitudinea sau fiabilitatea Întregului Conținut sau a serviciilor livrate prin Platforma ATLAS.

Orice informație, sfat, părere, răspuns, clarificare oferite de ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES, în mod scris sau oral, obținute direct sau prin intermediul Platformei Online, nu vă determină în mod automat o garanție oferită de ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES, decât în condițiile expres stipulate în acești Termeni și Condiții.

În ceea ce privește comunicarea și interacțiunile Dvs. cu alți Utilizatori ai Platformei, sunteți singurul responsabil, la fel ca și atunci când interacționați și/sau comunicați cu alte persoane ca urmare a utilizării ATLAS. Înțelegeți, de asemenea, faptul că ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES nu va încerca niciodată sa verifice conținutul pus la dispoziție de Utilizatori sau să verifice în mod direct sau indirect serviciile listate în cadrul Platformei.

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES nu oferă nicio garanție cu privire la comportamentul Utilizatorilor Platformei sau compatibilitatea acestora cu ceilalți Utilizatori. Sunteți de acord să acționați cu precauție și responsabilitate în toate comunicările și interacțiunile cu ceilalți Utilizatori ATLAS precum și în cazul interacțiunilor și comunicărilor cu alte persoane ca urmare a utilizării Platformei, mai ales dacă decideți să vă întâlniți, în persoană, în mediul fizic, offline, chiar și atunci când astfel de întâlniri sunt organizate de ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES.

ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES declină în mod explicit orice responsabilitate pentru acțiuni sau omisiuni ale utilizatorilor sau terților.

24. Limitele răspunderii

Înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că, până la limita superioară prevăzută de lege, întregul risc care decurge ca urmare a utilizării Platformei ATLAS, a Sesiunilor listate în cadrul Platformei precum și în orice contact sau comunicare dintre Dvs. și un alt Utilizator ATLAS, indiferent dacă se întâmplă online, pe Platformă, sau în mediul fizic, offline, sunt responsabilitatea dvs.

Atât ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES cât și orice altă parte implicată în crearea, dezvoltarea sau livrarea Platformei online nu sunt responsabili pentru orice daune indirecte, conexe, caracteristice, specifice și/sau care ar putea fi determinate de utilizarea ATLAS, cum ar fi pierderea de câștiguri (bani, profituri etc); pierderea de date; întreruperea serviciilor; daune ale sistemelor informatice (calculatoare, imprimante, router-e, switch-uri etc); vătămare corporală sau stres emoțional care decurg sau au legătură cu acești Termeni și Condiții; utilizarea sau imposibilitatea utilizării Platformei online; comunicările, interacțiunile sau întâlnirile cu alți Utilizatori ai Platformei; comunicările, interacțiunile sau întâlnirile cu alte persoane ca urmare a utilizării Platformei; sesiunile listate, rezervate, plătite în cadrul Platformei.

Cu excepția cazurilor în care ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES are obligația de a onora plățile către Specialiști în conformitate cu prezentul Acord, limita maximă și totală a răspunderii ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES care poate decurge din acești Termeni și Condiții este după cum urmează:

 • Către Clienți, nu va depăși valoarea totală a tuturor plăților pe care Dvs. le-ați efectuat în cadrul Platformei ATLAS în decursul ultimelor 12 luni, calculate de la data la care a apărut evenimentul care a declanșat/determinat răspunderea ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES;

 • Către Specialiști, nu va depăși valoarea totală a tuturor plăților pe care ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES le-a efectuat către Dvs., ca urmare a serviciilor prestate în cadrul Platformei ATLAS, în decursul ultimelor 12 luni, calculate de la data la care a apărut evenimentul care a declanșat răspunderea ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES;

 • În cazul în care nu există astfel de plăți realizate în ultimele 12 luni, calculate de la data la care a apărut evenimentul care a declanșat răspunderea ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES, limita maximă și totală va fi de 100 Euro.

Înțelegeți și sunteți de acord că limitele expuse mai sus constituie elemente principale și esențiale ale eventualelor dispute dintre Dvs. și ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES.

De asemenea, înțelegeți faptul că unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune indirecte sau conexe, astfel încât reglementările expuse mai sus nu se vor aplica.

25. Dispoziții finale

Acești Termeni și Condiții constituie Acordul și înțelegerea exclusivă și totală dintre ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL și Dvs. cu privire la utilizarea Platformei ATLAS, cu excepția cazului în care pot fi completate cu politici suplimentare ale ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES (ghiduri, orientări, standarde, termeni și condiții pentru produse și/sau servicii specifice etc), situație în care respectivele documente fac parte integrantă din acest Acord.

De asemenea, acest Acord elimină și înlocuiește toate înțelegerile anterioare, scrise sau orale, dintre Dvs. și ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES cu privire la Sesiunile listate, rezervate, plătite; utilizarea Platformei ATLAS, a serviciilor disponibile în cadrul Platformei etc.


26. Notificări

Toate notificările și/sau orice comunicare, inclusiv cele legate de modificările aduse acestor Termeni și Condiții, se vor face de către ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES în scris: 

 • Prin email (poștă electronică), către adresa pe care Dvs. ați pus-o la dispoziție la crearea contului ATLAS;

 • Prin mesaje publicate în cadrul Platformei ATLAS.

Pentru notificările făcute prin email (poșta electronică), data primirii acestora va fi considerată data la care se transmite respectiva notificare.

27. Jurisdicție și soluționarea litigiilor

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislația românească și cea a Uniunii Europene. Orice divergență apărută între Părți se va soluționa pe cale amiabilă. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, Părțile se vor adresa instanțelor de judecată competente din București, cu excepția situațiilor în care legea prevede în mod expres și imperativ competența altei instanțe de judecată. Totodată, Utilizatorul este informat și ca are posibilitatea de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (Bdul. Aviatorilor nr. 72, Sector 1, București, office@anpc.ro) sau apela la mediere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006, privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu completările și modificările ulterioare.

28. Comunicare

În cazul în care aveți nelămuriri, neclarități sau pentru orice întrebări legate de Termenii și Condițiile de utilizare, va rugăm să ne contactați la help@atlas.app.