Serviciile ATLAS sunt furnizate de către ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES S.R.L. (,,ATLAS’’), în calitate de Operator de date cu caracter personal, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/575/2020, C.U.I. RO42131460, cu sediul în București, strada av Popișteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Cladirea 2, Biroul 234, Etaj 2, sect. 1, C.P. 012095, entitate juridică ce prelucrează date cu caracter personal cu bună-credință și în realizarea scopurilor menționate în prezenta Politică și în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentul nr. 679/2016, în continuare ,,Regulamentul’’).

1. SCOP

Prezenta Politică privind Confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activitățile de prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal efectuate de ATLAS, in calitate sa de Operator de date cu caracter personal în vederea desfășurării activităților sale și implicit în furnizarea serviciilor;

 • cadrul  legal aplicabil activităților de prelucrare a oricăror date cu caracter personal, inclusiv a celor efectuate în furnizarea serviciilor ATLAS;

 • securitatea datelor prin măsurile tehnice și organizatorice implementate la nivelul ATLAS în vederea asigurarii confidentialitatii, integrității și disponibilității datelor personale prelucrate în cadrul ATLAS.

Această Politică de confidențialitate împreună cuTermeni si Conditii dar și cuPolitica cookie-urilor vi se aplică în cazul în care utilizați următoarele Servicii ATLAS (denumite în continuare generic ca "Servicii" sau "Servicii ATLAS"):

 • Site-ul nostru atlas.app, denumit în continuare "Site-ul", dar și platforma ATLAS disponibilă la my.atlas.app, denumită în continuare "Platforma", "ATLAS" și / sau "Platforma ATLAS", accesibilă din browserele / navigatoarele web compatibile și / sau din momentul în care ați instalat o copie a aplicației pentru Microsoft Windows sau Apple MacOS pe orice dispozitiv compatibil;

 • Aplicația mobilă ATLAS, denumită în continuare Aplicația, disponibilă în Apple AppStore și Google Play, imediat ce ați descărcat o copie a acesteia pe telefonul mobil sau pe orice dispozitiv care permite acest lucru;

 • Oricare dintre serviciile accesibile prin intermediul aplicației, al Site-ului sau al Platformei ATLAS - denumite în continuare "Serviciile Externe". Intră în această categorie, fără a ne limita însă: paginile proprii pe rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Google+, Dribble, Reddit etc).

Totodată, prezenta politică stabilește regulile în temeiul cărora ne transmiteți datele Dvs. personale dar și situațiile în care noi colectăm aceste date cu acceptul dvs., precum și modul în care toate aceste date sunt prelucrate și utilizate de către noi.

Nu în ultimul rând, puteți găsi informații și despre categoriile de date prelucrate, scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal și statele către care se transfera datele Dvs., durata activităților de prelucrare, utilizarea modulelor cookies,  normele de securitate a datelor aplicabile precum și procesele decizionale implicate și profilarea efectuată în vederea furnizării serviciilor și totodată drepturile de care beneficiati.

a. Responsabilul cu Protecția Datelor

ATLAS Integrated Technologies SRL a numit un Responsabil cu Protecția Datelor (RPD) / Data Protection Officer (DPO). În cadrul organizației ATLAS Integrated Technologies , acest rol are o serie de responsabilități importante cu privire la datele cu caracter personal, printre care:

 • Informarea și consilierea Operatorului, a persoanelor împuternicite de acesta și a oricăror persoane autorizate sa prelucreze date personale în numele ATLAS, cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului cu privire la protecția datelor personale;

 • Monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și a altor legi privind protecția datelor la nivelul ATLAS și/sau imputernicitilor săi;

 • Sensibilizarea cu privire la aspectele legate de protecția datelor și totodată  instruirea personalului și a  colaboratorilor ATLAS Integrated Technologies;

 • Efectuarea de audituri interne cu privire la datele personale și protecția acestora;

 • Efectuarea de analize/evaluări de impact asupra protecției datelor cu caracter personal prin raportare la Serviciile oferite;

 • Punct de contact în vederea cooperării  cu autoritățile de supraveghere, în interesul și limitele legii.

Dacă aveți întrebări legate de această Politică de confidențialitate, de activitățile de prelucrare efectuate în cadrul ATLAS și în general orice solicitare de a vă exercita drepturile legale, ne puteți contacta oricând:

 • Prin email la help@atlas.app;

b. Întrebări și Reclamații

Aveți posibilitatea de a ne adresa întrebări și sesizări cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal.

De asemenea, aveți dreptul de a formula o reclamație în orice moment la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro ), autoritatea de supraveghere din România pentru orice aspecte legate de protecția și prelucrarea datelor Dvs. personale.

Cu toate acestea, va încurajăm să ne contactați și direct pentru a vă putea răspunde la orice întrebare sau cerere cu privire la datele Dvs. cu caracter personal.

c. Angajament

Întrucât transparența este una dintre valorile noastre și pentru a nu exista nicio neînțelegere cu privire la modul în care prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal, vă asigurăm că:

 •  Păstrăm datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin lucrarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, asigurând integritatea și confidențialitatea datelor;

 • Activitățile de prelucrare efectuate sunt legale, adecvate, relevante și limitate la ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal; 

 • Vă punem la dispoziție modalități prin care puteți să gestionați și să revizuiți, în orice moment, opțiunile Dvs. cu privire la marketing.

2. COOKIE-URI

Utilizăm cookie-uri pentru a putea distinge utilizatorii care folosesc Site-ul, Aplicația sau Platforma ATLAS. Acest lucru ne ajută să putem oferi o experiență cât mai bună atunci când utilizați Serviciile ATLAS.

Modulele cookie, în sine, nu  necesită date cu caracter personal pentru a putea fi utilizate.

Astfel, prin folosirea cookie-urilor, nu se va identifica personal sau individual utilizatorii care au navigat pe paginile site-ului și/sau ale platformei ATLAS.

Orice utilizare a modulelor cookie servește scopului de a furniza Serviciile ATLAS așa cum ați solicitat Dvs.. Dacă alegeți să dezactivați toate sau anumite cookie-uri, experiența Dvs. în utilizarea ATLAS poate fi diminuată și este posibil să nu puteți accesa în tot sau în parte Serviciile ATLAS.

Pentru informații detaliate despre modul și scopurile în care utilizăm cookie-urile, puteți consulta oricând Politică cookie-urilor disponibilă aici.

De asemenea, pentru a afla mai multe despre controlul și ștergerea cookie-urilor, aveți posibilitatea să vă informați accesând: https://www.aboutcookies.org/ .

 

3. CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRATE

Pentru a ne permite să operăm Platforma/Aplicația ATLAS în mod eficient și pentru a vă permite să utilizați Platforma/Aplicația și implicit Serviciile ATLAS, putem colecta, utiliza și stoca informațiile descrise mai jos. De asemenea, dezvăluim anumite informații unor terțe părți, așa cum este descris mai jos. Informațiile pe care le colectăm sunt primite direct sau indirect de la Dvs. și generate în timpul utilizării Dvs. a Serviciilor ATLAS. Datele pe care le colectăm nu sunt utilizate pentru alte scopuri, cu excepția celor specificate în această politică de confidențialitate.

Prelucram date cu caracter personal pe tot parcursul interacțiunii Dvs. cu Platforma/Aplicația ATLAS, respectiv: în situația în care accesați Platforma/Aplicația ca vizitator, în calitate de persoana care parcurge procesul de înregistrare sau care furnizează informații în urma completării chestionarelor afișate în cadrul platformei ATLAS, în situația în care accesați Serviciile ATLAS în vederea efectuarii unei programări în calitate de beneficiar al serviciilor ATLAS, în momentul în care efectuați tranzacții/plăti urmare a accesării Serviciilor ATLAS sau vă înregistrați ca Specialist în Platforma/Aplicația ATLAS și nu în ultimul rând atunci când folosiți mijloacele/instrumentele de comunicare puse la dispoziție de Platformă/Aplicație pentru a beneficia de Serviciile ATLAS sau pentru a presta Serviciile ATLAS.

Astfel, colectăm de la Dvs. și în vederea prelucrării următoarele categorii de date cu caracter personal:

a. Informații Furnizate

Reprezintă datele pe care Dvs. ni le furnizați direct prin completarea paginilor / formularelor disponibile în cadrul Serviciilor ATLAS. De asemenea, tot în această categorie intră și informațiile pe care ni le furnizați în momentul în care comunicați cu noi, prin email sau prin intermediul chat-ului disponibil în cadrul Aplicației, Site-ului și / sau Platformei.

Aceste informații sunt transmise atunci când:

 • Vă înregistrați în cadrul Site-ului, Aplicației sau Platformei;

 • Descărcați și instalați Aplicația ATLAS;

 • Vă abonați la oricare din serviciile noastre listate în cadrul Site-ului, Aplicației sau Platformei;

 • Completati orice formular sau câmpuri existente cu informații relevante în cadrul Site-ului, aplicației sau platformei, pentru a va putea indica cele mai bune recomandări in ceea ce privește Serviciile ATLAS;

 • Inițiați orice tranzacție și/sau solicitați accesul la orice serviciu din cadrul Aplicației sau Platformei (achiziționarea serviciilor listate de Specialiști, achiziționarea de produse și servicii listate în ATLAS Store / ATLAS Help Store);

 • Participați la discuții, forumuri de discuții și / sau alte funcționalități similare de social media, în cadrul Site-ului, Aplicației, Platformei sau a Serviciilor disponibile prin intermediul / în cadrul acestora;

 • Participați la un concurs, o campanie promoțională sau completați un chestionar disponibil în Site, Aplicației, Platformă sau Serviciu;

 • Raportați o problemă referitoare la Site, Aplicație, Serviciu sau Platformă.

Informațiile transmise pot include numele și prenumele Dvs., adresa, țara și orașul de reședință/domiciliu, codul poștal, sexul, data de naștere, adresa de email, numărul de telefon, numele de utilizator (username), parolă și alte informații necesare la înregistrare, documentele de identificare și numerele acestora, copii ale documentelor Dvs. de identificare (carte de identitate, pașaport, permis de conducere, diplome de studii, acreditări date de organismele și asociațiile profesionale unde activați etc) precum și toate datele înscrise în aceste documente, descrierea Dvs. personală (inclusiv informații relevante precum de ex: fumător/nefumător, consumator de alcool sau aspecte legate de starea civilă) , fotografia Dvs. dar și alte informații pe care ni le furnizați pentru a dovedi eligibilitatea în vederea utilizării serviciilor ATLAS.

Totodată, când efectuați o plată sau primiți plata serviciilor furnizate în calitate de Specialist prin intermediul Platformei ATLAS, datele cu caracter personal privesc orice informație legată de tranzactie incluzand date precum: informații financiare, detaliile contului Dvs. bancar, codul IBAN, detaliile cărților Dvs. de debit și / sau credit, inclusiv numărul cardului, datele de expirare ale cardului și CVC, date utilizate în vederea efectuării plății, vor fi prelucrate prin intermediul procesatorilor de plăți, aceste date fiind prelucrate exclusiv în scopul efectuării plății, serviciilor accesate/solicitate în cadrul Platformei/Aplicației ATLAS.

De asemenea, pentru furnizarea serviciilor și în timpul desfășurării relației Dvs. cu Specialistii din platforma/aplicația ATLAS pot fi necesare și prelucrate date/informații privind starea de sănătate, date precum: diagnostice avute, informații legate simptome, detalii despre acestea și evolutia acestora, aspecte legate de trecutul Dvs. medical, observații clinice, istoricul programărilor si/sau vizitelor medicale efectuate, rezultatele unor investigații de specialitate sau a unor analize efectuate, grupa sanguina, medicamente prescrise/recomandate, doza prescrisa, momentul începerii și finalizării tratamentului, orice alte detalii si informații relevante legate de starea Dvs. de sănătate precum și de rezultate sau tratamente urmate.

Mai mult, în relația cu Specialistii din platforma/aplicația ATLAS pot fi avute în vedere și informații legate de situația Dvs. personală, familiala, financiara sau legală (inclusiv aspecte legate de locul de muncă sau obiectivele din carieră) sau orice alte aspecte relevante, în vederea oferirii unor servicii de calitate care să răspundă nevoilor Dvs..

 

b. Informații Colectate

Reprezintă datele pe care le colectăm despre Dvs. și dispozitivul Dvs.

De fiecare dată când vizitați / utilizați Serviciile ATLAS, vom colecta automat următoarele informații:

 • Informații tehnice, inclusiv adresa IP (protocol internet) folosită pentru conectarea echipamentului (computer, telefon, tabletă sau orice dispozitiv asemănător) la internet, informațiile Dvs. de conectare, tipul și versiunea browser-ului / navigatorului web, setările fusului orar, tipurile plugin-urilor browser-ului și versiunile acestora, sistemul de operare și platformă, informații despre tipul de dispozitiv mobil pe care îl utilizați, un identificator unic al dispozitivului (de exemplu: numărul IMEI al dispozitivului Dvs, adresa MAC a plăcii de rețea, sau numărul de telefon utilizat de dispozitiv), informații despre rețeaua mobilă, sistemul de operare al echipamentului mobil și versiunea acestuia, tipul de browser / navigator web mobil pe care îl utilizați, setarea fusului orar;

 • Informații cu privire la vizită Dvs, inclusiv adresele URL (Uniform Resource Locator) utilizate pentru accesarea Serviciilor ATLAS, navigarea în cadrul acestor Servicii dar și la accesarea de resurse externe din Serviciilor ATLAS, precum și data și ora la care aceste adrese URL au fost accesate. De asemenea, sunt incluse aici serviciile pe care le-ați vizualizat sau căutat, timpii de răspuns ai paginilor utilizate, erorile pe care le-ați întâmpinat, durata vizitelor pe fiecare pagină, modul în care ați interacționat cu fiecare pagină individual (cum ar fi derularea / scroll-ul, clicurile, mișcările mouse-ului) dar și interacțiunea și modul în care navigați între pagini, metode utilizate pentru navigarea în afara Serviciilor și paginilor acestora;

 • Informații cu privire la evenimentele pe care Dvs. le realizați în cadrul Ședințelor Online, Ședințelor Offline (la Cabinet sau la Domiciliu) dar și în cadrul altor servicii pe care le achiziționați sau le consumați prin intermediul Platformei ATLAS. Aceste informații includ data și ora la care ați realizat inițierea rezervarii, parcurgerea acesteia, încercările de plată a serviciilor și plata efectivă a acestora, încercările de accesare a ședințelor și accesarea efectivă a acestora, participarea la ședințe, părăsirea ședințelor, deconectarea și reconectarea în cadrul ședințelor, finalizarea acestora dar și a altor evenimente similare și în sensul celor enumerate anterior. De asemenea, evenimentele din cadrul ședințelor presupun și data și ora la care ați salvat informații ce au legătură cu Ședințele (Notițe Private, Notițe Comune etc), ați transferat fișiere în timpul Ședințelor dar și fișierele efective, ați transmis mesaje în cadrul Ședințelor utilizând serviciul de chat disponibil etc. Informațiile efective transmise sunt criptate și pot fi accesate doar de către Dvs. și partenerul / partenerii Dvs din cadrul respectivelor Ședințe. De asemenea, comunicațiile video și audio se realizează direct între echipamentele celor care participă la Ședințe și nu sunt salvate sub nicio formă de către ATLAS Integrated Technologies;

 • Informații cu privire la Tranzacții - data, ora, suma ședinței rezervate, moneda utilizată, datele utilizate pentru plata serviciilor, adresa IP a celui care realizează tranzacția, numele și informațiile de înregistrare ale plătitorului, informații despre dispozitivul utilizat pentru a facilita plata 

 • Informații cu privire la Mesajele transmise în cadrul platformei - data și ora la care acestea au fost transmise, detaliile cu privire la destinatarul acestora dar și informații cu privire la fișierele atașate (fotografii, fișiere video dar și orice alt tip de conținut digital) în cadrul conversațiilor. Textul efectiv al mesajelor este criptat și este salvat sub formă unui șir de caractere, putând fi vizualizat doar de Expeditor și Destinatar și doar în cadrul Aplicației și / sau platformei ATLAS.

 • Informații stocate pe dispozitivul Dvs, care includ, în cazul în care Dvs. permiteți explicit, accesul Aplicației ATLAS la Contactele din Agenda Dvs., informații de conectare, fotografii și / sau fișiere video dar și orice alt conținut digital.

 • Detalii cu privire la utilizarea de către Dvs. a Serviciilor ATLAS sau a vizitelor Dvs. pe site-ul nostru

 • Informații rezultând din și legate de utilizarea serviciului Help Line: numărul Dvs. de telefon, durata apelului, data și ora apelului, și Specialistul care a răspuns apelului Dvs. ca urmare a utilizării serviciului Help Line

Folosim diferite metode pentru a colecta informații despre Dvs. în accesarea Serviciilor ATLAS, respectiv:

Prin interacțiunea directă cu Dvs. prin intermediul site-ului web, al aplicației sau al platformei ATLAS, în timpul furnizării serviciilor sau atunci când ne furnizați date cu caracter personal, de exemplu, urmare a completării formularelor și/sau chestionarelor din cadrul platformei ATLAS, primind îngrijire de la specialistii noștri sau primind servicii de orientare și consiliere de la Specialiști.

În mod automat, prin intermediul cookie-urilor și a altor tehnologii sau interacțiuni automate de colectare a datelor, pe măsură ce navigați prin site-ul nostru web și platformă. Informațiile colectate automat pot include detalii de utilizare, adrese IP și informații colectate prin cookie-uri, semnalizatoare web și alte tehnologii de urmărire a activității dvs online.

Prin intermediul partenerilor de afaceri și clienților care ne furnizează o listă de utilizatori eligibili care pot avea acces la platforma și serviciile noastre.

Nu în ultimul rand, putem prelucra și Informații agregate și anonimizate, informații non-personale care nu vă dezvăluie direct sau indirect identitatea sau nu se referă direct la o persoană identificată, cum ar fi informații demografice sau informații statistice sau agregate. Datele statistice sau agregate nu identifică în mod direct o anumită persoană, dar putem obține date statistice sau personale agregate non-personale din informațiile personale pe care le-am colectat. De exemplu, putem agrega informații personale pentru a calcula procentajul de utilizatori care accesează o anumită caracteristică a platformei/Aplicației ATLAS. Putem prelucra, de asemenea, informațiile dvs. personale obținute din consultații pentru dezvoltarea produselor, verificarea calității serviciilor sau scopuri de cercetare (cum ar fi cercetarea și studiile medicale). Astfel de informații vor fi anonimizate înainte de a fi analizate și utilizate în astfel de scopuri.

 

c. Informații privind Locația

Utilizăm capabilitățile native ale sistemelor de operare Apple iOS și Google Android pentru a determina locația terminalului/echipamentului prin intermediul căruia accesați serviciile ATLAS. Aceste informații sunt solicitate doar în momentul accesării unei ședințe video și sunt utilizate pentru a identifica cel mai apropiat server ATLAS de locația Dvs. în vederea livrării conținutului website-ului, aplicației, Platformei ATLAS dar și a conținutului video și audio la standarde cât mai înalte de calitate;

Dacă doriți să utilizați această funcție, vi se va cere acordul explicit pentru utilizarea datelor Dvs. în acest scop. Odată acordat, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, dezactivând permisiunea de locație pentru aplicația ATLAS în setările dispozitivului Dvs. 

În acest sens, aveți dreptul de a va retrage acordul pentru prelucrarea sau de a vă opune prelucrării și, în cazul în care nu există motive legitime și imperioase care impun continuarea activității/activităților de prelucrare, vom înceta activitatea/activitățile de prelucrare respective.

d. Informații care ne ajută să furnizăm serviciile către Dvs.

Lucrăm îndeaproape cu entități terțe pentru a ne ajuta să livrăm Serviciile noastre către Dvs. Aceste terțe părți sunt parteneri de afaceri (cum ar fi companii externe care promovează sau vând serviciile ATLAS către alte companii sau Companiile care cumpără / negociază serviciile ATLAS pentru a le oferi angajaților proprii etc), subcontractanți în servicii tehnice și de plată, companii din domeniul publicității, furnizori de servicii de analiză, furnizori de servicii de căutare, agenții pentru prevenirea fraudelor, agenții și organisme guvernamentale.

Informațiile pe care le putem colecta despre Dvs. de la astfel de entități terțe pot include informații care ne ajută să verificăm:

 • Identitatea Dvs.;

 • Veridicitatea informațiilor transmise;

 • Eligibilitatea de a lista serviciile în cadrul platformei ATLAS;

 • Eligibilitatea de a utiliza serviciile ATLAS (de exemplu, Companiile care oferă serviciile ATLAS în condiții speciale angajaților, ne pot furniza, periodic, informații prin care se pot identifica Angajații existenți dar și cei care au părăsit compania);

e. Informații la care ne oferiți accesul

În cazul în care ne permiteți accesul în mod explicit, vom colecta lista de prieteni de pe Facebook dar și alte informații similare de la alte entități terțe cum ar fi Google, Twitter, Instagram. Aplicația va colecta periodic aceste informații pentru a fi de actualitate. 

Odată acordat accesul la respectivele informații, va puteți retrage consimțământul în orice moment, dezactivând permisiunile respective pentru aplicația ATLAS în setările dispozitivului Dvs.

4. SCOPURILE AVUTE ÎN VEDERE ÎN PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

a. Utilizarea informațiilor

În cele ce urmează, vom prezenta detaliile despre modul în care sunt utilizate tipurile de date și în ce scopuri.

Astfel, prelucrăm datele Dvs. personale în următoarele scopuri:

i. Datele personale Furnizate

Prelucrăm date personale pentru:

 • A ne îndeplini obligațiile care decurg din interacțiunile Dvs. cu Platforma ATLAS, cum ar fi, de exemplu: participarea în cadrul Ședințelor Online, Ședințelor la Cabinet, Servicii prin Chat, efectuarea de Tranzacții si Plăți aferente furnizării Serviciilor ATLAS și în general pentru a vă putea furniza toate informațiile relevante și permite accesul la serviciile și produsele pe care ni le solicitați;

 • Pentru a comunica cu Dvs. atât în ceea ce privește înregistrarea în cadrul platformei și/sau în vederea activării contului Dvs. dar și pentru a putea răspunde  solicitărilor dvs. transmise prin intermediul platformei, aplicației, sau site-ul nostru web și totodată de a vă  prezenta oferta noastră de produse și servicii în general, de a  vă putea oferi informațiile despre alte bunuri și servicii, listate sau nu pe Platforma/Aplicația ATLAS, care pot fi similare cu cele pe care le-ați achiziționat sau le-ați solicitat în cadrul platformei;

 • Pentru a vă transmite mesaje specifice de marketing, în numele nostru sau a unor parteneri ATLAS, oferindu-vă astfel direct, sau prin intermediul unor parteneri contractuali, informații relevante despre produse și servicii despre care noi considerăm că vă interesează sau v-ar putea interesa;

 • A vă verifica identitatea în scopul protecției împotriva fraudei, în vederea conformității cu legile statului/țării/teritoriului în care vă desfășurați activitatea dar și a legilor privind criminalitatea financiară dar și pentru a confirma eligibilitatea de a utiliza serviciile și produsele noastre. În cazul Specialiștilor, prelucrăm datele personale pentru a determina eligibilitatea de a va înscrie ca Specialist în platformă/aplicația ATLAS.;

 • A vă crea și administra contul de utilizator înregistrat în cadrul Platformei/Aplicației ATLAS;

 • A facilita interacțiuni între utilizatori și/sau între utilizatori și specialiști inrolati în Aplicația/platforma ATLAS prin intermediul serviciilor noastre și pentru a vă oferi posibilitatea de a distribui / recomanda contactelor Dvs. utilizarea Serviciile ATLAS;

 • A vă notifica și informa despre modificările aduse Serviciilor ATLAS;

 • A ne asigura că, astfel, conținutul prezentat pe site-ul, aplicația și/sau platforma ATLAS este prezentat într-un mod cât mai eficient și relevant pentru Dvs. și dispozitivul Dvs;

 • Pentru a îmbunătăți Platforma, Aplicația și/sau Site-ul nostru web, produsele sau serviciile oferite și nu în ultimul rand de a imbunatatii periodic experiența Dvs. în accesarea acestora;

 • Pentru a răspunde unor solicitări exprese ale organelor/autorităților imputernicite cu aplicarea legii conform prevederilor legale aplicabile, deciziilor autorităților de supraveghere sau unor instanțe de judecată;

 • În orice alte scopuri, cu acordul Dvs..

ii. Informații colectate

Prelucrăm aceste date personale pentru:

 • Furnizarea serviciile și produsele pe care ni le solicitați sau pe care le-ați rezervat, achitat / plătit și / sau consumat

 • Administrarea Aplicației și Platformei ATLAS, inclusiv pentru audit, depanare, analiza datelor, testare, cercetare, statistică;

 • Transparența și auditul tuturor interacțiunilor Dvs. în ceea ce privește evaluarea, rezervarea, achitarea / plata și consumul produselor și serviciilor disponibile pe platforma ATLAS;

 • A îmbunătății site-ul, aplicația și Platforma ATLAS, pentru a ne asigura că informațiile și conținutul sunt prezentate în cel mai eficient mod pentru Dvs. și dispozitivul pe care îl utilizați;

 • A vă putea acorda dreptul de a participa la secțiunile interactive ale site-ului, Aplicației sau Platformei ATLAS, atunci când alegeți să faceți acest lucru;

 • A păstra site-ul, Aplicația și Platforma ATLAS securizate și în siguranță;

 • A măsura și înțelege eficacitatea publicității pe care o putem oferi atât utilizatorilor ATLAS, vizitatorilor site-ului dar și altora și pentru a vă putea oferi publicitate relevanță.

 • A face sugestii și recomandări atât utilizatorilor ATLAS, vizitatorilor site-ului dar și altora cu privire la bunurile și serviciile care ar putea să vă intereseze pe Dvs. sau pe aceștia;

 • A verifica identitatea în scopul protecției împotriva fraudei, în vederea conformității cu legile statului/țării/teritoriului în care vă desfășurați activitatea dar și a legilor privind criminalitatea financiară dar și pentru a confirma eligibilitatea de a utiliza serviciile și produsele noastre;

 • A vă conforma cu toate politicile, termenii și condițiile și alte reglementări cuprinse înAcorduri Juridice .

iii. Informații privind locația

Prelucrăm aceste date personale pentru:

 • A identifica cel mai apropiat server ATLAS de locația Dvs. în vederea livrării conținutului website-ului, aplicației, Platformei ATLAS dar și a conținutului video și audio la standarde cât mai înalte de calitate;

 • A livra informații și publicitate relevantă - de exemplu: Specialiștii ATLAS din apropiere, servicii și produse care v-ar putea interesa aflate în apropierea Dvs;

 • Analiza datele, cerceta și a face statistice în materie de distribuție geografică a utilizatorilor ATLAS și a utilizării serviciilor noastre.

iv. Informații externe / terțe

Vom agrega informațiile externe / terțe cu informațiile pe care Dvs. ni le furnizați dar și cu informațiile colectate despre Dvs., urmând să utilizăm aceste informații pentru:

 • A ne ajuta să înțelegem mai bine necesitățile Dvs., pentru a putea lua decizii cu privire la modul în care gestionăm contul Dvs. ATLAS;

 • A analiza și răspunde cererilor Dvs. cu privire la listarea, rezervarea, achiziționarea și utilizarea bunurilor și serviciilor existente în cadrul Platformei ATLAS, pentru a putea lua decizii cu privire la acceptarea sau respingerea unor astfel de cereri în viitor.

b. Agregarea datelor personale

În vederea utilizării datelor, putem asocia / corela diversele categorii de informații, datele astfel agregate considerându-se date personale, urmând a fi tratate în concordanță cu prezenta Politică de confidențialitate.

De exemplu, putem apela la parteneri contractuali specializați/ terți, în ceea ce privește:

i. Înregistrarea ca Specialist ATLAS și desfășurarea în mod curent a acestei activități

Pentru a putea identifica dacă sunteți eligibil pentru a desfășura activitățile în cadrul Platformei, partenerii noștri contractuali pot efectua căutări cu privire la:

 • Formarea Dvs. profesională;

 • Acreditarile obținute în vederea exercitării în condiții legale a activității Dvs. profesionale;

 • Situația financiară a entității juridice în baza căreia prestati în mod legal activitatea;

 • Informații cu privire la fraude, tentative de fraude și orice alte fapte în legătură cu criminalitatea financiară;

 • Informații cu privire la existența creditelor financiare atât ale Dvs. cât și a persoanei juridice în cauză

În cazul în care doriți detalii despre companiile externe / terțe cu ajutorul cărora am obținut sau vom putea obține informații despre Dvs. va rugăm să ne contactați la help@atlas.app.

De asemenea, vă puteți retrage consimțământul de a fi căutate informații despre creditele Dvs. financiare, în orice moment, contactandu-ne la help@atlas.app.

ii. Accesul la serviciile listate în cadrul ATLAS

Pentru a vă putea oferi servicii cât mai personalizate în cadrul Platformei și/sau Aplicației ATLAS,partenerii noștri pot efectua căutări cu privire la:

 • Tipurile de produse și servicii pe care le utilizați în mod curent;

 • Activitatea Dvs. online și comportamentul în ceea ce privește achiziția de produse și servicii;

 • Starea Dvs. de sănătate, istoricul medical și al intervențiilor medicale;

În cazul în care decidem să angajăm Agenții de publicitate care să promoveze produsele și serviciile ATLAS, respectivele Agenții dar și partenerii acestora ar putea solicita date personale pentru a vă putea oferi astfel informații și publicitate personalizată.  

Nu vom dezvălui niciodată informații care ar putea determina identificarea de persoane fizice dar le putem furniza informații agregate și anonimizate despre utilizatorii noștri.

De asemenea, putem utiliza astfel de informații agregate și anonimizate pentru a ajuta partenerii noștri să ofere campanii de publicitate personalizate și specifice, relevante pentru o anumită categorie a utilizatorilor noștri. 

Mai mult, putem oferi partenerilor noștri, în unele cazuri, astfel de informații agregate și depersonalizate în scopul afișării de către aceștia a propriilor campanii publicitare pentru publicul lor țintă.

c. Scopurile prelucrării datelor personale

În cele ce urmează, puteți găsi o descriere a tuturor scopurilor în care utilizăm datele Dvs. personale, așa cum au fost menționate mai sus, și care sunt temeiurile legale în baza cărora prelucram datele  în acest scop. Mai mult, acolo unde este cazul, vom preciza și următoarele informații:

 • Prelucrarea datelor personale în temeiul consimțământului Dvs. în calitate de  persoană vizată. 

Vă solicităm consimțământul în vederea prelucrării unor date sensibile, precum datele privind starea Dvs. de sănătate, pentru a vă putea recomanda Serviciile ATLAS relevante pentru Dvs.. În acest sens, realizăm cu titlu prealabil și un profil al Dvs. întemeiat pe răspunsurile menționate în cadrul unui chestionar dedicat cu rol în a ne ajuta în vederea transmiterii unor recomandări relevante, care sa vină în sprijinul Dvs. la momentul accesării Serviciilor ATLAS și nu în ultimul rand avem în vedere situațiile în care prelucrăm datele în vederea susținerea unor campanii de marketing efectuate direct sau prin partenerii noștri contractuali, pentru a vă putea recomanda produse și servicii specifice, care sa răspundă necesităților Dvs..

 • Prelucrarea datelor personale în temeiul realizării Interesului nostru legitim

Reprezintă orice conduită necesară pentru derularea, exercitarea și managementul activităților companiei ATLAS Integrated Technologies în vederea realizării scopului, misiunii și a viziunii pentru care a fost creată platforma ATLAS. Interes legitim înseamnă și orice activitate care ne permite și ne ajută să oferim utilizatorilor noștri Serviciile ATLAS în condiții de maximă securitate.

În egală măsură, vă asigurăm că analizăm de fiecare dată activitățile de prelucrare efectuate la nivelul ATLAS prin raportare la , drepturile Dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale și luăm în considerare întotdeauna implicațiile pe care le-ar putea avea utilizarea acestor date personale asupra Dvs., înainte de a prelucra orice tip de date personale în vederea realizării scopului nostru legitim.

Mai mult, chiar și atunci când anumite activități ne-ar ajuta să ne realizăm scopul nostru legitim, nu vom folosi niciodată datele Dvs. personale în activități care ar putea să aibă un impact asupra Dvs., atâta timp cât nu vom avea consimțământul Dvs. expres sau dacă legislația în vigoare nu ne va impune.

 • Prelucrarea datelor personale în vederea respectării obligații contractuale

Prelucrarea datelor Dvs. se realizează în scopul executării relațiilor contractuale în care sunteți parte sau pentru a lua măsuri, la cererea Dvs., înainte de a încheia / a decide să luați parte la un astfel de contract.

 • Prelucrarea datelor personale în vedere respectarea unor obligații legale

Datele Dvs. personale sunt utilizate și prelucrate pentru respectarea și în limitele legislației în vigoare. Aceste obligații legale se aplică, de exemplu: datelor obligatorii care apar pe facturile fiscale, obligativitatea păstrării facturilor fiscale pentru un anumit timp etc.

Scopurile pentru care utilizăm datele Dvs. personale sunt:

i. Furnizarea de servicii

Scopuri avute în vedere:

 • Furnizarea tuturor serviciile și produsele pe care ni le solicitați sau pe care le-ați rezervat, achitat / plătit și / sau de care ați beneficiat;

 • Îndeplinirea obligațiilor care decurg din interacțiunile Dvs. cu Platforma ATLAS, cum ar fi, de exemplu: Ședințe Online, Ședințe la Cabinet, Servicii prin Chat, Tranzacții, Plăți și pentru a vă furniza toate informațiile, serviciile și produsele pe care ni le solicitați;

 • Furnizarea informațiilor despre alte bunuri și servicii, listate sau nu pe platforma ATLAS, care pot fi similare cu cele pe care le-ați achiziționat sau le-ați solicitat în cadrul platformei;

Categorii  de date personale prelucrate:

 • Informații furnizate;

 • Informații colectate ca urmare a utilizării serviciului Help Line;

Temeiurile ce stau la baza activităților de prelucrare:

 • Îndeplinirea obligațiilor contractuale;

 • Consimțământul Dvs.;

ii. Transparență și activități de combatere a fraudei

Scopuri avute în vedere

 • Auditul tuturor interacțiunilor Dvs. cu platforma/aplicația ATLAS în ceea ce privește evaluarea, rezervarea, achitarea / plata și consumul produselor și serviciilor disponibile pe platforma ATLAS;

 • Verificarea identității în scopul protecției împotriva fraudei, în vederea conformității cu legile statului/țării/teritoriului în care vă desfășurați activitatea dar și a legilor privind criminalitatea financiară dar și pentru a confirma eligibilitatea de a utiliza serviciile și produsele noastre;

 • A ne ajuta să înțelegem mai bine necesitățile Dvs., pentru a putea lua decizii cu privire la modul în care gestionăm contul Dvs. ATLAS;

Categorii de date personale prelucrate:

 • Informații furnizate;

 • Informații colectate;

 • Informații terțe / externe;

Temeiurile ce stau la baza activităților de prelucrare:

 • Îndeplinirea obligațiilor contractuale;

 • Realizarea Interesului legitim;

 • Respectarea unor Obligații legale;

iii. Îmbunătățirea continuă a serviciilor și produselor

Scopuri avute în vedere:

 • Conținutul prezentat pe site-ul, aplicația și/sau platforma ATLAS să fie prezentat într-un mod cât mai eficient pentru Dvs. și dispozitivul Dvs.;

 • Îmbunătățirea site-ului, aplicației și Platformei ATLAS, pentru a ne asigura că informațiile și conținutul sunt prezentate în cel mai eficient mod pentru Dvs. și dispozitivul pe care îl utilizați;

Categorii de date personale:

 • Informații furnizate;

 • Informații colectate;

 • Informații terțe / externe.

Temeiul prelucrării:

 • Realizarea Interesului legitim.

iv. Promovarea și furnizarea de noi produse și servicii

Scopuri avute în vedere:

 • Oferirea informațiilor despre alte bunuri și servicii, listate sau nu pe platforma ATLAS, care pot fi similare cu cele pe care le-ați achiziționat sau le-ați solicitat în cadrul platformei;

 • Furnizarea în mod direct, sau prin intermediul unor entități terțe, informații despre produse și servicii despre care noi considerăm că vă interesează sau v-ar putea interesa;

 • Măsurarea și înțelegerea eficacitatea publicității pe care o putem oferi atât utilizatorilor ATLAS, vizitatorilor site-ului dar și altora și pentru a vă putea oferi publicitate relevanță.

 • Crearea și promovarea de sugestii și recomandări atât utilizatorilor ATLAS, vizitatorilor site-ului dar și altora cu privire la bunurile și serviciile care ar putea să vă intereseze pe Dvs. sau pe aceștia;

 • Analizarea și prelucrarea cererilor cu privire la listarea, rezervarea, achiziționarea și utilizarea bunurilor și serviciilor existente în cadrul Platformei ATLAS, pentru a putea lua decizii cu privire la acceptarea sau respingerea unor astfel de cereri în viitor.

Categorii de date personale:

 • Informații furnizate

 • Informații colectate

 • Informații terțe / externe

Temeiurile ce stau la baza activităților de prelucrare:

 • Consimțământul Dvs.;

 • Realizarea Interesului legitim.

v. Menținerea în funcțiune a platformei ATLAS

Scopuri avute în vedere:

 • Administrarea Aplicației și Platformei ATLAS, inclusiv pentru audit, depanare, analiza datelor, testare, cercetare, statistică;

 • Acordarea dreptului de a participa la secțiunile interactive ale site-ului, Aplicației sau Platformei ATLAS, atunci când alegeți să faceți acest lucru;

 • Notificarea și informarea Dvs. despre modificările aduse serviciilor noastre;

 • Păstrarea site-ului, Aplicației și Platformei ATLAS securizate și în siguranță;

Categorii de date personale:

 • Informații furnizate;

 • Informații colectate.

Temeiul prelucrării:

 • Îndeplinirea obligațiilor contractuale;

 • Realizarea Interesul legitim;

vi. Facilitarea interacțiunilor între utilizatori

Scop avute în vedere:

 • Facilitarea interacțiunilor dintre utilizatori prin intermediul serviciilor noastre;

 • Posibilitatea distribuirii / recomandări către contactele personale a utilizării serviciilor ATLAS.

Categorii de date personale:

 • Informații furnizate;

 • Informații colectate;

 • Informații cu privire la locație.

Temeiul prelucrării:

 • Îndeplinirea obligațiilor contractuale;

 • Realizarea Interesului legitim.

vii. Furnizarea de servicii bazate pe / în funcție de locație

Scopurile avute în vedere:

 • Livrarea conținutului website-ului, aplicației, Platformei ATLAS dar și a conținutului video și audio la standarde cât mai înalte de calitate;

 • Livrarea de informații și publicitate relevanță - de exemplu: Specialiștii ATLAS din apropiere, servicii și produse care v-ar putea interesa aflate în apropierea Dvs.

Categorii de date personale:

 • Informații cu privire la locație.

Temeiurile ce stau la baza activităților de prelucrare:

 • Îndeplinirea obligațiilor contractuale;

 • Consimțământul Dvs.;

Vă rugăm să aveți în vedere ca pentru fiecare activitate de prelucrare efectuata în cadrul platformei/aplicației ATLAS avem stabilit un temei legal, pentru care prelucrăm datele Dvs.

Ne puteți contacta oricând la adresa de corespondență electronică: help@atlas.app dacă aveți nevoie de detalii suplimentare cu privire la temeiul juridic specific pe care îl luăm în considerare când prelucrăm datele Dvs. personale, atunci când datele respective se încadrează într-unul din temeiuri legale.

5. MARKETING

Întrucât transparența este una dintre valorile la care ținem foarte mult, în cele ce urmează vom clarifica modul în care utilizăm datele Dvs. în scopuri de marketing și, de asemenea, cum puteți să renunțați, oricând doriți, la primirea de a astfel de mesaje de marketing.

Ne-am propus să va oferim cât mai multe opțiuni privind utilizarea anumitor date cu caracter personal, mai ales în ceea ce privește marketing-ul și publicitatea. În acest sens, în pagina Profilul Meu, am creat o secțiune specială denumită "Acorduri Juridice" unde puteți vedea și lua decizii cu privire la utilizarea datelor Dvs. personale în legătură cu emailurile de marketing, notificările Dvs etc.

Marketing oferit de ATLAS

Putem prelucra datele Dvs. personale (Informațiile Furnizate, Informații cu privire la locație sau Informații despre sau în legătură cu Sesiunile și Tranzacțiile Dvs.) pentru a ne crea o imagine cu privire la ceea ce credem noi că va doriți, de care aveți nevoie sau ce produse și / sau servicii ar fi de interes pentru Dvs. Doar așa putem ști ce produse, servicii sau oferte pot fi relevante pentru Dvs.

Veți primi din partea noastră mesaje și comunicări de marketing doar dacă:

 • V-ați creat un cont de utilizator ATLAS și / sau dacă folosiți serviciile listate în cadrul platformei ATLAS, și

 • Nu ați renunțat la primirea de astfel de notificări de marketing.

ATLAS Integrated Technologies va obține întotdeauna consimțământul Dvs. expres înainte de a transmite astfel de comunicări de marketing.

Marketing oferit prin intermediul terților

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca ATLAS Integrated Technologies;

 • partenerilor ATLAS Integrated Technologies;

 • furnizorilor de servicii de curierat;

 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;

 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

 • societăților de asigurare;

 • furnizorilor de servicii IT;

 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Renunțarea la mesajele de marketing

Puteți utiliza oricând opțiunile disponibile în secțiunea Profilul Meu > Acorduri Juridice și/sau Profilul Meu > Setări pentru a decide să nu mai primiți informații și mesaje de marketing.

6. DEZVĂLUIREA DATELOR

Vom pune la dispoziție, direct sau indirect,, datele Dvs. personale atât Specialiștilor îndrituiți să furnizeze Serviciile  ATLAS dar  și altor utilizatori ai Platformei/Aplicației ATLAS cu respectarea Principiilor activităților de prelucrare a datelor personale și implicit a prevederilor legale aplicabile regimului datelor cu caracter personal. De asemenea, putem transmite date personale și către anumite companii / entități terțe, parteneri contractuali ai ATLAS care prelucrează aceste date în scopul oferiri de diverse servicii către ATLAS Integrated Technologies, i în limitele și cu respectarea prevederilor legale, aplicabile.

Orice Date personale transmise sau dezvăluite partenerilor noștri sunt prelucrate de către aceștia în temeiul unui contract, încheiat cu îndeplinirea prevederilor și garanțiilor impuse de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal,  în condiții de deplină siguranță și confidențialitate, în condiții contractuale stricte și în concordanță cu legile protectiei datelor cu caracter personal.

a. Către alți utilizatori / beneficiari ai platformei ATLAS

Platforma ATLAS pune foarte mare accent pe păstrarea confidențialității datelor utilizatorilor atât în interacțiunea dintre aceștia cât și în relația cu entități terțe.

De aceea, în procesul de design și proiectare al platformei am avut în vedere și vom ține cont întotdeauna de caracterul de confidențialitate a datelor personale.

Acesta este motivul pentru care în interacțiunile dintre utilizatorii ATLAS (mesaje scrise, ședințe video, servicii de tip chat etc) dar și față de Companiile care oferă acces angajaților la serviciile ATLAS, în condiții speciale, sunt puse la dispoziție doar datele personale relevante pentru scopul respectiv, cu respectarea atât a legislației în vigoare cât și a principiilor și valorilor ATLAS.

Cu precădere, datele pe care utilizatorii le pot vedea despre alți utilizatori cu care interacționează în cadrul platformei ATLAS, sunt "numele" și "prenumele" setate de fiecare în cadrul secțiunii "Profilul Meu". De asemenea, atunci când un utilizator achiziționează un produs sau serviciu listat în cadrul platformei ATLAS, datele din secțiunea Profilul Meu > Date de facturare vor apărea pe facturile emise automat de platforma ATLAS în momentul achiziției.

Vom detalia în cele ce urmează, pentru fiecare caz în parte, care sunt datele la care utilizatorii ATLAS au acces în momentul în care interacționează cu alți utilizatori ATLAS.

i. Datele Clienților către Specialiști

În momentul în care un utilizator Client interacționează cu un utilizator Specialist, Specialistul poate avea acces la următoarele date:

 • Adresa de email trunchiată / doar o parte a respectivei adrese de email - în momentul în care un utilizator își crează un cont ATLAS, acesta nu este obligat să își introducă numele și prenumele în cadrul platformei. Cu toate acestea, când respectivul utilizator decide să realizeze anumite acțiuni în cadrul platformei (utilizarea diverselor servicii, rezervarea și plata unei ședințe etc), devine obligatorie introducerea de date suplimentare necesare realizării respectivului scop. Până când utilizatorul decide să utilizeze astfel de servicii dar interacționează totuși cu alți utilizatori în cadrul platformei, adresa sa de email, cea cu care s-a înregistrat pe ATLAS, este disponibilă utilizatorilor respectivi dar într-un mod trunchiat, și nu în clar. Astfel, se pot vizualiza doar primele câteva caractere din adresa de email, fără a fi dezvăluită în întregime. Acest lucru face imposibilă contactarea respectivului utilizator pe adresa sa de email;

 • Prenumele și Numele Clientului - pot fi vizualizate de către Specialist în secțiunile Mesaje, Ședințe, Clienți dar și în cazul Ședințelor și a Facturilor generate automat de platforma ATLAS odată cu achiziția unui produs sau serviciu;

 • Detaliile de facturare - reprezintă informațiile pe care un Client le introduce în secțiunea Profilul Meu > Informații facturare și care se vor găsi pe facturile emise automat de platforma ATLAS odată cu achiziția oricărui produs sau serviciu

 • Mesajele transmise de Client - Clientul poate schimba mesaje scrise cu Specialistul oricând din cadrul secțiunii Mesaje sau Chat. De asemenea, în timpul ședințelor online, Clientul și Specialistul pot folosi secțiunea de Chat pentru a schimba mesaje scrise. Responsabilitatea asupra conținutului mesajelor transmise este în întregime a celui care le-a transmis, fiind obligatoriu să fie în concordanță cuTermeni si Conditii și cu legislația în vigoare.

 • Fișiere atașate de Client - Clientul poate atașa fișiere în conversațiile pe care le are cu Specialistul și, de asemenea, poate trimite astfel de documente Specialistului în timpul Ședințelor Online. Responsabilitatea asupra conținutului fișierelor transmise este în întregime a celui care le-a transmis, fiind obligatoriu să fie în concordanță cuTermeni si Conditii și cu legislația în vigoare.

 • Auditul Ședințelor - din momentul în care un utilizator decide să înceapă procesul de rezervare al unei Ședințe (online sau la cabinet), participarea la ședința respectivă și / sau finalizarea acesteia, o serie de date colectate vor fi accesibile atât pentru Specialist cât și pentru Client. Aceste date sunt: data și ora la care Clientul a realizat anumite interacțiuni în legătură cu ședința respectivă dar și detaliile dispozitivului utilizat pentru a participa la Ședințele online. Detaliile cu privire la dispozitivul utilizat sunt disponibile ca urmare a interesului legitim al platformei ATLAS, întrucât permit Specialistului, dar și Clientului, să ofere suport celuilalt participant pentru participarea la ședința online și utilizarea funcționalităților platformei.

 • Notițele comune în cadrul Ședințelor - în timpul interacțiunilor prin videoconferință dar și în cadrul ședințelor la Cabinet, Specialistul și Clientul pot decide să utilizeze funcționalitatea "Notițe comune", ce permite părților să vizualizeze fiecare ce își notează celălalt partener al Ședinței.

 • De asemenea, pentru furnizarea serviciilor și în timpul desfășurării relației Dvs. cu Specialistii din platforma/aplicația ATLAS pot fi necesare și prelucrate date/informații precum: diagnostice avute, informații legate simptome, detalii despre acestea și evolutia acestora, aspecte legate de trecutul Dvs. medical, observatii clinice, istoria programarilor, rezultatele unor investigații de specialitate, medicamente prescrise/recomandate, doza prescrisa, momentul începerii și finalizării tratamentului, orice alte detalii si informații relevante legate de starea Dvs. de sănătate precum si de rezultate sau tratamente urmate.

 • Informațiile colectate ca urmare a utilizării serviciului Help Line

În cazul în care, în timpul ședințelor și altor interacțiuni cu Specialistul, Clientul decide să transmită informații cu caracter personal, acesta își asumă întreaga responsabilitate dar și consecințele faptelor sale. Mai mult, în cazul în care Clientul consideră că i-a împărtășit / transmis date personale Specialistului (în timpul schimbului de mesaje și / sau chat dar și în timpul ședințelor online sau a celor de la cabinet), acesta se poate adresa direct Specialistului în legătură cu drepturile sale cu privire la datele sale personale în temeiul legislației în vigoare. 

Platforma ATLAS nu are nicio răspundere cu privire la transmiterea de date personale în timpul schimburilor de mesaje, a interacțiunilor din cadrul Ședințelor Online și a celor de la Cabinet dintre Specialist și Client.

De asemenea, ATLAS Integrated Technologies va asigura că Specialistul nu va avea niciodată:

 • Access la locația din care participați la Ședințele Online sau interacționați cu platforma ATLAS;

 • Posibilitatea de a înregistra / stoca, total sau parțial, conținutul audio și / sau video al ședințelor online, prin funcționalități disponibile în platforma ATLAS.

ii. Datele Clienților către alți utilizatori ai platformei

Singurele date pe care alți utilizatori ai platformei ATLAS, autentificați sau nu în cadrul platformei, le pot vizualiza în legătură cu Clienții ATLAS sunt:

 • Evaluări ale serviciilor - La finalul unei Ședințe Online sau La Cabinet, Clientul are posibilitatea de a evalua serviciile prestate de Specialist dar și calitatea video și audio (doar pentru Ședințele Online). Doar numărul de stele oferite pentru evaluarea serviciilor prestate de Specialist sunt agregate și afișate sub formă de medie în cadrul Profilului Specialistului, fiind însă anonimizate (nu se afișează informații sau date cu caracter personal despre cei care au efectuat respectivele evaluări);

 • Recenzii - La finalul unei Ședințe Online sau La Cabinet, Clientul are posibilitatea, pe lângă evaluarea serviciului prestat, să ofere și recenzii (comentarii și observații scrise / testimoniale) în legătură cu respectivele servicii. Respectivele comentarii / observații scrise vor fi afișate în mod explicit în cadrul Profilului Specialistului, alături de:

  • Prenumele și Numele clientului (dacă nu sunt disponibile datele în cauză, va fi afișată adresa de email trunchiată a Clientului);

  • Numărul de ședințe pe care Clientul le-a avut cu Specialistul respectiv;

  • Evaluarea - numărul de stele oferit de Client în cadrul ședinței pentru care a adăugat recenzia.

Toate aceste informații sunt publice și disponibile oricărui utilizator ATLAS ca urmare a interesului legitim al platformei.

ATLAS Integrated Technologies are misiunea de a oferi acces utilizatorilor la servicii de cea mai înaltă calitate, evaluările și recenziile constituind instrumente foarte eficiente prin care Clienții pot informa concret alți utilizatori ai platformei despre calitatea și eficacitatea serviciului consumat. Acesta este și motivul pentru care, pe platforma ATLAS, toate recenziile și evaluările sunt reale fiind oferite de Clienți doar după ce au consumat serviciul în cauză.

iii. Datele Specialiștilor către alți utilizatori ai platformei

Utilizatorii platformei ATLAS pot avea acces la date ale Specialiștilor atât autentificați în cadrul platformei ATLAS dar și în mod anonim / neautentificați. Iată mai jos care sunt datele la care au acces utilizatorii ATLAS cu privire la Specialiști: 

 • Profilul Specialistului - toate datele pe care Specialistul le introduce în cadrul Profilului sau sunt disponibile tuturor utilizatorilor ATLAS, indiferent că sunt autentificați sau nu. Specialistul poate vedea oricând datele sale publice prin accesarea din Profilul Meu > Personal > Adresa URL a Profilului, acestea fiind:

  • Numele și Prenumele Specialistului;

  • Descrierea profilului;

  • Recenziile primite de la Clienți și comentariile personale oferite ca răspuns la respectivele recenzii;

  • Video-urile adăugate de Specialist;

  • Detalii cu privire la specialitățile sale;

  • Educație;

  • Membru în diverse organizații sau asociații profesionale;

  • Licențe;

  • Documente - fișiere pe care Specialistul le-a încărcat pentru a certifica informațiile din Profilul său;

  • Locația fizică a cabinetului unde poate ține ședințe offline (la cabinet);

  • Ședințele listate în cadrul platformei și toate detaliile acestora - vor fi afișate doar ședințele publice (cele pe care toți utilizatorii le pot vedea, indiferent că sunt autentificați sau nu în cadrul platformei) și ședințele private (pot fi vizualizate doar de Clientul autentificat pentru care au fost adăugate).

 • Prenumele și Numele Specialistului - pot fi vizualizate de către Client în secțiunile Mesaje, Ședințe, precum și în cazul Ședințelor și a Facturilor generate automat de platforma ATLAS odată cu achiziția unui produs sau serviciu;

 • Detaliile de facturare - reprezintă informațiile pe care Specialistul le introduce în secțiunea Profilul Meu > Informații facturare și care se vor regăsi în facturile emise automat de platforma ATLAS odată cu achiziția oricărui produs sau serviciu

 • Mesajele transmise de Specialist - Specialistul poate schimba mesaje scrise cu Clientul oricând din cadrul secțiunii Mesaje sau Chat. De asemenea, în timpul ședințelor online, Specialistul și Clientul pot folosi secțiunea de Chat pentru a schimba mesaje scrise. Responsabilitatea asupra conținutului mesajelor transmise este în întregime a celui care le-a transmis, fiind obligatoriu să fie în concordanță cuTermeni si Conditii și cu legislația în vigoare.

 • Fișiere atașate de Specialist - Specialistul poate atașa fișiere în conversațiile pe care le are cu Clientul și, de asemenea, poate trimite astfel de documente în timpul Ședințelor Online. Responsabilitatea asupra conținutului fișierelor transmise este în întregime a celui care le-a transmis, fiind obligatoriu să fie în concordanță cuTermeni si Conditii și cu legislația în vigoare.

 • Auditul Ședințelor - din momentul în care un utilizator decide să înceapă procesul de rezervare al unei Ședințe (online sau la cabinet), participarea la ședința respectivă și / sau finalizarea acesteia, o serie de date colectate vor fi accesibile atât pentru Client cât și pentru Specialist. Aceste date sunt: data și ora la care Specialistul a realizat anumite interacțiuni în legătură cu ședința respectivă dar și detaliile dispozitivului utilizat pentru a participa la Ședințele online. Detaliile cu privire la dispozitivul utilizat sunt disponibile că urmare a interesului legitim al platformei ATLAS, întrucât permit Clientului, dar și Specialistului, să ofere suport celuilalt participant pentru participarea la ședința online și utilizarea functionalităilor platformei;

 • Notițele comune în cadrul Ședințelor - în timpul interacțiunilor prin videoconferință dar și în cadrul ședințelor la Cabinet, Specialistul și Clientul pot decide să utilizeze funcționalitatea "Notițe comune", ce permite părților să vizualizeze fiecare ce își notează celălalt partener al Ședinței;

 • Adresa cabinetului Specialistului - în cazul în care Specialistul decide să ofere Clienților săi posibilitatea de a susține ședințe la cabinet, poate adaugă în Profilul său adresa exactă unde se vor desfășura ședințele respective. Adresa cabinetului va fi disponibilă atât în pagină de profil a Specialistului cât și în momentul în care un Client rezervă o ședința la cabinet.

În cazul în care, în timpul ședințelor și altor interacțiuni cu Clientul, Specialistul decide să transmită informații cu caracter personal, acesta își asumă întreaga responsabilitate dar și consecințele faptelor sale. Mai mult, în cazul în care Specialistul consideră că i-a împărtășit / transmis date personale Clientului (în timpul schimbului de mesaje și / sau chat dar și în timpul ședințelor online sau a celor de la cabinet), acesta se poate adresa direct Clientului în legătură cu drepturile sale cu privire la datele sale personale în temeiul legislației în vigoare. 

Platforma ATLAS nu își asumă răspunderea cu privire la transmiterea de date personale în timpul schimburilor de mesaje, a interacțiunilor din cadrul Ședințelor Online și a celor de la Cabinet dintre Specialist și Client.

De asemenea, ATLAS Integrated Technologies se asigura căUtilizatorul/Clientul ATLAS nu va avea:

 • Acces la locația din care Specialistul participă la Ședințele Online sau interacționează cu platforma ATLAS;

 • Posibilitatea de a înregistra / stoca, total sau parțial, conținutul audio și / sau video al ședințelor online, prin funcționalități disponibile în platforma ATLAS.

iii. Datele Clienților către Angajatorii acestora

Pentru a crește adresabilitatea serviciilor și produselor listate, ATLAS Integrated Technologies poate încheia contracte și parteneriate cu Companiile care decid să ofere angajaților acces la serviciile ATLAS, în condiții specifice și speciale.

De asemenea, ATLAS Integrated Technologies va promova serviciile respective către mediul de afaceri / corporate, întrucât Companiile pot obține beneficii substanțiale în ceea ce privește reducerea prezenteismului, reducerea nivelului de stres al angajaților etc.

În astfel de cazuri, ATLAS Integrated Technologies poate transmite către Companii date anonimizate cu privire la accesarea serviciilor ATLAS de către angajații acestora. Aceste date anonimizate au că scop conștientizarea problemelor și a intensității acestora cu care angajații se confruntă, în vederea luării de măsuri interne, în afara platformei ATLAS, prin raportare la datele respective. 

Datele transmise sunt anonimizate și nu vom dezvălui niciodată informații și date personale care ar putea determina identificarea persoanelor fizice care utilizează astfel de servicii.

Nu în ultimul rând, nu sunt transmise acestor Companii date sau informații cu privire la diagnostice, rezultatul investigațiilor sau orice tratament recomandat de către un Specialist ATLAS

b. Către terți

Vom transmite date cu caracter personal către următoarele entități terțe, împuternici să prelucreze  date personale, pentru a putea furniza către ATLAS Integrated Technologies serviciile acestora:

i. Furnizori de servicii de tip cloud

În scopul de a păstra în siguranță și securizat datele Dvs. personale determinate de utilizarea serviciilor Platformei ATLAS, a aplicațiile dar și a site-ului, ATLAS Integrated Technologies utilizează serviciile de tip cloud ale furnizorilor săi.

Furnizorii de servicii nu au acces direct la datele Dvs. personale, acesta fiind salvate în baze de date instalate în sisteme de operare închise (accesat doar de către ATLAS Integrated Technologies), găzduite doar pe echipamentele hardware ale furnizorului.

ii. Agenții de publicitate și furnizori de servicii de analiză a datelor

În cazul în care decidem să angajăm Agenții de publicitate care să promoveze produsele și serviciile ATLAS, respectivele Agenții dar și partenerii acestora ar putea solicita date personale anonime pentru a vă putea oferi astfel informații și publicitate personalizată.  

Nu vom dezvălui niciodată informații care ar putea determina identificarea de persoane fizice dar le putem furniza informații agregate și anonimizate despre utilizatorii noștri.

Putem utiliza astfel de informații agregate și anonimizate pentru a ajuta partenerii noștri să ofere campanii de publicitate personalizate și specifice, relevante pentru o anumită categorie a utilizatorilor noștri. 

Mai mult, putem oferi partenerilor noștri, în unele cazuri, astfel de informații agregate și depersonalizate în scopul afișării de către aceștia a propriilor campanii publicitare pentru publicul lor țintă.

De asemenea, utilizăm informațiile puse la dispoziție de furnizorii de servicii de căutare pe internet și de date statistice / analitice pentru a ne ajuta la îmbunătățirea și optimizarea serviciilor disponibile în cadrul site-ului, aplicației dar și a Platformei ATLAS.

iii. Furnizorii de servicii de plăți online

Utilizatorii aplicației și platformei ATLAS pot achiziționa produsele și serviciile listate în cadrul platformei utilizând plata online ca metodă de plată. Toate plățile online sunt procesate de furnizori specializați de astfel de servicii pe care ATLAS Integrated Technologies i-a integrat în cadrul aplicației și platformei sale.

Ori de câte ori realizați o plata a unui produs sau serviciu listat pe ATLAS, datele de card introduse de Dvs. sunt transmise direct către procesatorul de plăți, fără a fi salvate în cadrul platformei noastre. Astfel, ATLAS nu salvează sau procesează informațiile cu privire la cardul Dvs. și detaliile acestuia.

Cu toate acestea, ATLAS transmite către procesatorii de plăți informații cu privire la serviciul sau produsul achiziționat de Dvs. (identificatorul unic al serviciului sau produsului, denumirea dată de Dvs. pentru serviciul sau produsul în cauză, data și ora la care serviciul sau produsul urmează a fi desfășurat / livrat, după caz) și primește de la aceștia date cu privire la statusul / starea tranzacției inițiate de Dvs. în vederea plății.

iv. Furnizorii de servicii de comunicații de tip videoconferință

Pentru Ședințele Online disponibile în cadrul ATLAS, compania ATLAS Integrated Technologies utilizează atât o soluție proprie pentru serviciile de tip videoconferință, înglobată în cadrul platformei ATLAS, dar poate folosi (în funcție de încărcarea sistemului propriu, de disponibilitatea sistemului propriu precum și de locația folosită de utilizatori pentru a participa în cadrul Ședinței Online) una sau mai multe soluții externe, puse la dispoziției de companii terțe, ca serviciu (as a service).

În cazul ședințelor online în care serviciile de videoconferință sunt asigurate de companii terțe, furnizorul de servicii are acces la următoarele date colectate: informații despre dispozitivul cu care s-a accesat conferința, adresa IP de la care s-a accesat, capabilitățile rețelei de internet utilizate (frame rate, packet loss). Pe lângă aceste informații, platforma ATLAS transmite și datele despre ședința în cauză dar nu vom dezvălui niciodată informații și date personale care ar putea determina identificarea persoanelor fizice care utilizează astfel de servicii.

De asemenea, semnalul sonor și cel video nu trec prin niciun server al ATLAS Integrated Technologies sau al furnizorului extern / terț de servicii de videoconferință, comunicarea realizându-se doar între echipamentele / dispozitivele participante în cadrul Ședinței Online. Mai mult, atât semnalul sonor cât și cel video nu se salvează pe niciun echipament sau server, nici al ATLAS Integrated Technologies și nici al furnizorului terț de servicii.

v. Furnizorii de servicii de mesagerie / SMS-uri

Utilizatorii Platformei ATLAS pot opta pentru autentificarea în 2 pași (nivel extra de siguranță) atunci când urmează să între într-o Ședința Online, codul de securitate suplimentar fiind transmis prin SMS. De asemenea, toți utilizatorii pot beneficia de notificări prin SMS atunci când primesc un mesaj nou din partea unui alt utilizator sau atunci când se apropie ora de start a ședințelor.

Pentru aceste servicii de trimis SMS-uri, platforma ATLAS a integrat furnizori externi de servicii care permit trimiterea de mesaje scrise oriunde în lume.

Datele transmise de ATLAS către acest tip de furnizori sunt numărul de telefon introdus de utilizator în cadrul profilului sau ATLAS și notificarea / mesajul efectiv.

Astfel, nu vom dezvălui niciodată informații și date personale care ar putea determina identificarea persoanelor fizice care utilizează astfel de servicii.

vi. Furnizorii de servicii de navigație

În cazul Ședințelor Offline, utilizatorii ATLAS au posibilitatea de a naviga către adresa cabinetului fizic al Specialistului. Acest lucru este realizat că urmare a integrării ATLAS cu platformele Google Maps, Waze și Uber.

Datele transmise de ATLAS către aceste platforme externe, în mod automat că urmare a integrării platformelor, le reprezintă doar adresa cabinetului fizic introdusă de Specialist în cadrul profilului acestuia.

Astfel, nu vom dezvălui niciodată informații și date personale care ar putea determina identificarea persoanelor fizice care utilizează astfel de servicii.

vii. Furnizorii de servicii de ticketing și Help Center

Platforma ATLAS utilizează parteneri externi care pun la dispoziție servicii de Ticketing și Help Center (transmiterea de probleme / sugestii și Centru de Ajutor). În cazul în care decideți să apelați la aceste servicii și doriți să vă înregistrați ca utilizator, vă aducem la cunoștință că ATLAS Integrated Technologies nu a integrat, în platforma ATLAS, în niciun fel, niciuna din respectivele platforme.

Astfel, orice informații sau date personale introduse de Dvs. în respectivele platforme nu sunt transmise în mod automat și platformei ATLAS. Mai mult, nici platforma ATLAS nu transmite, în niciun fel, informații sau date personale către platformele respective. 

Astfel, nu vom dezvălui niciodată informații și date personale care ar putea determina identificarea persoanelor fizice care utilizează astfel de servicii.

viii. Furnizorii de servicii de recuperare creanțe

Pentru orice produs sau serviciu listat sau disponibil în cadrul platformei ATLAS, odată cu achiziționarea acestuia de către utilizatori, ATLAS Integrated Technologies poate percepe un comision din respectivă tranzacție. În cazul în care se percepe un asemenea comision, se va genera în mod automat un document fiscal care certifică respectiva achiziție și care va conține valoarea efectivă plătită de utilizator.

Întrucât, în cadrul platformei ATLAS, utilizatorii pot avea ca opțiuni și alte metode de plată, în afara plăților online cu cardul, (plata cash la cabinet, plata cu Credite ATLAS etc), există astfel situații când se emit automat documente fiscale pentru comisioanele ATLAS, sumele respective nefiind plătite în cadrul platformei.

În aceste cazuri, debitorii sumelor în cauză trebuie să achite / sau să compenseze facturile respective față de ATLAS Integrated Technologies. Dacă acest lucru nu se întâmplă într-o perioadă rezonabilă de timp, ATLAS Integrated Technologies poate decide să apeleze la furnizori externi de servicii de recuperare creanțe sau chiar să vândă respectivele create către companii specializate.

ATLAS Integrated Technologies va transmite către acești furnizori externi de servicii toate datele personale ale utilizatorilor care vor fi înscrise atât pe documentele fiscale în cauza dar și alte date care vor ajuta la recuperarea prejudiciilor.

ix. Producători și furnizori de carduri și de servicii de personalizare a acestora

În cazul în care ATLAS consideră oportun oferirea unor carduri personalizate utilizatorilor săi, poate apela la furnizori externi pentru producția și personalizarea cardurilor respective. Astfel, în cadrul acestui demers, se vor transmite următoarele date: Prenume și Numele Dvs., data la care v-ați creat contul ATLAS dar și codul Dvs. de referral sau adresa unică a profilului Dvs. ATLAS (în cazul Specialiștilor).

x. Companii de curierat

Atunci când există nevoia de a vă transmite anumite produse (carduri, materiale personalizate etc), ATLAS Integrated Technologies poate lua decizia de a apela la furnizori externi în vederea livrării acestora la adresa Dvs. De asemenea, pe lângă adresa în cauză, se vor mai transfera către furnizorul extern și Prenumele și Numele Dvs. dar și numărul de telefon.

Xi. Prestatori de servicii specializate

În situații specifice, cand  este necesară dezvaluirea unor date către consultanti/profesionisti externi, precum: contabili, auditori, avocati sau alti asemenea, care intra în relații contractuale specifice cu ATLAS fiind obligati contractual sa asigure confidentialitatea activităților de prelucrare.

xii. Autorități publice 

În situațiile în care o autoritate publică, cu rol de control/supraveghere solicită date și informații în temeiul legii și pentru a ne putea conforma cu o obligație impusă în mod expres de legislația în vigoare.

c. Către alte entități, în condiții speciale

ATLAS Integrated Technologies poate oferi informațiile și datele Dvs. personale, în următoarele situații:

 • În cazul în care ATLAS Integrated Technologies sau toate activele sale sunt achiziționate de o terță parte, caz în care datele personale deținute de noi despre utilizatorii noștri vor fi unul din activele transferate;

 • Atunci când suntem obligați să dezvăluim datele personale pentru a respecta obligațiile și / sau solicitările legale;

 • Pentru a determina aplicarea și respectarea Acordurilor Juridice și / sau orice alte acorduri încheiate între Dvs. și ATLAS Integrated Technologies, sau pentru a investiga potențiale încălcări ale acestor acorduri;

 • Pentru a proteja drepturile, proprietatea și siguranță companiei ATLAS Integrated Technologies, platformei ATLAS și a serviciilor listate, a Clienților și utilizatorilor noștri dar și a altor persoane. S-ar putea include aici schimbul de informații cu alte companii și / sau organizații în scopul protejării împotriva fraudelor sau a recuperării creanțelor.

7. PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR PERSONALE

Datele Dvs. cu caracter personal nu vor fi prelucrate pentru luarea deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar avea ca rezultat efecte juridice care vă privesc sau care vă pot afecta în mod semnificativ.

8. PERIOADA DE STOCARE

De regulă, vom prelucra datele Dvs. cu caracter personal atâta timp cât utilizați aplicația / platforma și / sau în timpul existenței contului Dvs. în aplicația / platforma noastră.

Datele personale colectate pe baza consimțământului Dvs. vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului.

 

În anumite circumstanțe, putem păstra datele Dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu, dacă suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

 

Putem, de asemenea, să păstrăm datele Dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, astfel încât să avem evidențe exacte despre relațiile Dvs. cu noi în cazul oricăror reclamații, sesizări sau plângeri, sau dacă credem în mod rezonabil că există riscul unei potențiale situații litigioase, cu privire la Serviciile ATLAS de care ati beneficiat sau in legatura cu activitățile de prelucrare efectuate in furnizarea serviciilor in mod direct sau indirect de Platforma/Aplicatia ATLAS .

9. TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE 

Datele Dvs. personale sunt arhivate și stocate pe serverele partenerilor noștri contractuali care ne ajută să vă oferim  accesul la Serviciile ATLAS..

Destinatarii datelor personale pot fi localizați în Uniunea Europeană și / sau în Spațiul Economic European. În cazul în care destinatarii se află în afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, transferul datelor cu caracter personal va fi efectuat numai dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legislația aplicabilă. 

Pentru orice solicitare de informare în acest sens, vă rugăm să ne contactați la datele de contact menționate mai jos.

 

În plus, la conectarea utilizatorilor aplicației cu Specialistii, unele date personale ale utilizatorilor aplicației vor fi puse la dispoziția Specialiștilor, iar unele date personale ale Specialiștilor vor fi puse la dispoziția Dvs., în calitate de utilizatorilor/beneficiari ai Serviciilor furnizate prin intermediul Platformei/Aplicației ATLAS.

10. SECURITATE

Securitatea datelor Dvs. personale este prioritară pentru noi. Prin urmare, Datele Dvs. cu caracter personal sunt prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal, cum ar fi limitarea accesului la datele cu caracter personal, criptarea sau anonimizarea datelor cu caracter personal, stocarea în medii sigure. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor noastre, nu putem garanta întotdeauna eficacitatea măsurilor de securitate implementate și, prin urmare, nu putem garanta securitatea datelor cu caracter personal în orice situație.

 

De asemenea, sunteți responsabil pentru protejarea securității datelor Dvs. personale. De exemplu, nu dați niciodată parola și protejați-vă datele de autentificare atunci când utilizați Serviciile, astfel încât alte persoane să nu aibă acces la credențialele și implicit datele Dvs. personale. În plus, sunteți responsabil pentru menținerea securității oricărui dispozitiv utilizat în vederea accesării Serviciilor ATLAS.

11. DREPTURI ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor Dvs. personale:

Drept de acces: Aveți dreptul de a obține de la noi confirmarea faptului că Datele Dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de noi, precum și informații despre prelucrarea specifică, cum ar fi: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal, dacă transferăm datele cu caracter personal în străinătate și modul în care le protejăm, drepturile Dvs., dreptul de a depune o reclamație în fața autorității de supraveghere, sursa datelor Dvs. personale.

 

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea datelor Dvs. personale în cazul în care identificați că acestea sunt eronate sau incomplete;

 

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, și anume atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; (ii) retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea și în cazul în care nu există un alt temei legal pentru prelucrare; (iii) vă exercitați dreptul de a vă opune prelucrării; (iv) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal. Ne aflăm în imposibilitate de a da curs cererii Dvs. atunci când prelucrarea este necesară (printre altele) pentru respectarea unei obligații legale sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale. 

 

Restricționarea prelucrării: ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în următoarele circumstanțe: (i) contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală și apoi vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora; (iii) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; (iv) v-ați opus prelucrării, în așteptarea verificării dacă temeiurile noastre legitime îl anulează pe ale Dvs. Cu toate acestea, putem continua să prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal (i) atunci când sunteți de acord; (ii) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau (iii) pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice.

 

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului Dvs. sau a executării acordului și prelucrarea se efectuează prin mijloace automate, aveți dreptul de a vă furniza datele Dvs. personale cu caracter personal într-un format structurat, care este utilizat în prezent și poate fi citit automat și aveți dreptul să ne solicitați să transferăm aceste date personale unui alt operator. Acest drept nu va afecta negativ drepturile și libertățile altora.

 

Dreptul la opoziție: în anumite situații, cum ar fi atunci când prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal pe baza unui interes legitim sau în scopul trimiterii de mesaje de marketing, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dvs. personale de către noi. În cazul unei obiecții nejustificate, ATLAS are dreptul să continue prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Retragerea consimțământului: În măsura în care ați consimțit la prelucrarea datelor Dvs. personale, vă puteți retrage în orice moment consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

 

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate: Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod semnificativ. Un astfel de drept nu poate fi exercitat atunci când decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizat prin lege care stabilește măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime; sau (iii) se bazează pe consimțământul Dvs. explicit.

 

Dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor Dvs. cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: ​​Bulevardul Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Cod poștal 010336, București, România; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Cum să vă exercitați drepturile

Anumite drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unui e-mail la adresa: help@atlas.app. Pentru a afla mai multe despre modul în care puteți exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați pe adresa: help@atlas.app.

 

În temeiul respectării prevederilor legale aplicabile exercitării drepturilor persoanelor vizate precum și a protectiei confidențialității oricăror date cu caracter personale prelucrate în vederea furnizării Serviciilor ATLAS, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea în situația în care faceți o cerere în legătură cu datele Dvs. personale.

 

Exercitarea drepturilor Dvs. legale în ceea ce privește activitățile de prelucrare a datelor Dvs. personale este de regula, gratuită. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă dacă revendicările Dvs. sunt vădit nefondate sau excesive, în special datorită naturii lor repetitive.

 

Depunem toate eforturile pentru a răspunde cererii Dvs. în termen de o lună de la primirea solicitării Dvs.. Această perioadă poate fi prelungită conform legii dacă este necesar, ținând seama de complexitatea și numărul cererilor, caz în care vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire și cu motivele întârzierii

CONTACT 

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această politică sau la implementarea ei, ne puteți contacta la adresa: help@atlas.app.


12. REVIZUIREA

Vom revizui Politica de Confidentialitate periodic în funcție de modificările care survin în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal și/sau cadrul legislativ aplicabil regimului de prelucrare a datelor cu caracter personal. În acest sens, vom publica versiunea actualizată a documentului. Nu în ultimul rând, orice modificare va fi realizata fără obligația de informare din partea ATLAS.